Quá trình thiết bị truyền khối

Đánh giá hoạt động của các phản ứng từ đơn giản đến phức tạp trong công nghệ hóa học - Thiết kế các thiết bị phản ứng cơ bản, lý tưởng như thiết bị khuays trộn, thiết bị đầy lý tưởng - Kiểm soát và đánh giá quá trình làm việc của thiết bị phản ứng thực trong công nghiệp - Mô tả phân tích các phản ứng dị thể va từ đó định hướng cho việc lựa chọn thông số, điều kiện phản ứng thích hợp

pdf33 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Lượt xem: 1421 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quá trình thiết bị truyền khối, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan