Ôn tập môn Hóa học - Cacbohiđrat

Câu 1: Cacbohidrat nhất thiết phải chứa nhóm chức của A. Ancol B. Xeton C. Amin D. Andehit Câu 2: Phân tử sacarozo được tạo bởi A. một gốc glucozo và một góc mantozo B. hai gốc fructozo C. Một gốc glucozo và một gốc fructozo D. Hai gốc glucozo

pdf6 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Lượt xem: 1266 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ôn tập môn Hóa học - Cacbohiđrat, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên