Mà nguồn nước một khi đã bị ô nhiễm thì rất khó khắc phục

Nuộc sống trên trái đất bắt nguồn từ trong nước. Tất cả các sự sống trên trái đất đều phụ thuộc vào nước và vòng tuaàn hoàn của nước. Nước ảnh hưởng quyết định đến khí hậu, là nguyên nhân tạo ra thời tiết( năng lượng mặt trời sưởi ấm không đồng đều các đại dương đã tạo nên các dòng hải lưu trên toàn cầu. Dòng hải lưu Gulf Steam vận chuyeån nước ấm từ vịnh Mêxico đến Bắc Đại Tây Dương làm ảnh hưởng đến vài vùng khí hậu ở châu Âu). Nước còn là thành phần quan trọng của tế bào sinh học, là môi trường của các quá trình sinh hóa cơ bản( như quang hợp). Hơn 70% diện tích trái đất được bao phủ bởi nước, lượng nước trên trái đất có khoảng 1.38 tỉ km3. Chính vì tỉ lệ nước bao phủ trên trái đất lôùn hơn nhiều so với tỉ lệ lục địa nên đã có người nói vui rằng: tại sao ta không goi là” trái nước” mà lại gọi là” trái đất”? Nước rất quan trọng đối với tự nhiên và nó càng quan trọng hơn đối với con người. Nước giúp duy trì sự sống, nước dùng trong sinh hoạt , nước là cơ sở quan trọng nhất trong phát triển kinh tế xã hội, nước còn được xem là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá nền văn minh của một xã hội. Nếu thiếu nước sẽ gây nên nhiều hậu quả cho con người như: nghèo đói, bệnh tật, dịch bệnh, Nước còn được con người sử dụng trong công nghiệp như là một nguồn nguyên liệu( cho cối xay nước, máy hơi nước, nhà máy thủy điện, ) và còn dùng làm chất trao đổi nhiệt. Nhà triết học Hy Lạp Empedocles đã coi nước là một trong 4 nguồn gốc tạo ra vật chất( bên cạnh lửa, đất và không khí). Nước cũng naèm trong ngũ hành của triết học cổ Trung Hoa. Nước đóng vai trò rất lớn trong đời sống con người nên con người đã tác động rất nhiều vào nguồn nước trong đó có tác động tích cực lẫn tiêu cực( mà tác động tiêu cực nhiều hơn tích cực). Chính vì tác động quá nhiều, tác động thiếu ý thức con người đã và đang tự hủy hoại môi trường soáng của mình. Trong quá trình sinh hoạt hằng ngày, dưới tốc độ phát triển như hiện nay con người đã vô tình làm ô nhiễm nguôn nước bằng các hóa chất, chất thải, từ các nhà máy, xí nghiệp. Mà nguồn nước một khi đã bị ô nhiễm thì rất khó khắc phục. Vì vậy đòi hỏi con người phải có ý thức nhiều hơn về vấn đề bảo vệ nguồn nước khi mà nguồn tài nguyên vô cùng thiết yếu của đời sống con người đang ngày càng bị đe dọa, suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm nghiêm trong

doc23 trang | Chia sẻ: vietpd | Lượt xem: 1339 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Mà nguồn nước một khi đã bị ô nhiễm thì rất khó khắc phục, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A. MỤC LỤC B. LÔØI MÔÛ ÑAÀU C. NOÄI DUNG I. Nước là gì? 1. Định nghĩa 2. Phân bố II. Vai trò của nước đối với ñôøi soáng con người III. Tác động của con người đối với môi trường nước 1.Tác động tích cực, taùc ñoäng tieâu cöïc 2.Tình hình ô nhiễm của môi trường nước hiện nay IV.Hậu quả 1. Ô nhiễm môi trường nước là gì 2. Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường nước và sự suy thoái tài nguyên nước ở lưu vực sông 3. Ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đối với hệ sinh thái và con người V. Kết luận VI. Biện pháp khắc phục 1. Bieän phaùp thủ công 2. Bieän phaùp kyõ thuaät LỜI MỞ ĐẦU C uộc sống trên trái đất bắt nguồn từ trong nước. Tất cả các sự sống trên trái đất đều phụ thuộc vào nước và vòng tuaàn hoàn của nước. Nước ảnh hưởng quyết định đến khí hậu, là nguyên nhân tạo ra thời tiết( năng lượng mặt trời sưởi ấm không đồng đều các đại dương đã tạo nên các dòng hải lưu trên toàn cầu. Dòng hải lưu Gulf Steam vận chuyeån nước ấm từ vịnh Mêxico đến Bắc Đại Tây Dương làm ảnh hưởng đến vài vùng khí hậu ở châu Âu). Nước còn là thành phần quan trọng của tế bào sinh học, là môi trường của các quá trình sinh hóa cơ bản( như quang hợp). Hơn 70% diện tích trái đất được bao phủ bởi nước, lượng nước trên trái đất có khoảng 1.38 tỉ km3. Chính vì tỉ lệ nước bao phủ trên trái đất lôùn hơn nhiều so với tỉ lệ lục địa nên đã có người nói vui rằng: tại sao ta không goi là” trái nước” mà lại gọi là” trái đất”? Nước rất quan trọng đối với tự nhiên và nó càng quan trọng hơn đối với con người. Nước giúp duy trì sự sống, nước dùng trong sinh hoạt , nước là cơ sở quan trọng nhất trong phát triển kinh tế xã hội, nước còn được xem là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá nền văn minh của một xã hội. Nếu thiếu nước sẽ gây nên nhiều hậu quả cho con người như: nghèo đói, bệnh tật, dịch bệnh,…Nước còn được con người sử dụng trong công nghiệp như là một nguồn nguyên liệu( cho cối xay nước, máy hơi nước, nhà máy thủy điện,…) và còn dùng làm chất trao đổi nhiệt. Nhà triết học Hy Lạp Empedocles đã coi nước là một trong 4 nguồn gốc tạo ra vật chất( bên cạnh lửa, đất và không khí). Nước cũng naèm trong ngũ hành của triết học cổ Trung Hoa. Nước đóng vai trò rất lớn trong đời sống con người nên con người đã tác động rất nhiều vào nguồn nước trong đó có tác động tích cực lẫn tiêu cực( mà tác động tiêu cực nhiều hơn tích cực). Chính vì tác động quá nhiều, tác động thiếu ý thức con người đã và đang tự hủy hoại môi trường soáng của mình. Trong quá trình sinh hoạt hằng ngày, dưới tốc độ phát triển như hiện nay con người đã vô tình làm ô nhiễm nguôn nước bằng các hóa chất, chất thải, từ các nhà máy, xí nghiệp. Mà nguồn nước một khi đã bị ô nhiễm thì rất khó khắc phục. Vì vậy đòi hỏi con người phải có ý thức nhiều hơn về vấn đề bảo vệ nguồn nước khi mà nguồn tài nguyên vô cùng thiết yếu của đời sống con người đang ngày càng bị đe dọa, suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm nghiêm trong ( trong hơn 100 năm qua dân số thế giới tăng gấp 3 lần, trong khi đó nhu cầu về nước tăng gấp 6 lần. Hiện nay, ½ lượng nước ngot có được đã bị khai thác sử dụng và theo tính toán cứ sau khoảng 35 năm thì nhu cầu về nước lại tăng gấp đôi và biểu hiện cho thấy lượng nước có thể khai thác được đã vượt quá giới hạn cho phép, gây tác động lớn đến con người và hệ sinh thái). Các nhà khoa học cảnh báo: suy thoái tài nguyên nước trên các lưu vực sông trrong tương lai không xa sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của hàng chục triệu người dân và mọi hoạt động sản xuất. Nếu Việt Nam không sớm có những hành động quyết liệt và biện pháp đột phá thì thảm họa sẽ ở ngay trước mắt. Vaø trong bài viết này em nêu ra tầm quan trọng của nước, tình hình của việc sử dụng nước của con người hiên nay và những hậu quả mà con người dã vaø ñang gây ra cho nguồn nước qua những tác động của mình dể từ đó góp phần nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho mọi người, để con ngöôøi coù thể tự cúu lấy traùi ñaát vaø töï cöùu laáy mình. Đồng thời em cuõng đưa ra một số biện pháp khắc phục ô nhiễm nguồn nước hieän nay. I. Nước là gì? 1. Ñònh nghóa: - Nước là hợp chất hoaù hoïc cuûa oxy và hydro, có công thức hóa học là H2O. Với các tính chất lí, hóa đặc biệt( ví du: tính lưỡng cực, liên lết hydro và tính bất thường của khối lượng riêng). Nước là 1 chất rất quan trọng trong nhiều ngành khoa học và trong đời sống. Hơn 70% diện tích của trái đất được nước che phủ nhưng chỉ có 0.3% tổng lượng nước trên trái đất nằm trong các nguồn có thể khai thác dùng làm nước uống. -Phân loại: nước có 3 loại. + Nước thông thường. +Nước nặng. + nước siêu nặng. Ớ các loại nước này, các nguyên tử hydro bình thường được thay thế bởi các đồng vị đơtơri và triti. Nước nặng có tình chất vật lí: đñiểm nóng chảy, nhiệt độ sôi và khối lượng riêng cũng cao hơn nước thường, vaø tính chất hóa học khácvới nước thường. 2. Phân bố: Nước phân bố không đồng đều trên bề mặt trái đất( lượng mưa ở sa mạc dưới 100mm/năm trong khi ở nhiều vùng nhiệt đới như Ấn Độ lượng mưa có thể đạt 5000mm/năm). + 96.5% lượng nước toàn cầu thuộc về các đại dương- dày 2.6km quanh trái đất. + 1.7% là băng ở 2 cực. + 1.7% là nước ngầm. + 0.1% là nước m8t5 và hơi nước trong không khí. + Hệ thống nước khí quyển- nguồn động lực thủy văn nước mặt: chứa khoảng 12900km3 nước( chưa đầy 1/100000 tổng lượng nước toàn cầu). + Về nước ngọt: 2/3 lượng nước này là băng tuyết ở cực. Hầu heát phần nước còn lại là nước ngầm đi xuống từ chiều sâu 200/600m( hầu hết bị nhiễm mặn). + Lượng nước ngọt ở sông ngòi: chiếm khoảng 0.0006% trong tổng lượng nước ngọt. + Lượng nước sinh học( tích tụ trong các mô động thực vật): chiếm 0.003% lượng nước ngọt( bằng ½ lượng nước ngọt trong sông ngòi). Nước tuy nhiều nhưng chủ yếu là nước mặn, nước ngọt tập trung xuống dưới đất ( phần lớn là khó khai thác), nước ờ 2 cực. Nước ngọt chỉ có it trong ao, hồ, sông ngòi. Do đó, nó thuộc loại tài nguyên quí hiếm. II. Vai trò của nước đối với đời sống con người: Nöôùc laø taøi nguyeân vaät lieäu quan troïng nhaát cuûa loaøi ngöôøi vaø sinh vaät treân traùi ñaát. - Nöôùc giuùp duy trì söï soáng, laø cô sôû cuûa söï toàn taïi cuûa ñoäng thöïc vaät vaø con ngöôiø. + Con ngöôøi moãi ngaøy caàn 250l nöôùc cho sinh hoaït, 1500l nöôùc cho hoaït ñoäng coâng nghieäp vaø 2000l nöôùc cho hoaït ñoäng noâng nghieäp. + Nöôùc chieám 99% troïng löôïng sinh vaät soáng trong moâi tröôøng nöôùc vaø 44% troïng löôïng cô theå con ngöôøi. +Löôïng nöôùc con ngöôõi söû duïng xuaát phaùt töø nöôùc möa(löôïng möa treân traùi ñaát 105000km3/naêm). Löông nöôùc con ngöôøi söû duïng trong 1 naêm khoaûng 35000km3/naêm( trong ñoù 8% cho sinh hoaït, 23% cho coâng nghieäp vaø 63% cho hoaït ñoäng noâng nghieäp). Ngoaøi chöùc naêng tham gia vaøo chu trình soáng treân, nöôùc coøn laø chaát mang naêng löôïng( haûi trieàu, thuûy naêng), chaát mang vaät lieäu vaø taùc nhaân ñieàu hoøakhí haäu, thöïc hieän caùc chu trìnhh tuaàn hoaøn vaät chaát tronng töï nhieân. - Nöôùc ñöôïc xem laø 1 chæ tieâu ñeå ñaùnh giaù neàn vaên minh cuûa 1 xaõ hoäi. -Nöôùc laø cô sôû quan troïng nhaát ñeå phaùt trieån kinh teá vaø xaõ hoäi: + Söû duïng nöôùc cho sinh hoaït: söû duïng nöôùc ñeå uoáng vaø sinh hoaït. + Caáp nöôùc cho noâng thoân. + Caáp vaø thoaùt nöôùc cho ñoâ thò. + Söû dung nöôùc cho noâng nghieäp( chieán löôïc phaùt trieån noâng nghieäp, phaùt trieån noâng ngieäp sinh thaùi, phaùt trieån noâng nghieäp haøng hoùa, phaùt trieån noâng thoân môùi, phaùt trieån tieàm naêng noâng nghieäp ôû Vieät Nam. Söû duïng nöôùc nuoâi troàng thuûy haûi saûn). - Neáu nhö thieáu nöôùc seõ taùc ñoäng raát lôùn ñoái vôùi con ngöôøi gaây: ngheøo ñoùi, beänh taät, dòch beänh,… III. Taùc ñoâng cuûa con ngöôøi ñoái moâi tröông nöôùc nhö theá naøo? 1. Taùc ñoäng tích cöïc vaø tieâu cöïc ñoái vôùi moâi tröôøng nöôùc: a.Taùc ñoäng tích cöïc: -Xaây döïng heä thoáng daãn nöôùc töø nhöõng nôi coù nöôùc ñeán vuøng khoâ haïn( sa maïc, vuøng ñoài nuùi,…). - Cheá taïo ra heä thoáng loïc nöôùc phuïc vuï cho con ngöôøi( loïc nöôùc bieån thaønh nöôùc ngoït), heä thoáng xöû lí nöôùc thaûi laáy nöôùc saïch töôùi tieâu cho caây. - Söû duïng naêng löôïng nöôùc laøm thuûy ñieän( raát ít bò hao huït nöôùc neáu thöïc hieân ñuùng qui trình). b. Taùc ñoäng tieâu cöïc: - Thaûi nöôùc thaûi xuoáng caùc con soâng maø chöa qua xöû lí ñuùng möùc( nöôùc thaûi sinh hoaït, coâng nghieäp, khai khoaùng, nuoâi troàng thuûy haûi saûn,…). - Con ngöôøi laøm traøn daàu treân bieån( nhö ñaém taøu chôû daàu, khai thaùc daàu khoâng ñuùng qui caùch,…). - Taäp trung ñoâ thò ven bieån, daân cö thaûi raùc vaø nöôùc thai gaây oâ nhieãm bieån. - Do nuoâi troàng thuûy saûn oà aït, thieáu qui hoaïch, khoâng tuaân theo qui trình kó thuaät vaø söû duïng caùc loaïi hoùa chaát trong nuoâi troàng thuûy saûn nhieàu vaø khoâng ñuùng caùch. - Khai thaùc tieàm naêng thuûy ñieän khoâng ñuùng caùch, khoâng theo qui trình gaây aûnh höôûng ñeán taøi nguyeân nöôùc. 2. Tình hình oâ nhieãm moâi tröôøng nöôùc hieän nay: * Nöôùc laø moät nguoàn taøi nguyeân quí giaù giuùp duy trì söï toàn taïi cuûa con ngöôøi vaø ñoäng thöïc vaät. Nöôùc cung caáp cho con ngöôøi nhieàu nguoàn lôïi: giao thoâng, thuûy ñieän, nöôùc sinh hoaït, nöôùc uoáng,… nhöng thöû hoûi con ngöôøi ñaõ söû duïng nguoàn nöôùc ñuùng caùch chöa? Hay con ngöôøi chæ bieát khai thaùc nguoàn lôïi vaø khoâng nhöõng khoâng bieát giöõ gìn, baûo veä maø coøn ra söùc phaù hoaïi laøm cho nguoàn nöôùc ngaøy caøng bò oâ nhieãm, con ngöôøi ngaøy caøng thieáu nöôùc saïch ñeå söû duïng. Con ngöôøi töï huûy hoaïi nguoàn nöôùc cuõng chính laø ñang töï huûy hoaïi nguoàn soáng cuûa mình. * Döôùi ñaây laø moät soá ví duï cuï theå cho thaáy thöïc traïng nöôùc hieän nay, con ngöôøi ñaõ “ñoái xöû” quaù teä ñoái vôùi nöôùc: -Do gia taêng daân soá nhanh neân con ngöôøi khai thaùc quaù möùc taøi nguyeân nöôùc vaø caùc taøi nguyeân lieân quan, laøm cho nöôùc ngaøy caøng bò oâ nhieãm gaây taùc ñoäng ñeán bieán ñoåi khí haäu toaøn caàu vaø khaâu quaûn lí. Ví duï: Oâng Nguyeãn Tieán Ñaït- toång bieân taäp ñaëc san taøi nguyeân nöôùc ñaõ khaúng ñònh:” keát quaû kieåm tra, thanh tra töø Toånh cuïc moâi tröông cho thaáy chaát löôïng nöôùc 3 löu vöïc soâng: s.Caàu, s. Nhueä-Ñaùy, s.Ñoàng Nai- Saøi Goøn ñang bò oâ nhieãm nghieâm troïng. Thaäm chí coù nhöõng ñoaïn soâng thuoäc 3 löu vöïc soâng treân ñaõ” cheát” hoaøn toaøn, nhaát laø ôû caùc vuøng haï löu. Soâng Caàu ( ñoaïn chaûy qua thaønh phoá Thaùi Nguyeân) bò oâ nhieãm naëng, nöôùc soâng chöùa nhieàu hôïp chaát höõu cô, chaát raén lô löûng, daàu môõ. Treân löu vöïc s. Nhueâ-Ñaùy, caùc soâng ôû noäi thaønh Haø Noäi, s. Nhueä töø xaõ Haø Ñoâng ñeán thò xaõ Phuû Lyù oâ nhieãm raát nghieâm troïng. Löu vöïc s. Ñoàng Nai- Saøi Gonø, ñoaïn haï löu soâng Ñoàng nai, soâng Saøi Goøn, soâng Thò Vaûi cuõng xuaát hieän nhieàu ñoaïn soâng” cheát”. Maø nguyeân nhaân chính khieán caùc löu vöïc soâng “ cheát” daàn laø do nöôùc thaûi töø sinh hoaït,saûn xuaát coâng nghieäp, caùc laøng ngheà, beänh vieän, saûn xuaát noâng nghieäp vaø nuoâi troàng thuûy haûi saûn, chaát thaûi raén, khai thaùc khoaùng saûn,… - Vaøi muøa khoâ gaàn ñaây, khi möïc nöôùc löu vöïc soâng Hoàng quaù thaáp, saûn xuaát noâng nghieäp vaø giao thoâng ñöôøng thuû bò aûnh höôûng naëng neà. Vaø ñaõ hôn 1 laàn Chính phuû vaø caùn boä, ngaønh lieân quan ñaõ phaûi ngoài laïi ñeå thoáng nhaát vieäc môû cöûa xaû nhaø maùy thuûy ñieän Hoøa bình ñeå naâng möïc nöôùc haï löu soâng Hoàng tôùi möùc coù theå bom vaøo ñoàng ñeå phuïc vuï saûn xuaát noâng nghieäp. -. Caùc ñôn vò caù nhaân söû duïng nöôùc ngaàm döôùi nhieàu hình thöùc nhö khoang gieáng, sau khi ngöng khoâng söû duïng nöõa ñaõ khoâng bòt kín caùc loã khoan laïi laøm cho nöôùc baån chaûy laãn vaøo laøm oâ nhieãm nguoàn nöôùc ngaàm. Cacù nhaø maùy xí nghieäp xaû khoùi buïi coâng nhieäp vaøo khoâng khí laøm oâ nhieãm khoâng khí, khi trôøi möa caùc chaát oâ nhieãm naøy seõ laãn vaøo trong nöôùc möa laøm oâ nhieãm nguoàn nöôùc. - Do toác ñoä coâng nghieäp hoùa vaø ñoâ thò hoùa khaù nhanh vaø söï gia taêng daân soá gaây aùp löïc ngaøy caøng naëng neà ñoái vôùi taøi nguyeân nöôùc trong vuøng laõnh thoå. Moâi tröôøng nöôùc ôû nhieàu ñoâ thò, khu coâng nghieäp vaø caùc laøng ngheà ngaøy caøng bò oâ nhieãm bôûi nöôùc thaûi, khí thaûi vaø chaát thaûi raén. - ÔÛ caùc thaønh phoá lôùn haøng traêm cô sôû saûn xuaát coâng nghieäp ñang gaây oâ nhieãm moâi tröôøng nöôùc do khoâng coù coâng trình vaø thieát bò xöû li chaát thaûi gaây oâ nhieãm do saûn xuaát coâng nghieäp laø raát naëng. Ví duï:+ ÔÛû ngaønh coâng nhgieäp deät may, ngaønh coâng nghieäp giaáy vaø boät giaáy nuôùc thaûi thöôøng coù ñoä pH trung bình tö ø 9-11, chæ soá nhu caàu oxy hoaù(BOD), nhu caàu oxy hoaù hoïc( COD) coù theå leân ñeán 700mg/l vaø 250mg/l, haøm löôïng chaát raén lô löûng,… cao gaáp nhieàu laàn giôùi haïn cho pheùp. Haøm löôïng nöôùc thaûi cuûa caùc ngaønh naøy coù chöùa xyanua(CN) vöôït ñeán 84 laàn tieâu chuaån cho pheùp ñaõ gaây oâ nhieãm naëng caùc nguoàn nöôùc maët trong vuøng daân cö. Möùc ñoä oâ nhieãm nöôùc taïi caùc khu coâng nghieäp, khu cheá xuaát, cuïm coâng nghieäp taäp trung laø lôùn nhaát. +Taïi cuïm coâng nghieäp Tham Löông- tp.Hoà Chí Minh, nguoàn nöôùc bò nhieãm baån bôûi nöôùc thaûi coâng nghieäp vôùi toång löôïng nöôùc thaûi gaàn 500000m3/ngaøy töø caùc nhaø maùy giaáy, boät gaët, nhuoäm, deät,… + Nöôùc thaûi coâng nghieäp töø caùc cô sôû saûn xuaát giaáy, luyeän gang theùp, luyeän kim maøu, khai thaùc than- ôû tp.Thaùi Nguyeân veà muøa caïn toång löôïng nöôùc thaûi chieám khoaûng 15% löu löôïng s. Caàu ( nöôùc thaûi töø saûn xuaát giaáy coù pH töø 8.4- 9 vaø haøm löôïng NH4 laø 4mg/l, haøm löông chaát höõu cô cao, nöôùc thaûi coù maøu naâu muøi khoù chòu). + Khaûo saùt moät soá laøng ngheà saét theùp, ñuùc ñoàng nhoâm chì,… laøm giaáy, deät, nhuoäm- Baéc Ninh thaáy coù löông nöôùc thaûi haèng ngaøy haøng nghin m3/ngaøy khoâng qua xöû lí gaây oâ nhieãm nguoàn nöôùc vaø moâi tröôøng trong khu vöïc. - Tình traïng oâ nhieãm nöôùc ôû caùc ñoâ thò thaáy roõ nhaát ôû thaønh phoá Hoà Chí Minh vaø Haø Noäi. Ôû caùc thaønh phoá naøy nöôùc thaûi sinh hoaït khoâng coù heä thoáng xöû lí taäp trung maø tröïc tieáp xaû ra soâng, hoà, keânh, raïch,… maët khaùc, coù raát nhieàu cô sôû saûn xuaát khoâng xöû lí nöôùc thaûi, moät löôïng nöôùc thaûi raén lôùn trong thaønh phoá khoâng thu gom heát döôïc,… ñoù laø nöõng nguoàn quan troïng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng nöôùc. Ví duï: + Tp. Haø Noäi toång löôïng nöôùc thaûi cuûa thaønh phoá leân ñeán 30000-40000m3/ngaøy. Vaø hieän môùi chæ coù 5/31 beänh vieän coù heä thoáng xöû lí nöôùc thaûi ( chieám 25% löôïng nöôùc thaûi beänh vieän) vaø 36/400 cô sôû saûn xuaát coù xöù lí nöôùc thaûi, löôïng raùc sinh hoaït chöa ñöôïc thu gom khoaûng 1200m3/ngaøy taäp trung ôû khu ñaát ven hoà, keânh, möông trong noäi thaønh. Chæ soá BOD, oxy hoaø tan, caùc chaát NH4, NO2, NO3 ôû cacù soâng, ho,à möông ñeàu vöôït quaù löôïng cho pheùp. + Thaønh phoá Hoà Chí Minh, löôïng raùc thaûi leân ñeán gaàn 4000taán/ngaøy, chæ coù 24/142 cô sôû y teá lôùn laø coù heä thoáng xöû lí nöôùc thaûi, khoaûng 3000 cô sôû saûn xuaát gaây oâ nhieãm thuoäc dieän buoäc phaûi di dôøi. Khoâng chæ ôû Haø Noäi, thaønh phoá Hoà Chí Minh maø ôû caùc ñoâ thò khaùc nhö Haûi Phoøng, Hueá, Ñaø Naüng, Nam Ñònh, haûi Döông, nöôùc thaûi sinh hoaït cuõng khoânng ñöôïc xöû lí ñoä oâ nhieãm, nguoàn nöôùc nôi tieáp nhaän nöôùc thaûi ñeàu vöôït quaù tieâu chuaån cho pheùp, cacù thoâng soá lô löûng( SS), BOD, COD, DO ñeàu vöôït töø 5 ñeán 10 coù khi leân ñeán 20 laàn tieâu chuaån cho pheùp. - Veà tình traïng oâ nhieãm nöôùc ôû noâng thoân vaø khu saûn xuaát noâng nghieäp cuõng raát ñaùng lo ngaïi. Hieän nay Vieät Nam coù gaàn 76% daân soá ñang sinh soáng ôû noâng thoân, laø nôi cô sôû haï taàng coøn raát laïc haäu neân phaàn lôùn caùc chaát thaûi cuûa con ngöôøi vaø gia suùc khoâng ñöôïc xöû lí neân thaám xuoáng ñaát hoaëc bò röûa troâi laøm cho tình traïng oâ nhieãm nguoàn nöôùc veà maët höõu cô vaø vi sinh vaät ngaøy caøng cao. Theo baùo caùo cuûa Boä Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân, soá vi khuaån Fecacoliform trung bình bieán ñoåi töø 1500- 3500 MNP/100ml ôû caùc vuøng ven soâng Tieàn vaø soâng Haäu taêng leân ñeán 3800- 12500 MNP/100ml ôû caùc keânh töôùi tieâu. - Theo thoáng keâ cuûa boä thuyû saûn, toång dieän tích söû duïng cho nuoâi troàng thuyû saûn ñeán naêm 2001 caû nöôùc laø 751999ha. Do nuoâi troàng thuyû saûn oà aït, thieáu qui hoaïch, khoâng tuaân theo qui trình kyõ thuaät, cuøng vôùi vieäc söû duïng nhieàu vaø khoâng ñuùng caùch cacù loaïi hoaù chaát trong nuoâi troàng thuyû saûn, thöùc aên dö laéng xuoáng ñaùy ao, hoà, loøng soâng laøm cho moâi tröôøng nöôùc bò oâ nhieãm. Caùc chaát höõu cô laøm phaùt trieån moät soá loaøi sinh vaät gaây beänh, xuaát hieän moät soá taûo ñoäc. Thaäm chí ñaõ coù daáu hieäu xuaát hieän” thuyû trieàu ñoû” ôû moät soá vuøng ven bieån vieät Nam. - Soâng Höông ñoåi maøu? Sau côn luõ nhoû ñaàu muøa(19/8) nöôùc soâng Höông baét ñaàu bò ñuïc vaø ñaõ khoâng trong trôû laïi sau vaøi ngaøy luõ ruùt. Tieán só Hoà Ngoïc Phuù-nguîeân tröôûng ban quaûn lí soâng Höông cho bieát:” moïi naêm nöôùc soâng Höông chæ ñuïc khi coù luõ baùo ñoäng 2 trôû leân vaø chæ coù maøu vaøng do ñaát caùt treân beà maët goø, ñoài bò röûa troâi, nhöng laàn naøy laø maøu ñoû vôùi caùc haït ñaát ñoû badan raát mòn naèm lô löûng trong nöôùc taïo thaønh dung dòch huyeàn phuø, khoâng laéng ñöôùc ngay caû khi doøng chaûy chaäm”. Theo keát quaû khaûo saùt cuûa Sôû Khoa hoïc- Coâng ngheä moâi tröôøng Thöøa thieân Hueá (6/10) cho bieát taïi vò trí Ñaäp Ñaù ôû trung taâm thaønh phoá ñoä ñuïc treân lôùp nöôùc maët laø 81NTU( chæ soá nöôùc bình thöôøng laø 20-46NTU), trong khi nöôùc beân nhaùnh soâng Nhö YÙ beân caïnh chæ coù 19NTU. Nguyeân nhaân laø do soâng Traïch: beân taû ngaïn trong vaø beân höu ngaïn ñuïc maø khuùc soâng Höông laïi naèm ôû ngaõ 3( do 2 nhaùnh taû Traïch vaø höõu Traïch hôïp thaønh) neân chia ra 2 phaàn xanh-ñoû raát roõ neùt. Neáu ngöôøi daân coá ñoâ ngaäm nguøi vì soâng Höông- con soâng taâm hoàn cuûa ngöôøi Hueá ñaõ ñoåi maøu thì lieàn ñoù laø noãi aâu lo veà nguoàn nöôùc sinh hoaït (theo phoøng hoaù nghieäm cuûa coâng ty caáp thoaùt nöôùc Hueá, chi phí ñeå saûn xuaát nöôùc sinh hoaït phaûi taêng leân do phaûi theâm hoaù chaát loïc cuõng nhö chu kì suùc loïc beå chöùa phaûi gia taêng. Ngöôøi daân ôû ñaây töø laâu ñaõ quen uoáng nöôùc soâng neân caû thaùng nay phaûi khoå cöïc vì khoâng coù nöôùc uoáng, aùo quaàn giaët xong laø nhö nhuoäm maøu vaøng. Theo tieán só Voõ Vaên Phuù- chuû nhieäm boä moân taøi nguyeân vaø moâi tröôøng khoa sinh hoïc ÑH khoa hoïc Hueá thì chaát huyeàn phuø ñoù aét seõ gaây oâ nhieãm moâi tröôøng vaø toån haïi ñeán nguoàn taøi nguyeân sinh vaät ôû ñaàm phaù. Ñeå giaûi quyeát vaán ñeà naøy Sôû ñaõ gôûi coâng vaên ñeán Boä taøi nguyeân-moâi tröôøng, Boä khoa hoïc- coâng ngheä vaø Boä noâng nghieäp-phaùt trieån noâng thoân ñeå nhôø caùc cô quan trung öông giaûi quyeát cuõng nhö can thieäp baèng caùc giaûi phaùp kó thuaät nhöng ñeán nay vaãn chöa coù thoâng tin phaûn hoài( Tuoåi treû- Minh Töï). - Heä thoáng soâng Ñoàng Nai moãi ngaøy tieáp nhaän khoaûng 480000 m3 nöôùc thaûi coâng nghieäp, 900000m3 nöôùc thaûi sinh hoaït, 17000m3 nöôùc thaûi y teá. Do löu löôïng doøng chaûy cuûa soâng khaù lôùn neân aùp löïc oâ nhieãm moâi tröôøng nöôùc soâng Ñoàng Nai chöa ñeán möùc nghieâm troïng nhö ôû soâng Nhueä, soâng Ñaùy. Tuy nhieân, taïi moät soá khu vöïc nöôùc soâng cuõng bò oâ nhieãm nghieâm troïng nhö khuùc soâng Thò Vaûi, do haèng ngaøy phaûi tieáp nhaän moät löôïng lôùn nöôùc thaûi vöôït tieâu chuaån cho pheùp nhieàu laàn. 94% nöôùc thaûi vöôït chuaån cho pheùp. Taùc ñoäng chính gaây oâ nhieãm moâi tröôøng nöôùc ôû löu vöïc soâng Ñoàng Nai chính laø do nöôùc thaûi coâng nghieäp vaø nöôùc thaûi sinh hoaït cuûa caùc ñoâ thò. Maët khaùc, do vuøng haï löu soâng chòu taùc ñoäng cuûa cheà ñoä thuyû trieàu, doøng nuoùc bò oâ nhieãm ñöôïc ñaåy ngöôïc vaøo soâng moãi khi thuyû trieàu leân la