Ứng dụng phương pháp phân tích độ nhạy đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cao su trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong bối cảnh rủi ro

(Bản scan) Tóm tắt. Sản xuất cao su đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Bình, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, sản xuất cao su tại địa phương đang đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức như giá cả thị trường không ổn định, thiên tai, dịch bệnh thường xảy ra và sự biến động liên tục của lãi suất, Để đánh giá hiệu quả kinh tế việc trồng cây cao su trên địa bàn tỉnh trong điều kiện rủi ro về giá và lãi suất, nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích độ nhạy đánh giá rủi ro bằng việc xác định những biến số có ảnh hưởng nhiều nhất đến lợi ích vòng của trồng cao su và lượng hóa mức độ ảnh hưởng của chúng. Phân tích này bao gồm việc kiểm định tác động của sự biến thiên một biến và đồng thời hai biển đến NPV (Net Present Value - giá trị hiện tại ròng) chia mô hình sản xuất kinh doanh cao s14. Kết quả nghiên cứu sự biến thiên của giá bán hay lãi suất giai đoạn 2008-2014 đến NPV của mô hình cho thấy việc sản xuất cao su là có hiệu quả vì NPV trong các trường hợp đều lớn hơn (); tương tự kết quả trên khi nghiên cứu sự biến thiên đồng thời của giả bản và lãi suất đến NPV của mô hình thì NPV thu được cũng rất khả quan. Từ đó kết luận việc sản xuất kinh doanh cao su ở Quảng Bình dù gặp nhiều rủi ro do sự biến đổi thất thường của giả bản và lãi suất cho vay nhưng đầu tư vẫn có hiệu quả kinh tế. Từ khoá: Cây cao su, phân tích độ nhạy; rủi ro, Quảng Bình

pdf11 trang | Chia sẻ: thuylinhqn23 | Ngày: 07/06/2022 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ứng dụng phương pháp phân tích độ nhạy đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cao su trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong bối cảnh rủi ro, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên