Tiểu luận Lý thuyết sóng spin cho các chất từ

(Bản scan) Lý thuyết tường phân tử cảu Weis thực chất là một lý thuyết hiện tượng luận với giả thuyết về môt trường nội tại chưa rỗ bản chất. Thực nghiệm cho thấy rắng lượng của trường nội tại này cùng cỡ tương tác trao đổi giữa các điện tử thuộc nguyên tử cấu thành chất rắn của Heisenberg Frenkel

pdf21 trang | Chia sẻ: vietpd | Lượt xem: 1520 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Lý thuyết sóng spin cho các chất từ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf4_2.PDF
 • pdf0_3.PDF
 • pdf1_2.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6_2.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgTranThiCuc.jpg