Luận văn Phân tích tình hình hoạt ñộng thẻtại Ngân hàng đầu Tưvà Phát Triển, chi nhánh Cần Thơ

Phát hành thẻATM là một dịch vụngân hàng (NH) khá phổbiến tại nhiều quốc gia phát triển trên thếgiới. Ngay từnhững năm 1970, thẻATM ñã trởthành phương tiện thanh toán thông dụng cho mọi ñối tượng xã hội; Và không ít những công dân Việt Nam (VN) ñi du học, công tác và du lịch tại nước ngoài ñã sớm ñược tiếp cận dịch vụnày. Tại VN, lịch sửphát triển dịch vụthẻ ñến nay cũng gần một thập kỷrưỡi, cùng với việc lần ñầu xuất hiện 2 chiếc máy ATM ñầu tiên tại TrụsởNH Ngoại Thương Việt Nam vào những năm giữa thập kỷ90 của thếkỷ19. Thẻthanh toán (TTT) là một sản phẩm dịch vụhiện ñại của NH, sựra ñời của TTT ñã giúp cho người dân trong xã hội thay ñổi cách thức chi tiêu, giao dịch thanh toán của mình phù hợp với việc công nghiệp hoá, hiện ñại hoá ñất nước hiện nay. Từviệc chỉsử dụng tiền mặt trong chi tiêu người dân ñã dần quen với việc thanh toán không dùng tiền mặt, không chỉvậy mà còn giúp cho mọi người quen với hình ảnh của NH. Bên cạnh ñó, việc phát hành thẻsẽgiúp NH huy ñộng vốn hiệu quả, làm tăng nguồn vốn cho NH trong kinh doanh. Ngoài ra, nghiệp vụkinh doanh thẻ cũng góp phần quảng bá thương hiệu, nâng cao vịthếcạnh tranh cho NH. Phát hành còn thẻ ñem lại thu nhập cho NH như: phí làm thẻ, phí giao dịch, phí chuyển khoản Với nhiều lợi ích, cũng nhưlợi ích tiềm tàng mà thẻATM ñem lại cho NH, khách hàng (KH) và cảxã hội, dịch vụthẻngân hàng ATM ñã nhanh chóng ñược khẳng ñịnh là một dịch vụNH hiện ñại. Cùng với tiến trình ñổi mới công nghệ, tin học hoá hoạt ñộng NH, tốc ñộphát triển của mạng lưới cung ứng sản phẩm, dịch vụthẻ, cùng các tiện ích mà nó mang lại cho người sửdụng với sốKH sử dụng dịch vụnày ñã tăng hết sức nhanh chóng. Theo ñánh giá chung của các nhà tài chính thì chắc chắn trong những năm tới sẽtiếp tục có những bùng nổvềphát triển thịtrường thẻ. Các ngân hàng thương mại (NHTM) VN ñã, ñang và sẽtiếp tục chạy ñua với nhau trong lĩnh vực kinh doanh còn non trẻnhưng ñầy tiềm năng này. Do ñó việc ñánh giá, phân tích hoạt ñộng kinh doanh thẻcủa các NH ở VN nói chung và ngân hàng ðầu Tưvà Phát Triển, chi nhánh Cần Thơ(BIDV Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan ThịNgọc Khuyên SVTH: Lê Bích Thảo Trang 13 Cần Thơ) nói riêng là rất quan trọng ñểcó thểgiúp NH có những giải pháp và chiến lược phát triển sản phẩm thẻcho phù hợp. Chính vì những lí do trên mà em chọn ñềtài “Phân tích tình hình hoạt ñộng thẻtại Ngân hàng ðầu Tưvà Phát Triển, chi nhánh Cần Thơ”.

pdf85 trang | Chia sẻ: oanhnt | Lượt xem: 1048 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phân tích tình hình hoạt ñộng thẻtại Ngân hàng đầu Tưvà Phát Triển, chi nhánh Cần Thơ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Lê Bích Thảo Trang 1 TRƯỜNG ðẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG THẺ TẠI NGÂN HÀNG ðẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Th.S PHAN THỊ NGỌC KHUYÊN LÊ BÍCH THẢO MSSV: 4053822 Lớp: Tài chính doanh nghiệp Khoá: 31 Cần Thơ, tháng 4 năm 2009 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Lê Bích Thảo Trang 2 LỜI CẢM ƠN Qua 4 năm học tập và rèn luyện dưới giảng ñường ðại học Cần Thơ, kết hợp với thời gian thực tập tại ngân hàng ðầu Tư và Phát Triển, chi nhánh Cần Thơ, em ñã học tập và tích lũy ñược nhiều kiến thức quý báu cho bản thân. Luận văn ñược hoàn thành là sự kết hợp giữa lý thuyết ñã học và thực tế trong thời gian thực tập. Bằng sự nỗ lực nghiên cứu, học tập của bản thân cùng với sự giảng dạy tận tình của quý thầy cô, ñặc biệt là sự hướng dẫn tận tâm của cô Phan Thị Ngọc Khuyên và sự nhiệt tình giúp ñỡ của các anh chị trong ngân hàng, em ñã hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình. Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Khoa kinh tế - QTKD, ñặc biệt là cô Phan Thị Ngọc Khuyên ñã tận tình hướng dẫn em trong suốt quá trình làm luận văn. Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành ñến ban lãnh ñạo và toàn thể các anh chị làm việc tại ngân hàng ñã tạo ñiều kiện thuận lợi ñể em tìm hiểu thực tế, thu thập số liệu cần thiết phục vụ cho ñề tài. Kính chúc quý thầy cô Khoa Kinh tế - QTKD cùng toàn thể anh chị trong ngân hàng ðầu Tư và Phát Triển chi nhánh Cần Thơ ñược dồi dào sức khỏe và thành công. Cần Thơ, ngày tháng năm 2009 Sinh viên thực hiện LÊ BÍCH THẢO Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Lê Bích Thảo Trang 3 LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan rằng ñề tài này do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong ñề tài là trung thực, ñề tài không trùng với bất kỳ ñề tài nghiên cứu khoa học nào. Cần Thơ, ngày tháng năm 2009 Sinh viên thực hiện LÊ BÍCH THẢO Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Lê Bích Thảo Trang 4 NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Lê Bích Thảo Trang 5 BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ðẠI HỌC  • Họ và tên người hướng dẫn:............................................................... • Học vị: ............................................................................................... • Chuyên ngành: ................................................................................... • Cơ quan công tác: .............................................................................. • Tên học viên: ..................................................................................... • Mã số sinh viên:................................................................................. • Chuyên ngành: ................................................................................... • Tên ñề tài: .......................................................................................... NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của ñề tài với chuyên ngành ñào tạo:........................................... ............................................................................................................................. 2. Về hình thức: .................................................................................................... ............................................................................................................................. 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của ñề tài:.................................... ............................................................................................................................. 4. ðộ tin cậy của số liệu và tính hiện ñại của luận văn: ......................................... ............................................................................................................................. 5. Nội dung và kết quả ñạt ñược (theo mục tiêu nghiên cứu,…)....................................... ............................................................................................................................. 6. Các nhận xét khác:............................................................................................ ............................................................................................................................. 7. Kết luận (cần ghi rõ mức ñộ ñồng ý hay không ñồng ý nội dung ñề tài và các yêu cầu chỉnh sửa,…) ............................................................................................................................. Cần Thơ, ngày tháng năm 2009 NGƯỜI NHẬN XÉT Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Lê Bích Thảo Trang 6 MỤC LỤC  Trang Chương 1: Giới thiệu..................................................................................1 1.1. ðặt vấn ñề nghiên cứu ...........................................................................1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu ..............................................................................2 1.2.1. Mục tiêu chung..............................................................................2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ..............................................................................2 1.3. Câu hỏi nghiên cứu ................................................................................2 1.4. Phạm vi nghiên cứu ...............................................................................3 1.4.1. Không gian ....................................................................................3 1.4.2. Thời gian .......................................................................................3 1.4.3. ðối tượng nghiên cứu ....................................................................3 1.5. Lược khảo tài liệu ..................................................................................3 Chương 2: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu.....................4 2.1. Phương pháp luận ..................................................................................4 2.1.1. Những vấn ñề chung về phân tích hoạt ñộng kinh doanh ...............4 2.1.1.1. Khái niệm của phân tích hoạt ñộng kinh doanh...........................4 2.1.1.2. ðối tượng và mục ñích của phân tích hoạt ñộng kinh doanh .......4 2.1.1.3. Sự cần thiết của phân tích hoạt ñộng kinh doanh.........................4 2.1.1.4. Nhiệm vụ của phân tích hoạt ñộng kinh doanh............................5 2.1.4.5. Các bước tiến hành phân tích hoạt ñộng kinh doanh ...................5 2.1.2. Tổng quan về thẻ thanh toán ..........................................................6 2.1.2.1. Khái niệm ...................................................................................6 2.1.2.2. Phân loại.....................................................................................6 2.1.2.3. Các thành phần tham gia hoạt ñộng thẻ .......................................10 2.1.2.4. Lợi ích của thẻ ............................................................................12 2.1.2.5. Quy trình phát hành và thanh toán bằng thẻ ................................13 2.1.5.6. Một số thuật ngữ cần biết............................................................14 2.1.3. Giới thiệu về thẻ thanh toán của ngân hàng ðầu Tư và Phát Triển .16 2.1.3.1. Sơ lược tình hình phát triển thẻ thanh toán ở Việt Nam...............16 2.1.3.2. Quá trình phát triển thẻ thanh toán của ngân hàng.......................18 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Lê Bích Thảo Trang 7 2.1.3.3. Các loại thẻ thanh toán và tiện ích...............................................19 2.1.3.4. Một số dịch vụ sử dụng thẻ .........................................................22 2.2. Phương pháp nghiên cứu........................................................................23 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu.........................................................23 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu .......................................................24 Chương 3: Giới thiệu chung về Ngân hàng ðầu Tư và Phát Triển..........26 3.1. Giới thiệu về ngân hàng ðầu Tư và Phát Triển, chi nhánh Cần Thơ .......26 3.1.1. Khái quát về ngân hàng ðầu Tư và Phát Triển Việt Nam...............26 3.1.2. Tổng quan về ngân hàng ðầu Tư và Phát Triển, chi nhánh Cần Thơ........................................................................................27 3.1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển..................................................27 3.1.2.2. Chức năng hoạt ñộng ..................................................................28 3.1.2.3. Cơ cấu tổ chức............................................................................29 3.2. Kết quả hoạt ñộng kinh doanh................................................................34 Chương 4: Phân tích tình hình hoạt ñộng thẻ thanh toán và các yếu tố ảnh hưởng ñến hoạt ñộng thẻ tại Ngân hàng ðầu Tư và Phát Triển, chi nhánh Cần Thơ.......................................................................................................36 4.1. Phân tích tình hình hoạt ñộng thẻ thanh toán tại Ngân hàng ðầu Tư và Phát Triển, chi nhánh Cần Thơ .............................................................................36 4.1.1. Doanh số phát sinh trên tài khoản thẻ ............................................36 4.1.2. Tình hình số lượng thẻ ñược phát hành ..........................................38 4.1.3. Tình hình hệ thống máy ATM và máy POS ...................................41 4.1.4. Nguồn thu từ nghiệp vụ thẻ............................................................44 4.1.5. Phân tích rủi ro trong hoạt ñộng thẻ ...............................................45 4.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng ñến hoạt ñộng thẻ .................................47 4.2.1. Yếu tố môi trường bên trong..........................................................47 4.2.2. Yếu tố môi trường bên ngoài .........................................................51 Chương 5: Một số giải pháp phát triển hoạt ñộng thẻ thanh toán cho Ngân hàng ðầu Tư và Phát Triển, chi nhánh Cần Thơ .....................................62 5.1. Phân tích ma trận SWOT .......................................................................62 5.1.1. ðiểm mạnh ....................................................................................62 5.1.2. ðiểm yếu .......................................................................................63 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Lê Bích Thảo Trang 8 5.1.3. Cơ hội...........................................................................................63 5.1.4. Thách thức.....................................................................................64 5.2. Một số giải pháp phát triển hoạt ñộng thẻ...............................................67 5.2.1. Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ .........................................67 5.2.2. Triển khai nhiều sản phẩm và dịch vụ mới.....................................67 5.2.3. ðầu tư hệ thống ATM....................................................................68 5.2.4. Mở rộng mạng lưới cơ sở chấp nhận thẻ ........................................68 5.2.5.Tăng cường công tác marketing......................................................69 5.2.6. Phát triển nguồn nhân lực ..............................................................69 5.2.7. Các biện pháp hạn chế rủi ro..........................................................70 Chương 6: Kết luận và kiến nghị ...............................................................71 6.1. Kết luận .................................................................................................71 6.2. Kiến nghị ...............................................................................................71 6.2.1. ðối với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước...................................71 6.2.2. ðối với ngân hàng ðầu Tư và Phát Triển.......................................72 6.2.3. ðối với ngân hàng ðầu Tư và Phát Triển, chi nhánh Cần Thơ .......72 Tài liệu tham khảo......................................................................................73 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Lê Bích Thảo Trang 9 DANH MỤC BIỂU BẢNG  Bảng 1: SỐ LIỆU VỀ THỊ TRƯỜNG THẺ THANH TOÁN NĂM 2008 .....17 Bảng 2: THÔNG TIN VỀ CÁC HẠNG THẺ ETRANS365+ .......................19 Bảng 3: THÔNG TIN VỀ THẺ POWER ......................................................20 Bảng 4: THÔNG TIN VỀ THẺ VẠN DẶM .................................................21 Bảng 5: BIỂU PHÍ GIAO DỊCH THẺ ATM.................................................23 Bảng 6: KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG ðẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẦN THƠ QUA 3 NĂM 2006 – 2008........34 Bảng 7: DOANH SỐ PHÁT SINH TRÊN TÀI KHOẢN THẺ CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM 2006 – 2008 .................................................36 Bảng 8: SỐ LƯỢNG THẺ PHÁT HÀNH CỦA NGÂN HÀNG ðẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN, CHI NHÁNH CẦN THƠ QUA 3 NĂM...........38 Bảng 9: SỐ LƯỢNG MÁY ATM VÀ MÁY POS CỦA NGÂN HÀNG ðẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN, CHI NHÁNH CẦN THƠ..................41 Bảng 10: DANH SÁCH CÁC ðIỂM ðẶT MÁY ATM BIDV TẠI CẦN THƠ ...............................................................................42 Bảng 11: DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ CHẤP NHẬN THẺ...........................43 Bảng 12: NGUỒN THU TỪ NGHIỆP VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG QUA NĂM 2006 - 2008..................................................................44 Bảng 13: ðIỂM MẠNH, ðIỂM YẾU CỦA CÁC ðỐI THỦ CẠNH TRANH ðỐI VỚI HOẠT ðỘNG THẺ...............................54 Bảng 14: MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ NĂM 2006, 2007 CỦA CẦN THƠ .................................................59 Bảng 15: SỐ LƯỢNG HỌC SINH, SINH VIÊN TẠI CẦN THƠ NĂM 2006, 2007 ............................................................................60 Bảng 16: MA TRẬN SWOT.........................................................................66 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Lê Bích Thảo Trang 10 DANH MỤC HÌNH  Hình 1: QUY TRÌNH PHÁT HÀNH THẺ THANH TOÁN .........................13 Hình 2: QUY TRÌNH THANH TOÁN THẺ.................................................14 Hình 3: SƠ ðỒ TỔ CHỨC NGÂN HÀNG ðẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẦN THƠ.......................................................................................33 Hình 4: KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM 2006 – 2008 ..............................................................35 Hình 5: CƠ CẤU DOANH SỐ CHUYỂN KHOẢN VÀ DOANH SỐ RÚT TIỀN MẶT QUA 3 NĂM 2006 – 2008 .............37 Hình 6: TỶ TRỌNG CÁC LOẠI THẺ CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM 2006 – 2008 ..............................................................40 Hình 7: CƠ CẤU GIAO DỊCH THÀNH CÔNG VÀ GIAO DỊCH BỊ LỖI CỦA KHÁCH HÀNG TẠI MÁY ATM CỦA BIDV NĂM 2008....46 Hình 8: SƠ ðỒ MẠNG LƯỚI CHI NHÁNH CỦA BIDV CẦN THƠ..........49 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Lê Bích Thảo Trang 11 DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT   NH: Ngân hàng NHTM: Ngân hàng thương mại NHNN: Ngân hàng Nhà nước Máy ATM: Máy rút tiền tự ñộng CSCNT: Cơ sở chấp nhận thẻ VN: Việt Nam BIDV: Ngân hàng ðầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV Cần Thơ: Ngân hàng ðầu tư và Phát triển, chi nhánh Cần Thơ KH: Khách hàng TTT: Thẻ thanh toán PIN: Mã số cá nhân Luận văn tốt nghiệp GVHD: Th.S Phan Thị Ngọc Khuyên SVTH: Lê Bích Thảo Trang 12 Chương 1 GIỚI THIỆU 1.1. ðẶT VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU: Phát hành thẻ ATM là một dịch vụ ngân hàng (NH) khá phổ biến tại nhiều quốc gia phát triển trên thế giới. Ngay từ những năm 1970, thẻ ATM ñã trở thành phương tiện thanh toán thông dụng cho mọi ñối tượng xã hội; Và không ít những công dân Việt Nam (VN) ñi du học, công tác và du lịch tại nước ngoài ñã sớm ñược tiếp cận dịch vụ này. Tại VN, lịch sử phát triển dịch vụ thẻ ñến nay cũng gần một thập kỷ rưỡi, cùng với việc lần ñầu xuất hiện 2 chiếc máy ATM ñầu tiên tại Trụ sở NH Ngoại Thương Việt Nam vào những năm giữa thập kỷ 90 của thế kỷ 19. Thẻ thanh toán (TTT) là một sản phẩm dịch vụ hiện ñại của NH, sự ra ñời của TTT ñã giúp cho người dân trong xã hội thay ñổi cách thức chi tiêu, giao dịch thanh toán của mình phù hợp
Tài liệu liên quan