Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 1: Khái quát về marketing quốc tế

MARKETING QUỐC TẾ 1 - Khái quát về marketing quốc tế 2 – Mơi trường marketing quốc tế 3 – Nghiên cứu thị trường thế giới 4 - Phân khúc thị trường, chọn thị trường mục tiêu 5 – Thâm nhập thị trường thế giới 6 - Vận dụng các chiến lược marketing mix trên TT thế giới 7 – Tổ chức marketing quốc tế tại một doanh nghiệp

pdf10 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 232 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Marketing quốc tế - Chương 1: Khái quát về marketing quốc tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
22 - 06 - 2006 Marketing quốc tế 1 MARKETING QUỐC TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC MARKETING KHOA MARKETING Ths. Trần văn Thi 22 - 06 - 2006 Marketing quốc tế 2 MARKETING QUỐC TẾ 1 - Khái quát về marketing quốc tế 2 – Mơi trường marketing quốc tế 3 – Nghiên cứu thị trường thế giới 4 - Phân khúc thị trường, chọn thị trường mục tiêu 5 – Thâm nhập thị trường thế giới 6 - Vận dụng các chiến lược marketing mix trên TT thế giới 7 – Tổ chức marketing quốc tế tại một doanh nghiệp 22 - 06 - 2006 Khái quát về marketing quốc tế 3 Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ MARKETING QUỐC TẾ I - Khái niệm marketing và marketing mix II - Xu hướng kinh doanh tịan cầu hĩa III - Các giai đọan tham gia marketing quốc tế IV - Bản chất marketing quốc tế 22 - 06 - 2006 Khái quát về marketing quốc tế 4 I – KHÁI NIỆM MARKETING VÀ MARKETING MIX 1.1 - Khái niệm marketing 1.2 – Khái niệm marketing mix 22 - 06 - 2006 Khái quát về marketing quốc tế 5 II – XU HƯỚNG KINH DOANH TỊAN CẦU HĨA 2.1 - Viễn cảnh kinh doanh tịan cầu 2.2 - Phát triển sự nhận thức tịan cầu 22 - 06 - 2006 Khái quát về marketing quốc tế 6 III- Các giai đọan tham gia marketing quốc tế 3.1 - Marketing nước ngòai không trực tiếp 3.2 - Marketing nước ngòai thường xuyên 3.3 - Marketing nước ngòai liên tục 3.4 - Marketing quốc tế 3.5 – Marketing tòan cầu 22 - 06 - 2006 Khái quát về marketing quốc tế 7 IV – BẢN CHẤT MARKETING QUỐC TẾ 4.1 - Bản chất các lọai hình marketing 4.2 – Định nghĩa marketing quốc tế 22 - 06 - 2006 Khái quát về marketing quốc tế 8 V – SỰ CẦN THIẾT HỘI NHẬP THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ VÀ VAI TRÒ CỦA HỌAT ĐỘNG MARKETING QUỐC TẾ 5.1 – Những lợi ích khi hội nhập thị trường quốc tế 5.2 – Những bất lợi khi hội nhập thị trường quốc tế 5.3 – Vai trò của họat động marketing quốc tế 22 - 06 - 2006 Khái quát về marketing quốc tế 9 TẦM NHÌN TÒAN CẦU Trong giai đọan 2006-2010, việc xây dựng và phát Triển DN cần được nhìn nhận trên cơ sở : Định vị chính xác nền kinh tế VN trong nền kinh tế tòan cầu để hướng tới những thay đổi mạnh mẽ,bằng việc xây dựng các chương trình phát triển DN trọng điểm với lộ trình cụ thể. Anh chị hãy nêu quan điểm của mình trong việc định vị nền kinh tế VN trong nền kinh tế tòan cầu. Qua đó anh chị có đề xuất gì về việc xây dựng chương trình phát triển của doanh nghiệp trọng điểm VN 22 - 06 - 2006 Khái quát về marketing quốc tế 10 ĐỂ CHÂU CHẤU ĐÁ VOI Xu thế tòan cầu hóa, hội nhập kinh tế thế giới và khu vực; BTA,AFTA,WTOlà những cơ hội mà chúng ta không được bỏ qua để hấp thụ những tinh hoa thế giới và phục vụ cho mục tiêu phát triển của đất nước. Nhưng đồng thời cũng đặt các doanh nghiệp còn non trẻ của chúng ta trước nguy cơ sụp đổ hàng lọat. Cuộc chiến giữa cácDN Non trẻ về tuổi đời và yếu về vốnvới những tập đòan đa quốc gia quả như“Châu chấu đá voi”; đây thực sự là một cuộc chiến không cân sức. Anh chị hãy cho biết những lợi ích và bất lợi của các DN VN khi thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế. Theo anh chị các DN-VN cần làm những gì trước cuộc chiến không cân sức này. Trích tham luận của ông Đặng Lê Nguyên Vũ
Tài liệu liên quan