Luận văn Thực trạng hoạt động quản lý việc dạy nghề cho học viên tại các trường cai nghiện ma túy của thành phố Hồ Chí Minhvà các giải pháp

Tệ nạn ma túy là hiểm họa đối với con người, xã hội và đang đe dọa toàn thế giới. Muốn giữ một môi trường xã hộitrong sạch, an lành, chúng ta không chỉ cần những biện pháp triệt để của các cơ quanchức năng, mà còn cần sự phối hợp hành động của mọi người, mọi ban, ngành, đoàn thể, mọi tổ chứcxã hội. Đấu tranh chống tệ nạn ma túy và giáo dục nhân cách thanh niên đang là vấnđề bức xúc hiện nay của thành phố Hồ Chí Minh khi số lượng người nghiện ma túy đã tăng lên đến hơn 30.000 người. Đa số họ đã, đang trong quá trình cai nghiện, rèn luyện và phục hồi nhân cách. Người nghiện ma túy là những người đã bị giảm sút nghiêm trọng về năng lực nhận thức, phẩmchất, nhân cách họ rất dễ trở thành tội phạm, thành tệ nạn xã hội. Giai đoạn cai nghiện ma túy đồng thời cũng là quá trình phục hồi nhân cách của người cai nghiện. Đó là một quá trình vô cùng khó khăn, phức tạp, đòi hỏi không chỉ nỗ lực phi thường của bản thân người nghiện, mà còn cần sự hỗ trợ của gia đình và xã hội [9, tr. 8 -19]. Ý thức được tình hình cấp bách và trách nhiệm to lớn đối với từng số phận con người, với cộng đồng và xã hội, Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (UBND - TP.HCM) đã ra chủ trương xóa bỏ triệt để tệ nạn ma túy, xây dựng một xã hội văn minh, an lành. Tuy vậy, tỷ lệ người tái nghiện cònrất cao, lên tới 80%. Một trong những nguyên nhân tái nghiện là những người sau cai nghiện chưa có một nghề nghiệp vững chắc giúp họ có thể kiếm sống, có điều kiện thuậnlợi tái hòa nhập cộng đồng,trở thành người lao động chân chính, góp phần xây dựng đất nước, [39, tr. 39-43]. Điều này đặt ra cho chúng ta một vấn đề bức xúc: có thể nghiên cứu thực trạng hoạt động quản lý việc dạy nghề và đề ra giải 10 pháp nâng cao hiệu quả quản lý việc dạy nghề giúp người cai nghiệncó nghề nghiệp vững vàng để hòa nhập cộng đồng, góp phần hạn chế tối đa hậu quả củatệ nạn ma túy, xây dựng môi trường tốt đẹp cho xã hội. Với ý nghĩa đó, chúng tôi chọn đề tài “Thực trạng hoạt động quản lý việc dạy nghề cho học viên tại các trường cai nghiện ma túy của thành phố Hồ Chí Minhvà các giải pháp”. Qua đề tài này, chúng tôi mong muốn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động này

pdf104 trang | Chia sẻ: oanhnt | Lượt xem: 1605 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Thực trạng hoạt động quản lý việc dạy nghề cho học viên tại các trường cai nghiện ma túy của thành phố Hồ Chí Minhvà các giải pháp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan