Sử dụng phương pháp Newton-Raphson giải hệ phương trình phi tuyến để đánh giá thành phần cân bằng trong các hệ phức tạp của phản ứng oxi hoá - khử

1. Mở đầu Việc khảo sát khả JIăng tỉnh lập theo điều kiện proton (DIP) [6] để th ể h giá thành pli đi cầu bằng (TPCB) trong các hệ oxi hoá - khử bước đầu đã được trình bày trollg | | D' giải quyết toàn diện bài toán cân bằng oxi hoá - kl tử khi mô tả đầy đủ các quá tr : 1 x y ra trong lệ, tác giả trong [7] đã vận dụ Ilg DKP để xây dựng một chương trình tính tổng quát theo 11 gôn ngữ lập trình Pascal, kết quả thu được hoàn toàn thỏa mãn. Tuy có nhiều ưu điểm, song phương pháp tính lập theo DKP chỉ áp duI1g được cho những hệ có liên quan đến phản ứng axit-bazơ, do đó cần thiết phải lựa chọn một phương pháp tổng quát, có khả năng áp dụng để tính cân bằng cho mọi hệ bất kỳ. Đó chính là phương pháp Newton - Raph son giải hệ phương trình phi tuyến (PIPT) [1], [8], [11]. Mặc dù thuật toán cồng kềnh, phức tạp, nhưng đây là phương pháp khi ái quát nhất, có thể được dùng như một phương pháp đối chứng để kiểm tra kết quả tính theo các phương pháp khác. Phương pháp PTPT đã được sử dụng hiệu quả trong tính tóan cân bằng tạo phức IP và trong nghiên cứu cần bằng trong hệ chứa các hợp chất ít tan [3, nhưng chưa được đề cập đến khi cần tính cân bằng oxi hóa-khử. Dây chính là nội dung của bài này: xây dựng một chương trình tính theo PTPT để đánh giá thành phần cân bằng trong các hệ oxi hoá - khử phức tạp có kể đầy đủ các quá trình và ảnh hưởng của lực ion.

pdf11 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 184 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sử dụng phương pháp Newton-Raphson giải hệ phương trình phi tuyến để đánh giá thành phần cân bằng trong các hệ phức tạp của phản ứng oxi hoá - khử, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan