Quy trình công nghệ sản xuất bia của nhà máy bia Việt Đức - Hà Nội

(Bản scan) Đại mạch là nguyên liệu chính số một dùng để sản xuất bia Đại mạch thuộc họ Hordeum sativum, có một ít thuộc H.Murivum. Đại mạch thường gieo trồng vào mùa đông hay mùa xuân, được trồng nhiều ở Liên Cô, mỹ... Đại mạch có giống hai hàng hay nhiều hàng. Tuy nhiên chỉ có giống hai hàng được sử dụng để sản xuất bia

pdf98 trang | Chia sẻ: lamvu291 | Lượt xem: 1290 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quy trình công nghệ sản xuất bia của nhà máy bia Việt Đức - Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan