Thiết kế tháp mâm chóp chưng cất hỗn hợp Benzen – Toluen có năng suất 200 l/h tính theo sản phẩm đỉnh

Khoa học kỹ thuật ngy cng pht triển đóng góp to lớn cho nền cơng nghiệp nước ta nĩi ring v thế giới nĩi chung. Một trong những ngành có đóng góp vô cùng to lớn đó là ngành công nghiệp hố học, đặc biệt l ngnh sản xuất cc hố chất cơ bản. Hiện nay, cc ngnh cơng nghiệp cần sử dụng rất nhiều hố chất có độ tinh khiết cao. Nhu cầu này đặt ra cho cc nh sản xuất hố chất sử dụng nhiều phương pháp để nâng cao độ tinh khiết của sản phẩm như : trích ly, chưng cất, cô đặc, hấp thu Tuỳ theo đặc tính yu cầu của sản phẩm m ta cĩ sự lựa chọn phương pháp cho phù hợp. Đối với hệ benzen – toluen l hệ 2 cấu tử tan lẫn vo nhau, ta chọn phương pháp chưng cất để nâng cao độ tinh khiết cho benzen. Đồ n mơn học Qu trình & Thiết bị l một mơn học mang tính tổng hợp trong qu trình học tập của cc kỹ sư Công nghệ Hố học tương lai. Môn học ny gip sinh vin cĩ thể tính tốn cụ thể : quy trình cơng nghệ, kết cấu, gi thnh của một thiết bị trong sản xuất hố chất - thực phẩm. Đây là lần đầu tin sinh viên được vận dụng cc kiến thức đ học để giải quyết cc vấn đề kỹ thuật thực tế một cch tổng hợp. Nhiệm vụ của đồ n l thiết kế thp mm chĩp để chưng cất hỗn hợp Benzen – Toluen ở p suất thưởng với năng suất theo sản phẩm đỉnh(Benzene) l 200 lít/h cĩ nổng độ 98% phần khối lượng benzen, nồng độ sản phẩm đy l 99% khối lượng Toluene,Nồng độ nhập liệu l 40% khối lượng Benzene, nhập liệu ở trạng thi lỏng sơi.

doc55 trang | Chia sẻ: ngatran | Lượt xem: 2219 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế tháp mâm chóp chưng cất hỗn hợp Benzen – Toluen có năng suất 200 l/h tính theo sản phẩm đỉnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDo an cuoi cungdung.doc
  • dwgbanvelap dung.dwg
  • docBìa đồ án.doc
  • zipchung cat benzentuluen dung_rar.zip
  • rardung.rar
  • dwgSo do QTCN dung.dwg