Tiểu luận Doanh nghiệp Việt Nam và chính sách động viên

Thiết kế thu thập dữ liệu Mức độ đánh giá - Mức độ rất hài lòng và không hài lòng . - Mức độ bình thường. - Mức độ khá hài lòng và rất hài lòng. Chọn mẫu Xử lý và phân tích số liệu

ppt30 trang | Chia sẻ: vietpd | Lượt xem: 1804 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Doanh nghiệp Việt Nam và chính sách động viên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Không ai thay thế trong đời Say rồi tỉnh lại chỉ Người mà thôi Không sao quên được bờ môi Về nhà còn mãi trong tôi bóng Người Xin gởi đến chị em Phụ Nữ những bông hoa tươi thắm. Chúc Chị em mãi tươi đẹp như những bông hoa và luôn là nguồn động viên cho cánh mày râu của chúng tôi ! Tập thể anh em nhóm KSKV Không lùi bước dẫu đường đời gian khó Say men đời ta có ngại gì đâu Không nản lòng vì luôn bước cùng nhau Về đích đến chúng ta cùng cạn chén"                                       Nguyễn Duy Linh BÁO CÁO TIỂU LUẬN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ CHÍNH SÁCH ĐỘNG VIÊN Hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Thụy Nhóm thực hiện: KSKV DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ CHÍNH SÁCH ĐỘNG VIÊN – KSKV GROUP I. GIỚI THIỆU II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ MỤC LỤC I. GIỚI THIỆU 1. Tại sao các nhà quản trị cần động viên nhân viên? 2. Mục tiêu và giới hạn của đề tài Mục tiêu - Mô tả các yếu tố ảnh hưởng đến động viên của nhân viên trong các doanh nghiệp. - Đề ra giải pháp động viên phù hợp cho từng loại hình doanh nghiệp. Giới hạn đề tài Đề tài được thực hiện ở các doanh nghiệp tại Việt Nam nơi các thành viên của nhóm đang công tác. II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT Thuyết cấp bậc nhu cầu (Abraham Maslow) Thuyết E.R.G. (Clayton Alderfer) Thuyết hai nhân tố (Frederick Herzberg) Thuyết về các nhu cầu (David McCleland) Thuyết về sự công bằng (Stacy Adam’s Equity Theory) Thuyết Kỳ vọng (Wroom’s EIV Theory) Thuyết thiết lập mục tiêu Goal – setting theory – Edwin Locke) III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 1. Thời gian và địa điểm 2. Nội dung khảo sát Điều kiện, cơ sở vật chất làm việc Lương/thu nhập Các phúc lợi xã hội Sự thích thú trong công việc Sự tham gia đóng góp trong các hoạt động của doanh nghiệp Sự thông cảm, chia sẻ của đồng nghiệp và cấp trên An toàn trong công việc Mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên Được đánh giá cao và công nhận thành quả đã đóng góp Sự thăng tiến và phát triển nghề 3. Phương pháp nghiên cứu Thiết kế thu thập dữ liệu Mức độ đánh giá - Mức độ rất hài lòng và không hài lòng . - Mức độ bình thường. - Mức độ khá hài lòng và rất hài lòng. Chọn mẫu Xử lý và phân tích số liệu 1. Tổng quan đối tượng nghiên cứu Bảng 4.1 Thông tin đối tượng nghiên cứu ở các doanh nghiệp tại Việt Nam ĐVT: % 1. Tổng quan đối tượng nghiên cứu Bảng 4.1 Thông tin đối tượng nghiên cứu ở các doanh nghiệp tại Việt Nam ĐVT: % 2. Thang đo và mức độ ảnh hưởng Bảng 4.2 So sánh môi trường làm việc của các doanh nghiệp ở mức độ hài lòng ĐVT: % 2. Thang đo và mức độ ảnh hưởng Bảng 4.3 So sánh sự thu nhập và phúc lợi xã hội của các doanh nghiệp ở mức độ hài lòng ĐVT: % 2. Thang đo và mức độ ảnh hưởng Bảng 4.4 So sánh sự tham gia và công nhận đóng góp của người lao động trong các doanh nghiệp ở mức độ hài lòng ĐVT: % 2. Thang đo và mức độ ảnh hưởng Bảng 4.5 So sánh các mối quan hệ và thăng tiến của người lao động trong các doanh nghiệp ở mức độ hài lòng ĐVT: % 3. So sánh sự ảnh hưởng giữa cấp bậc và tuổi tác đến sự động viên Bảng 4.6 Sự ảnh hưởng của cấp bậc đến sự động viên ở mức độ hài lòng ĐVT: % 3. So sánh sự ảnh hưởng giữa cấp bậc và tuổi tác đến sự động viên Bảng 4.7 Sự ảnh hưởng của độ tuổi đến sự động viên ở mức độ hài lòng ĐVT: % 4. Đánh giá giữa mức độ hài lòng và không hài lòng về các tiêu chí thăm dò trong các doanh nghiệp Biểu đồ 4.1 So sánh độ tương quan ở mức độ hài lòng trong các doanh nghiệp. Biểu đồ 4.2 So sánh độ tương quan ở mức độ không hài lòng trong các doanh nghiệp. Biểu đồ 4.3 So sánh độ tương quan ở mức độ hài lòng và không hài lòng trong doanh nghiệp 100 % vốn nước ngoài. Biểu đồ 4.4 So sánh độ tương quan ở mức độ hài lòng và không hài lòng trong doanh nghiệp ngoài Quốc doanh. Biểu đồ 4.5 So sánh độ tương quan ở mức độ hài lòng và không hài lòng trong doanh nghiệp Quốc doanh. 5. Giải pháp động viên cho các doanh nghiệp 5.1 Doanh nghiệp 100 % vốn nước ngoài a) Tiền lương, thu nhập Biện pháp trước mắt Khảo sát mức tiền lương trên thị trường Truyền đạt và thuyết phục nhân viên. Tạo môi trường làm việc thuận lợi. 5. Giải pháp động viên cho các doanh nghiệp 5.1 Doanh nghiệp 100 % vốn nước ngoài và ngoài quốc doanh a) Tiền lương, thu nhập Biện pháp lâu dài Tạo cơ hội tham gia vào việc sở hữu doanh nghiệp. Thưởng cho nhân viên những cổ phiếu ưu đãi. Trao phần thưởng quí giá theo định kỳ. Phần thưởng bất ngờ. Chia lãi của công ty vào cuối năm. 5. Giải pháp động viên cho các doanh nghiệp b) Chính sách phúc lợi xã hội Mua bảo hiểm cho nhân viên và gia đình. Phúc lợi về nơi ăn, chốn ở, phương tiện đi lại. Tổ chức nghĩ dưỡng và chế độ hưu trí. c) Cơ hội thăng tiến trong công việc Quan tâm đến phát triển nhân viên, chương trình đào tạo. Lập kế hoạch hoạt động hàng năm cho nhân viên. Chính sách khuyến khích nêu ý tưởng 5. Giải pháp động viên cho các doanh nghiệp 5.2 Doanh nghiệp Quốc doanh a) Động viên bằng vật chất Tiền lương, thưởng. Chính sách đãi ngộ. Tạo cơ hội tham gia vào việc sở hữu doanh nghiệp. Phần thưởng khích lệ, chia sẻ lợi nhuận. Phúc lợi xã hội 5. Giải pháp động viên cho các doanh nghiệp b) Động viên về tinh thần Tạo không gian làm việc tốt. Xây dựng môi trường làm việc thân thiện. Động viên, khen thưởng. Cạnh tranh minh bạch. Không gian phát huy cá tính. Không áp đặt phương pháp làm việc. Tạo sự thăng tiến. Đào tạo. V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 1. Kết luận Doanh nghiệp quốc doanh Doanh nghiệp ngoài quốc doanh Doanh nghiệp vốn nước ngoài V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 2. Đề nghị Các doanh nghiệp có thể ghi nhận các thông tin liên quan đến quá trình động viên của nhân viên để tiến hành những nghiên cứu sâu hơn về nhân viên của mình. Đồng thời, có thể mở rộng nghiên cứu ở nhiều loại hình doanh nghiệp và đối tượng thăm dò hơn, để đánh giá hiệu quả của sự động viên ảnh hưởng đến như thế nào quá trình làm việc của doanh nghiệp.
Tài liệu liên quan