Luận văn Phát triển bao thanh toán xuất khẩu tại Ngân hàng thương mại Việt Nam nhằm tài trợ vốn các doanh nghiệp xuất khẩu

Việt Nam vào WTO đồng nghĩa với sự gia tăng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. Những doanh nghiệp nhỏ và vừa có tốcđộ phát triển cao sẽ đối mặt với khó khăn về nhu cầu vốn vìcác phương thức vay truyền thống luôn yêu cầu tài sản đảm bảo. Đặc biệt khi xu thế gia tăng giao dịch ngoại thương trên thế giới bằng phương thức ghi sổ thì áp lực cạnh tranh trên các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam chỉ quen với các phươngthức thanh toán D/P, L/C.càng nặng nề hơn với khó khăn về vốn. Và ngành tài chính-ngân hàng đã đáp ứng nhu cầu đó bằng cách cung cấp sản phẩm ‘bao thanh toán xuất khẩu’ (export factoring) hoạt động dựa trên Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng QĐ1096 do Ngân hàng Nhà nước ban hành 06/09/2004. Sản phẩm này giải quyết khó khăn về nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam để có thể bán hàng cho nhà nhập khẩu theo điều kiện thanh toán ghi sổ lại vừa thu được tiền mặtngay sau khi giao hàng, do đó không bị người mua chiếm dụng vốn, vẫn duy trì sản xuất mà nâng cao khả năng cạnh tranh của mình. Thật không công bằng cho các nhà xuất khẩu Việt Nam khi các đối thủ cạnh tranh củahọ ở nước khác đang đượchưởng lợi thế cạnh tranh từ sản phẩm này. Vì vậyngười viết chọn đề tài Luận Văn tốt nghiệp: “phát triển bao thanh toán xuất khẩu tại Ngân hàng TM Việt Nam nhằm tài trợ vốn các doanh nghiệp xuất khẩu”

pdf92 trang | Chia sẻ: oanhnt | Lượt xem: 1209 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phát triển bao thanh toán xuất khẩu tại Ngân hàng thương mại Việt Nam nhằm tài trợ vốn các doanh nghiệp xuất khẩu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan