Một số gốc hidrocacbon và các loại phản ứng trong hóa hữu cơ

- Là phần còn lại của phân tử hidrocacbon sau khi đã mất một hay nhiều nguyên tử hidro. Nếu mất 1 H ta có gốc hóa trị I, mất 2 H ta có gốc hóa trị H,. thông thường kí hiệu là R. Ví dụ: Gốc no, hóa trị I như: Metyl: (CH3-); etyl:(C2H5-).còn gọi là gốc ankyl (công thức tổng quát CnH2n+1-)

pdf35 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Lượt xem: 1869 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Một số gốc hidrocacbon và các loại phản ứng trong hóa hữu cơ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên