Luận văn Phân tích tình hình tài chính và biện pháp phòng ngừa rủi ro tại Ngân hàng thương mại cổ phần KỹThương – Chi nhánh Cần Thơ

Trong quá trình hội nhập, đất nước đang bước vào thời kỳcông nghiệp hoá hiện đại hoá, mọi thành phần kinh tế đều ra sức đầu tưvà phát huy nguồn lực của mình nhằm tạo ra sựphát triển bền vững. Một khi nền kinh tếphát triển thì vai trò của Ngân hàng càng trởnên quan trọng, chức năng là mạch máu lưu thông nền kinh tếcủa nó càng được thểhiện rõ nét. Tuy nhiên, trong nền kinh tếthị trường với sựra đời và phát triển rất nhanh của nhiều loại hình Ngân hàng, tính đa dạng của các hình thức tín dụng đã tạo nên thịtrường tín dụng vô cùng sôi động, các hoạt động nhận tiền gửi và cho vay diễn ra rất hấp dẫn, nhưng bên cạnh đó thì rủi ro cũng luôn xong hành trong lĩnh vực hoạt động này. Một sựrủi ro nào đó trong hoạt động sẽdẫn đến những ảnh hưởng dây chuyền từNgân hàng này sang Ngân hàng khác, đến toàn hệthống Ngân hàng của cảnước, đến toàn bộ đời sống kinh tế- xã hội của nước đó, không chỉvậy nó còn lan sang các quốc gia khác. Một nền kinh tếphát triển thì cần có một hệthống Ngân hàng đủmạnh, đủ sức phục vụcho nền kinh tế. Với vai trò cực kì quan trọng nhưthếthì chính bản thân của mỗi Ngân hàng cần phải hiểu rõ và quản lý tốt các nguồn lực của mình thông qua việc phân tích tình hình tài chính, từ đó đềra những chiến lược và hoạch định đúng đắn kếhoạch kinh doanh giúp Ngân hàng ngày càng nâng cao hiệu quảhoạt động, đểtồn tại và phát triển bền vững, góp phần nâng cao uy tín của cảhệthống, củng cốnền tài chính quốc gia. Do đó, đòi hỏi các ngân hàng cần phải có kếhoạch cụthể để đạt được mục tiêu vềlợi nhuận và hạn chếrủi ro của ngân hàng, vì lợi nhuận càng nhiều thì rủi ro càng cao. Vì thếphân tích hình tài chính nhằm mục đích đánh giá hoạt động của ngân hàng đem lại hiệu quảnhư thếnào? qua việc phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận và cũng nhưnhững rủi ro cơbản mà ngân hàng có thểgặp phải đểtừ đó có biện pháp phòng ngừa là vấn - 2 - đềhết sức quan trọng. Đó cũng là lý do em chọn “Phân tích tình hình tài chính và biện pháp phòng ngừa rủi ro tại Ngân hàng TMCP KỹThương – Chi nhánh Cần Thơ” làm đềtài luận văn tốt nghiệp của mình.

pdf87 trang | Chia sẻ: oanhnt | Lượt xem: 1271 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phân tích tình hình tài chính và biện pháp phòng ngừa rủi ro tại Ngân hàng thương mại cổ phần KỹThương – Chi nhánh Cần Thơ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện NGUYỄN VĂN DUYỆT NGUYỄN THỊ YẾN MSSV: 4031503 Lớp: Tài chính 01 khóa 30 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG CHI NHÁNH CẦN THƠ Cần Thơ - 2008 ii LỜI CẢM TẠ  Qua kiến thức tiếp thu tại nhà trường và trong thời gian thực tập tại ngân hàng TMCP Kỹ Thương chi nhánh Cần Thơ, đến nay em đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn: - Quý thầy cô khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh trường Đại học Cần Thơ đã tận tình giảng dạy em trong những năm qua. - Ban giám đốc cùng tất cả các cô chú, anh chị công tác tại ngân hàng TMCP Kỹ Thương chi nhánh Cần Thơ đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, giải thích những thắc mắc, đóng góp nhiều ý kiến quý báo giúp em trong thời gian thực tập. Ngày tháng năm 2008 Sinh viên thực hiện (ký và ghi họ tên) Nguyễn Thị Yến iii LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày tháng năm 2008 Sinh viên thực hiện (ký và ghi họ tên) Nguyễn Thị Yến iv NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... Ngày …. tháng …. năm 2008 Thủ trưởng đơn vị (ký tên và đóng dấu) Phùng Ngọc Thùy v BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC • Họ và tên người hướng dẫn: ...................................................................................... • Học vị:…………………………… ............................................................................ • Chuyên ngành:........................................................................................................... • Cơ quan công tác: ..................................................................................................... • Tên học viên: ............................................................................................................. • Mã số sinh viên:......................................................................................................... • Chuyên ngành: .......................................................................................................... • Tên đề tài: ................................................................................................................. ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 2. Về hình thức: ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 5. Nội dung và các kết quả đạt được (theo mục tiêu nghiên cứu,…) ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 6. Các nhận xét khác ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 7. Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa,…) ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Cần Thơ, ngày…… tháng …… năm 200…. NGƯỜI NHẬN XÉT vi MỤC LỤC Trang Chương 1: GIỚI THIỆU..................................................................................... 1 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU..................................................................... 1 1.1.1. Sự cần thiết của chuyên đề ..................................................................... 1 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn................................................................... 2 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ......................................................................... 2 1.2.1. Mục tiêu chung ....................................................................................... 2 1.2.2. Mục tiêu cụ thể........................................................................................ 3 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU............................................................................ 3 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU............................................................................ 3 1.4.1. Phạm vi không gian ................................................................................. 3 1.4.2. Phạm vi thời gain ..................................................................................... 3 1.4.3. Giơi hạn đề tài ......................................................................................... 3 1.4.4. Đối tượng nghiên cứu .............................................................................. 4 1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN .............................................. 4 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.... 6 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN .............................................................................. 6 2.1.1. Một số khái niệm cơ bản ......................................................................... 6 2.1.2. Tài chính ................................................................................................. 8 2.1.3. Phân tích tài chính và vay trò của việc phân tích tài chính trong ngân hàng thương mại ............................................................................................... 9 2.1.4. Các nội duna phân tích chủ yếu ............................................................. 10 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................. 15 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ................................................................ 15 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu............................................................... 15 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG CHI NHÁNH CẦN THƠ .......................................................................................... 17 3.1. GIỚI THIỆU .............................................................................................. 17 3.1.1. Khái quát về thành phố Cần Thơ ........................................................... 17 3.1.2. Ngân hàng TMCP Kỹ Thương VN ....................................................... 18 3.1.3. Ngân hàng TMCP Kỹ Thương VN chi nhánh Cần Thơ ......................... 23 3.2. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM .................................................................................................................. 25 Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG CHI NHÁNH CẦN THƠ ............................................ 33 4.1. Phân tích tình hình thông qua bảng kế toán ............................................. 33 4.1.1. Phân tích phần tài sản............................................................................ 33 4.1.2. Phân tích nguồn vốn.............................................................................. 40 4.2. Phân tích tình hình tài chính qua bảng kết quả hoạt động kinh doanh .. 49 4.2.1. Phân tích thu nhập................................................................................. 49 4.2.2. Phân tích chi phí.................................................................................... 53 4.2.3. Phân tích lợi nhuận ............................................................................... 56 4.3. Phân tích tình hình tài chính qua các chỉ số tài chính .............................. 60 4.3.1. Khả năng thanh toán nhanh ................................................................... 60 vii 4.3.2. Phân tích khả năng sinh lời ................................................................... 61 4.4. Phân tích rủi ro .......................................................................................... 64 4.4.1. Rủi ro lãi suất ....................................................................................... 64 4.4.2. Rủi ro thanh khoản ............................................................................... 66 4.4.3. Rủi ro tín dụng ...................................................................................... 68 4.4.4. Rủi ro vốn chủ sở hữu ........................................................................... 70 CHƯƠNG 5: MỌT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI NH TMCP KỸ THƯƠNG CN CẦN THƠ ................................. 72 5.1. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NGUỒN VỐN VÀ HUY ĐỘNG................. 73 5.2. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ ĐA DẠNG HÓA HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ .......................................................................... 74 5.3. THÀNH LẬP BỘ MÁY QUẢN LÝ RỦI RO ........................................... 75 5.4. BIỆN PHÁP XỬ LÝ RỦI RO ................................................................... 75 CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................... 77 6.1. KẾT LUẬN................................................................................................. 77 6.2. KIẾN NGHỊ................................................................................................ 77 6.2.1. Kiến nghị đối với ngân hàng ................................................................. 77 6.2.2. Đối với NH TMCP Kỹ Thương VN ...................................................... 78 6.2.3. Đối với UBND Thành phố Cần Thơ ..................................................... 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................... 79 viii DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1: Kết quả hoạt động của Ngân hàng qua 3 năm........................................... 41 Bảng 2: Tổng hợp tài sản qua 3 năm ..................................................................... 44 Bảng 3: Các chỉ số phân tích nghiệp vụ cho vay của NH qua 3 năm...................... 46 Bảng 4: Tình hình nguồn vốn của NH ................................................................... 42 Bảng 5: Tình hình huy động vốn của NH .............................................................. 45 Bảng 6: Vốn tự có trên tổng tài sản ....................................................................... 47 Bảng 7: Tình hình thu nhập của NH........................................................................... 49 Bảng 8: Sự biến động của chi phí ......................................................................... 53 Bảng 9: Thu nhập lãi suất và thu nhập ngoài lãi suất ............................................. 50 Bảng 10: Thu nhập ngoài lãi suất .......................................................................... 52 Bảng 11: Khả Nang thanh toán nhanh của Ngân hàng ........................................... 60 Bảng 12: Tỷ suất lợi nhuận.................................................................................... 62 Bảng 13: Hệ số ROA........................................................................................................ 63 Bảng 14: Lợi nhuận ròng trên vốn tự có ............................................................... 64 Bảng 15: Rủi ro lãi suất ........................................................................................ 65 Bảng 16: Rủi ro thanh khoản ................................................................................ 67 Bảng 17: Rủi ro tín dụng ...................................................................................... 68 Bảng 18: Rủi ro vốn chủ sở hữu ........................................................................... 70 ix DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1: Bản đồ hành chính Cần Thơ ..................................................................... 8 Hình 2: Logo......................................................................................................... 18 Hình 3: Sơ đồ tổ chức............................................................................................ 20 Hình 4: Nợ quá hạn trong tổng dư nợ ................................................................... 24 Hình 5: Tình hình hoạt động ................................................................................. 30 Hình 6: Tổng dư nợ trên nguồn vốn huy động ...................................................... 37 Hình 7: Vốn huy động trên tổng nguồn vốn .......................................................... 43 HÌnh 8: Vốn huy động trên vốn điều lệ ................................................................. 44 Hình 9: Lợi nhuận ròng ........................................................................................ 57 Hình 10: Khả Nang thanh toán nhanh của NH qua 3 năm ..................................... 61 Hình 11: Rủi ro thanh khoản ................................................................................ 68 Hình 12: Rủi ro tín dụng ....................................................................................... 69 - 1 - CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu đề tài Trong quá trình hội nhập, đất nước đang bước vào thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá, mọi thành phần kinh tế đều ra sức đầu tư và phát huy nguồn lực của mình nhằm tạo ra sự phát triển bền vững. Một khi nền kinh tế phát triển thì vai trò của Ngân hàng càng trở nên quan trọng, chức năng là mạch máu lưu thông nền kinh tế của nó càng được thể hiện rõ nét. Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trường với sự ra đời và phát triển rất nhanh của nhiều loại hình Ngân hàng, tính đa dạng của các hình thức tín dụng đã tạo nên thị trường tín dụng vô cùng sôi động, các hoạt động nhận tiền gửi và cho vay diễn ra rất hấp dẫn, nhưng bên cạnh đó thì rủi ro cũng luôn xong hành trong lĩnh vực hoạt động này. Một sự rủi ro nào đó trong hoạt động sẽ dẫn đến những ảnh hưởng dây chuyền từ Ngân hàng này sang Ngân hàng khác, đến toàn hệ thống Ngân hàng của cả nước, đến toàn bộ đời sống kinh tế - xã hội của nước đó, không chỉ vậy nó còn lan sang các quốc gia khác. Một nền kinh tế phát triển thì cần có một hệ thống Ngân hàng đủ mạnh, đủ sức phục vụ cho nền kinh tế. Với vai trò cực kì quan trọng như thế thì chính bản thân của mỗi Ngân hàng cần phải hiểu rõ và quản lý tốt các nguồn lực của mình thông qua việc phân tích tình hình tài chính, từ đó đề ra những chiến lược và hoạch định đúng đắn kế hoạch kinh doanh giúp Ngân hàng ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động, để tồn tại và phát triển bền vững, góp phần nâng cao uy tín của cả hệ thống, củng cố nền tà
Tài liệu liên quan