Tổng quát về IIC

(Bản scan) là rủi ro được bảo hiểm trong những điều kiện bảo hiểm hàng hóa thông thường như A, B, C. Vì vậy rủi ro thông thường còn được gọi là rủi ro được bảo hiểm. Rủi ro thông thường bao gồm: Rủi ro mắc cạn, chìn đắm, đâm và, ném hàng xuống biển, mất tích và các rủi ro phụ rách,...

pdf31 trang | Chia sẻ: ngatran | Lượt xem: 1382 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tổng quát về IIC, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan