Luận văn Sự phát triển công nghiệp tỉnh bình dương trong thời k ỳ đổi mới từ 1986 đến 2003

Mục đích của hai luận văn này nhằm đánh giá thực trạng hoạt động của các khu công nghiệp, qua đó xây dựng và đề xuất giải pháp chiến lược phát triển các khu công nghie p Bình Dương đến năm 2010. Trên cơ sở đó, đề ra những kiến nghị với các cấp chính quy ền địa phương và Trung ương nhằm từng bước tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để ngày càng hoàn thiện hơn loại hình kinh tế này .

pdf240 trang | Chia sẻ: vietpd | Lượt xem: 1436 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Sự phát triển công nghiệp tỉnh bình dương trong thời k ỳ đổi mới từ 1986 đến 2003, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên