Luận văn Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh công ty Docimexco-Docifish

Luận văn “Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh công ty Docimexco-Docifish” có kết cấu nội dung sau: Trước tiên là đi phân tích doanh số bán về tình hình tiêu thụ của các sản phẩm cá tra đông block, sản phẩm mới và sản phẩm dạt, bán thành phẩm giai đoạn 2006-2008. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình doanh thu tiêu thụ sản phẩm của công ty. Tiếp theo là phân tích tình hình chi phí: phân tích chung tình hình chi phí tiêu thụ sản phẩm thực tế giai đoạn 2006-2008. Phân tích tình hình lợi nhuận: Phân tích chung tình hình lợi nhuận của công ty, phân tích tình hình lợi nhuận của hoạt động bán hàng, phân tích tình hình lợi nhuận của hoạt động tài chính. Phân tích lợi nhuận theo kỳ kế hoạch và sau đó phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty. Phân tích các chỉ số lợi nhuận: Tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần, tỷ suất lợi nhuận ròng trên doanh thu thuần, tỷ suất lợi nhuận ròng trên tổng tài sản, tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản. Cuối cùng phân tích về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 6 tháng đầu năm 2009. Trong quá trình phân tích đề tài em đã biết được một số mặt mạnh và mặt yếu của công ty nên đã đề ra một số giải pháp và kiến nghị với công ty. Và quyển luận văn hoàn thành có 91 trang và bao gồm 6 chương cụ thể nội dung như sau: Chương 1: Giới thiệu Trong chương này nghiên cứu tầm quan trọng của đề tài cũng như là đề ra mục tiêu nghiên cứu chung và cụ thể để tiến hành phân tích tình hình doanh thu, chi phí và lợi nhuận của công ty. Chương 2: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu Chương này sẽ đi và tìm hiểu một số lý thuyết. Một số khái niệm về tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận và các tỷ số sinh lời để đánh giá được tình hình tiêu thụ hàng hóa và lợi nhuận của doanh nghiệp. Phương pháp thu thập số liệu nào? Phương pháp phân tích số liệu nào? Được sử dụng trong đề tài. Chương 3: Khái quát về Chi nhánh công ty cổ phần Docimexco-Docifish Quá trình hình thành, mục tiêu thành lập, cơ cấu tổ chức, ngành nghề kinh doanh sẽ được giới thiệu trong chương này. Ngoài ra ở chương 3 còn giới thiệu những khó khăn, thuận lợi cũng như là những phương hướng hoạt động của công ty trong những năm tới. Chương 4: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh công ty cổ phần Docimexco-Docifish Dựa trên số liệu do công ty cung cấp tiến hành phân tích tình tình doanh số bán của từng loại sản phẩm, chi phí, lợi nhuận. Sự tăng hay giảm của doanh số bán, chi phí, lợi nhuận qua 3 năm 2006-2008 và công ty sẽ chịu ảnh hưởng bởi những nhân tố nào tác động đến tình hình doanh thu, lợi nhuận thì trong chương 4 này sẽ được tìm hiểu cụ thể. Chương này còn phân tích tình hình thực hiện kế hoạch của công ty. Ngoài ra còn đánh giá tình hình lợi nhuận của công ty như thế nào thông qua việc phân tích các tỷ suất sinh lợi của công ty. Chương 5: Một số biện pháp nhằm nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh công ty cổ phần Docimexco-Docifish Bao gồm các nội dung sau: - Những tồn tại và nguyên nhân của công ty - Các biện pháp gia tăng lợi nhuận của công ty Chương 6: Kết luận và kiến nghị Trong chương này sẽ có một số đề xuất ý kiến cho công ty cũng như cơ quan nhà nước nhằm giúp cho doanh nghiệp hoàn thiện hơn nữa.

doc104 trang | Chia sẻ: oanhnt | Lượt xem: 2947 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh công ty Docimexco-Docifish, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ---------c&d---------- LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DOCIMEXCO - DOCIFISH TẠI SA ĐÉC - ĐỒNG THÁP Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: ThS.NGUYỄN THỊ LƯƠNG LÊ THỊ BÍCH LIỄU Mã số SV: LT07044 Lớp: Kế toán tổng hợp 1-K33 Cần Thơ – 2009 LỜI CẢM ƠN š { › Trong suốt thời gian học ở Trường Đại Học Cần Thơ, em luôn được sự chỉ bảo tận tình của Thầy Cô, đặc biệt là quý Thầy Cô ở Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh đã truyền đạt cho em những bài học về lý thuyết cũng như các kỹ năng làm việc thực tế. Khoảng thời gian thực tập tại Chi nhánh công ty cổ phần Docimexco – Docifish đã giúp em nắm vững hơn những kiến thức chuyên ngành của mình và tiếp cận cách làm việc ngoài thực tế. Đến nay, em đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình với đề tài “Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh công ty cổ phần Docimexco – Docifish”. Em xin chân thành cám ơn Thầy Cô Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh và đặc biệt là Cô Nguyễn Thị Lương đã truyền đạt những kiến thức và sự hướng dẫn quý báu cho em trong suốt thời gian làm luận văn tốt nghiệp. Xin cảm ơn Ban Giám Đốc, các Cô, Chú, Anh, Chị trong Công ty, đặc biệt là chị Trinh ở Phòng Kế toán đã tận tình giúp đỡ và cung cấp cho em số liệu cần thiết để em hoàn thành bài luận văn này. Do kiến thức chuyên môn còn hạn chế và thời gian có hạn nên bài luận văn không tránh khỏi những thiếu sót, mong Thầy Cô và các Cô, Chú, Anh, Chị ở Công ty hướng dẫn, chỉ bảo thêm để em có đủ kiến thức bước vào cuộc sống. Cuối cùng em xin kính chúc quý Thầy Cô Trường Đại Học Cần Thơ và Ban Giám Đốc, các Cô, Chú, Anh, Chị trong Công ty được dồi dào sức khoẻ. Chúc Công ty làm ăn ngày càng phát đạt và đạt nhiều thắng lợi mới. Cần Thơ, ngày 01 tháng 12 năm 2009 Sinh viên thực hiện Lê Thị Bích Liễu LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài này do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Cần Thơ, ngày 01 tháng 12 năm 2009 Sinh viên thực hiện Lê Thị Bích Liễu NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP .......................................................................................................................... .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Ngày … tháng 12 năm 2009 GIÁM ĐỐC BẢNG NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC § Họ và tên người hướng dẫn: Nguyễn Thị Lương § Học vị: Thạc sĩ § Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng § Cơ quan công tác: Bộ môn Tài chính - Ngân hàng, khoa Kinh Tế - QTKD § Họ và tên học viên: Lê Thị Bích Liễu § Mã số sinh viên: LT07044 § Chuyên ngành: Kế toán tổng hợp 1-K33 § Tên đề tài: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh công ty cổ phần Docimexco-Docifish. NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 2. Về hình thức ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 3. Ý nghĩa khoa học và tính cấp thiết của đề tài ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 5. Nôi dung và các kết quả đạt được (theo mục tiêu nghiên cứu,…) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 6. Các nhận xét khác ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 7. Kết luận (cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sữa) ......................................................................................................................... Cần Thơ, ngày … tháng 12 năm 2009 Giáo viên hướng dẫn NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN .......................................................................................................................... .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Cần Thơ, ngày … tháng 12 năm 2009 Giáo viên phản biện MỤC LỤC ˜ { ™  Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ................................................................................. 1 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU....................................................................... 1 1.1.1. Sự cần thiết hình thành đề tài nghiên cứu ............................................ 1 1.1.2. Cơ sở khoa học và thực tiễn................................................................. 2 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU............................................................................ 2 1.2.1. Mục tiêu chung ....................................................................................... 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ....................................................................................... 2 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU .............................................................................. 3 1.3.1. Phạm vi về không gian nghiên cứu ........................................................ 3 1.3.2. Phạm vi về thời gian nghiên cứu............................................................ 3 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu............................................................................. 3 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .. 4 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN................................................................................. 4 2.1.1. Một số vấn đề chung về phân tích kết quả hoạt động kinh doanh ......... 4 2.1.2. Khái quát về doanh thu, chi phí, lợi nhuận, bảng Báo cáo tài chính ...... 6 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU................................................................... 9 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ................................................................. 9 2.2.1. Phương pháp phân tích ........................................................................... 9 2.3. CÁC TỶ SỐ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH......................... 13 2.3.1. Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh (ROA)............................................ 13 2.3.2. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) ..................................... 14 2.3.3. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) .............................................. 14 2.3.4. Tỷ số lợi nhuận trên tổng chi phí (%) ................................................. 14 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DOCIMEXCO-DOCIFISH............................................................ 15 3.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY ........................ 15 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển........................................................... 15 3.1.2. Mục tiêu, nhiệm vụ và chức năng ........................................................ 16 3.1.3. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ phòng ban ................................................... 17 3.1.4. Sản phẩm của công ty .......................................................................... 22 3.2. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN ......... 24 3.2.1. Thuận lợi .............................................................................................. 24 3.2.2. Khó khăn .............................................................................................. 24 3.2.3. Định hướng phát triển .......................................................................... 25 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DOCIMEXCO-DOCIFISH ...... 26 4.1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY DOCIFISH QUA 3 NĂM 2006-2008...................................................................................... 26 4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN .......... 28 4.2.1. Phân tích tình hình doanh thu của công ty ........................................... 28 4.2.2. Phân tích chung tình hình chi phí của công ty ..................................... 53 4.2.3. Phân tích tình hình lợi nhuận ............................................................... 60 4.3. CÁC TỶ SỐ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH........................ 68 4.2.1. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) ........................................... 68 4.2.2. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) ..................................... 69 4.2.3. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) .............................................. 68 4.2.4. Tỷ số lợi nhuận trên tổng chi phí (%) .................................................. 69 4.4. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY QUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009 .................................... 70 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP................................................................ 73 5.1. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY .............. 73 5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ................................................................................... 73 5.2.1. Biện pháp tăng lợi nhuận cho công ty ............................................... 73 5.2.2. Một số giải pháp khác ........................................................................ 76 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.................................................... 79 6.1. KẾT LUẬN ................................................................................................... 79 6.2. KIẾN NGHỊ .................................................................................................. 80 6.2.1. Đối với nhà nước ............................................................................... 80 6.2.2. Đối với công ty .................................................................................. 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................. 82 PHỤ LỤC ............................................................................................................ 83 DANH MỤC BIỂU BẢNG ˜ { ™  Trang Bảng 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty...............................27 Bảng 2: Tình hình doanh thu chung của công ty.................................................29 Bảng 3: Doanh thu nội địa theo cơ cấu mặt hàng................................................32 Bảng 4: Sản lượng và doanh thu nội địa theo cơ cấu mặt hàng ..........................33 Bảng 5: Doanh thu xuất khẩu theo cơ cấu mặt hàng ...........................................35 Bảng 6: Sản lượng và doanh thu xuất khẩu theo cơ cấu mặt hàng......................36 Bảng 7: Doanh thu theo cơ cấu thị trường ..........................................................37 Bảng 8: Doanh thu nội địa theo cơ cấu thị trường ..............................................38 Bảng 9: Doanh thu xuất khẩu theo cơ cấu thị trường .........................................40 Bảng 10: Tình hình chi phí chung của công ty....................................................52 Bảng 11: Chi tiết từng khoản mục chi phí bán hàng ...........................................55 Bảng 12: Chi tiết từng khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp .......................57 Bảng 13: Chi tiết từng khoản mục chi phí tài chính ............................................59 Bảng 14: Tình hình lợi nhuận chung của công ty................................................61 Bảng 15: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo kỳ kế hoạch ..................................65 Bảng 16: Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động bán hàng .................67 Bảng 17: Các tỷ số lợi nhuận của công ty ...........................................................68 Bảng 18: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh qua 6 tháng đầu năm 2009.....70 Bảng 19: Tình hình sản lượng, giá vốn, giá bán của công ty .............................83 Bảng 20: Doanh thu và tổng giá vốn năm 2006-2007 .........................................83 Bảng 21: Doanh thu và tổng giá vốn năm 2007-2008 .........................................87 SƠ ĐỒ: DANH MỤC SƠ ĐỒ - ĐỒ THỊ ˜ { ™  Trang Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty .....................................................18 Sơ đồ 2: Quy trình chế biến sản phẩm của Công ty ............................................23 BIỂU ĐỒ: Đồ thị 1: Tình hình doanh thu chung của công ty ...............................................29 Đồ thị 2: Doanh thu tiêu thụ nội địa theo cơ cấu mặt hàng của công ty .............34 Đồ thị 3: Doanh thu tiêu thụ xuất khẩu theo cơ cấu mặt hàng ............................37 Đồ thị 4: Doanh thu tiêu thụ nội địa theo thị trường ...........................................38 Đồ thị 5: Doanh thu tiêu thụ xuất khẩu theo thị trường ......................................41 Đồ thị 6: Tình hình chi phí chung của công ty ....................................................53 Đồ thị 7: Tình hình lợi nhuận của công ty qua 3 năm 2006-2008.......................62 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ˜ { ™ Tiếng việt ATVSTP: An toàn vệ sinh thực phẩm. NXB: Nhà xuất bản QLCL: Quản lý chất lượng. QLDN: Quản lý doanh nghiệp CĐKT: Cân đối kế toán Tiếng anh Docifish: Xí Nghiệp Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Sa Đec (Sa Dec Equatic Products Import – Export Emteprise) Docimexco: Công Ty Thương Nghiệp Xuất Nhập Khẩu Tổng Hợp Đồng Tháp (Dong Thap commerce Import and Export Company). ISO: Tổ Chức Quốc Tế Về Tiêu Chuẩn Hóa (International Standardization Organization). IQF: Cấp đông rời từng con (Individual Quick Frozen). HACCP: Hệ Thống Phân Tích Mối Nguy Và Kiểm Soát Điểm Tới Hạn (Hazard Analyis Critical Control Point). GMP: hệ Thống Thực Hành Sản Xuất Tốt (Good Manufacturing Pratices). SSOP: Thủ Tục Tác Nghiệp Vệ sinh Chuẩn (Sanitation Standard operating Procedure). WTO: Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (World Trade Organization) NAFIQAVED: Cục Quản Lý Chất Lượng, An Toàn Vệ Sinh Và Thú Y Thủy Sản (The National Fisheries Quanlity Assuarance and Veterinary Directorate). SQF: Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng, Thực Phẩm An Toàn (safety Quanlity Food). UAE: Các tiểu vương quốc Ả Rập (United Arab Emirate). TÓM TẮT NỘI DUNG ˜ { ™ Luận văn “Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh công ty Docimexco-Docifish” có kết cấu nội dung sau: Trước tiên là đi phân tích doanh số bán về tình hình tiêu thụ của các sản phẩm cá tra đông block, sản phẩm mới và sản phẩm dạt, bán thành phẩm giai đoạn 2006-2008. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình doanh thu tiêu thụ sản phẩm của công ty. Tiếp theo là phân tích tình hình chi phí: phân tích chung tình hình chi phí tiêu thụ sản phẩm thực tế giai đoạn 2006-2008. Phân tích tình hình lợi nhuận: Phân tích chung tình hình lợi nhuận của công ty, phân tích tình hình lợi nhuận của hoạt động bán hàng, phân tích tình hình lợi nhuận của hoạt động tài chính. Phân tích lợi nhuận theo
Tài liệu liên quan