Lý thuyết bậc Tôpô trên đa tạp compact định hướng được

Xét X là đa tạp không có biên m chiều trong Rk, Y là đa tạp có biên n chiều trong Rl. (i) Chứng minh X x Y là đa tạp m+ n Lấy điểm (x0, y0) X x Y, ta chứng minh (x0, y0) có một lân cận vi đồng phôi với tập mở trong Hm+n

pdf33 trang | Chia sẻ: vietpd | Lượt xem: 1800 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Lý thuyết bậc Tôpô trên đa tạp compact định hướng được, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên