Tiểu luận Hướng dẫn thành lập, đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

Ở nước ta trong giai đoạn quá độ tiến liên chủ nghĩa xã hội, Đảng và Nhà nước chủ trương xây dựng một nền kinh tế nhiều thành phần, theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của nhà nước. Mỗi thành phần đều có vị trí và vai trò nhất định trong sự phát triển kinh tế xã hội. Trong cơ chế quản lý theo lối hành chính, kế hoạnh hoá tập trung và bao cấp trước đây cũng như trong cơ chế quản lý kinh tế theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.Cụ thể hoá đường lối trên Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản pháp luật, trong đó có hai đạo luật quan trọng, đó là: Luật Công Ty và Luật Doanh Nghiệp Tư Nhân là hành lang pháp lý cho sự ra đời và phát triển của thành phần kinh tế ngoài quốc doanh. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện do nhiều nguyên nhân khác nhau, hai Luật trên đã trở nên bất cập, không đáp ứng kịp sự phát triển của nền kinh tế. Do đó Luật Doanh Nghiệp được ban hành xuất phát từ nhu cầu thực tế nhằm thay thế Luật Doanh Nghiệp Tư Nhân và Luật Công Ty ngày 21 /12/1990, có hiệu lực thi hành ngày 1/1 /2000. Luật Doanh Nghiệp ra đời là một quá trình tìm tòi, học hỏi và nghiên cứu thực tế, từ những sai lầm, thiếu sót trong công tác làm luật trước đây, từ những bài học kinh nghiệm của các nước trong khu vực và trên thế giới.

doc10 trang | Chia sẻ: maiphuong | Lượt xem: 1977 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Hướng dẫn thành lập, đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan