Luận văn Tổng hợp dimetthy ete tử khi tổng hợp trên xúc tác chất mang nhôm oxit

y thế là một hướng đi đúng đắn và cần thiết. Có nhiều dạng năng lượng thay thế hiện nay như Gasohol, BioDiesel, Fuel Cell, BioGas Mỗi dạng nhiên liệu đều có ưu nhược điểm riêng. Trong những năm gần đây, DiMethyl Ete (DME) đang được chú ý vì nó sạch và có nhiều ứng dụng quan trọng như sử dụng làm chất đốt trong dân dụng và công nghiệp thay thế LPG hay khí thiên nhiên (NG), làm nhiên liệu thay thế Diesel, dùng để điều chế xăng, olefin, và một số ứng dụng khác. DME có thể được điều chế từ quá trình Dehydrat hóa Methanol (cách truyền thống), và quá trình điều chế trực tiếp từ khí tổng hợp trên xúc tác lưỡng tính. Hướng thứ hai hiện đang được nghiên cứu ở nhiều nơi trên thế giới, vì có nhiều ưu điểm hơn. Phản ứng tạo DME từ khí tổng hợp trên xúc tác lưỡng tính như sau: 2CO + 4H 2 ? CH3OCH3 + H 2O Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế chung của việc nghiên cứu, triển khai qui trình sản xuất các loại nhiên liệu thay thế, và việc nghiên cứu điều chế DME từ khí tổng hợp có thể xem là một hướng đi đúng hiện nay của chúng ta để đón đầu với những sự thay đổi về cung ” cầu nguồn năng lượng, nhiên liệu trong tương lai. Với định hướng chung đó, đề tài này có mục tiêu là tìm ra hệ xúc tác cơ bản Cu – Zn mang trên ?-Al2O3 có hoạt tính tốt với phương pháp điều chế thích hợp và đưa ra điều kiện phản ứng thích hợp để làm nền tảng cho các bước nghiên cứu sâu hơn về sau. Nội dung luận văn gồm :

pdf103 trang | Chia sẻ: ngatran | Lượt xem: 1431 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tổng hợp dimetthy ete tử khi tổng hợp trên xúc tác chất mang nhôm oxit, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên