Tiểu luận Nhận xét tình hinh kinh tế và chính trị xã hội của thời kỳ đó qua bộ luật hammurabi nêu những ưu và nhược điểm

Lưỡng Hà là khu vực cú những bộ luật sớm nhất. Trong đó, bộ luật Hammurabi là bộ luật quan trọng nhất. Nó được khắc trên một bia đá, đội khảo cổ học Pháp phát hiện ra ở Xuda (phái đông Lưỡng Hà), nay được trưng bầy ở viện bảo tàng Luvrơ(Pháp). Bộ luật gồm ba phần: Lời tựa, chính văn,lơig kết, được viết thành 282 điều khoản. Bộ luật Hammurabi nói tới hầu hết các vấn đề trong quan hệ kinh tế,xó hội đương thời, quan hệ giai cấp, quy tắc chung về phân chia sản phẩm và trao đổi hàng hoá, luật hôn nhân và gia đỡnh Bộ luật này đó phần nào phản ỏnh lờn tỡnh hỡnh kinh tế, chớnh trị và xó hội của Lưỡng Hà cổ đại. Trước hết,qua bộ luật Hammurabi,ta phải khẳng định rằng Lưỡng Hà cổ đại có một nền kinh tế rất vững mạnh. Đây là một xó hội cú nền nụng nghiệp, thủ công nhiệp,thương nghiệp phỏt triển. Bộ luật có rất nhiều điều luật đề cập đến vấn đề định tô cũng như việc buôn bán

doc8 trang | Chia sẻ: vietpd | Lượt xem: 1367 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Nhận xét tình hinh kinh tế và chính trị xã hội của thời kỳ đó qua bộ luật hammurabi nêu những ưu và nhược điểm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên