Tổng quan sự ra hoa ở thực vật bậc cao

(Bản scan) Sự ra hoa đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong đời sống thực vật bậc cao. Đó là chuỗi các sự kiện khiến chồi sinh dưỡng chuyển thành chồi sinh dục, tượng hoa, tăng trưởng hoa và nở hoa. Quá trình này được điều hòa bởi nhiều yếu tố ngoại sinh (nước, ánh sáng, nhiệt độ, dinh dưỡng, stress vô sinh, stress hữu sinh...)

pdf23 trang | Chia sẻ: vietpd | Lượt xem: 1258 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tổng quan sự ra hoa ở thực vật bậc cao, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan