Bài giảng Quản lý nhà nước về văn hóa thông tin - Bài 5.1: Bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa thông tin

Bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa thông tin • Phân biệt cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp Ở Trung ương Quốc Hội: Lập pháp Chủ tịch nước, Chính phủ: Hành pháp Tòa án nhân dân tối cao, Viện KSNDTC: Tư pháp

pdf17 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 15/02/2019 | Lượt xem: 153 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Quản lý nhà nước về văn hóa thông tin - Bài 5.1: Bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa thông tin, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa thông tin • Mục đích bài học: Phân biệt được chức năng nhiệm vụ của từng cấp, cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa – thông tin từ trung ương đến địa phương. • Thời gian: 180’ • Soạn và giảng: TS Phan Quốc Anh Bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa thông tin • Phân biệt cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp Ở Trung ương Quốc Hội: Lập pháp Chủ tịch nước, Chính phủ: Hành pháp Tòa án nhân dân tối cao, Viện KSNDTC: Tư pháp Bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa thông tin • Phân biệt cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp Ở Địa phương Không có cơ quan Lập pháp HĐND, UBND: Hành pháp Tòa án, Viện KSND: Tư pháp Bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa thông tin Cơ quan tham mưu cho Chính phủ quản lý hành chính nhà nước về văn hóa thông tin Bộ VHTT Bộ trưởng Các thứ trưởng Cơ quan tham mưu cho Bộ trưởng quản lý hành chính nhà nước về văn hóa thông tin Văn phòng Bộ Đại diện VP Bộ phía nam Các Vụ: (chức năng, đối tượng quản lý của từng vụ) Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Đào tạo; Vụ Thư viện; Vụ Văn hóa Dân tộc, Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Kế hoạch tài chính; Vụ Mỹ Thuật và Nhiếp ảnh; Vụ Pháp Chế. Cơ quan tham mưu cho Bộ trưởng quản lý hành chính nhà nước về văn hóa thông tin • Thanh tra Bộ • Các Cục: - Cục Bản quyền tác giả văn học nghệ thuật; - Cục Báo chí; - Cục Xuất bản; - Cục Di sản văn hóa; - Cục Điện ảnh; - Cục Nghệ thuật biểu diễn; - Cục Văn hóa thông tin cơ sở Khối các đơn vị hoạt động sự nghiệp như: Các Ban quản lý làng Văn hóa du lịch Việt Nam, Ban Quản lý Nhà Hát lớn Hà Nội; Khối Báo chí: Báo Văn hóa; Tạp chí Điện ảnh Kịch trường; Tạp chí Văn hóa nghệ thuật Khối Bảo tàng (BT Cách mạng Việt Nam; BT Hồ Chí Minh; BT Lịch sử Việt Nam; BT Mỹ Thuật; BT Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Khu Di tích Chủ tịch HCM Khối các đơn vị Nghệ thuật biểu diễn: • Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam • Liên Đòan Xiếc Việt Nam • Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc • Nhà hát nhạc nhẹ Trung ương • Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam • Nhà hát cải lương Trung ương • Nhà hát Chèo Việt Nam • Nhà hát kịch Việt Nam • Nhà hát múa rối trung ương Khối các đơn vị Nghệ thuật biểu diễn: • Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam • Nhà hát Tuổi trẻ • Nhà hát Tuồng Trung ương Khối Nhà sáng tác: • Khu Sảng tác Hà nội • Nhà Sáng tác Đại Lải • Nhà Sáng tác Nha Trang • Nhà Sáng tác Đà Lạt • Nhà Sáng tác Vũng tàu Khối các đơn vị Thư viện • Thư viện Quốc gia Việt Nam Khối các Trung tâm: • Trung tâm Chiếu phim quốc gia • Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh Việt Nam • Trung tâm tin học • Trung tâm triển lãm VHNT Việt Nam • Trung tâm VHTT Việt Nam tại Lào Khối Đào tạo (do Vụ đào tạo quản lý) • Nhạc viện Hà nội • Viện Âm nhạc • Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh • Trường Đại Học Mỹ thuật Hà nội • Viện Mỹ Thuật • Trường Đại Học Mỹ thuật TPHCM • Trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội • Viện sân khấu, điện ảnh • Trường Cao đẳng sân khấu điện ảnh TPHCM Khối Đào tạo (do Vụ đào tạo quản lý) • Trường Đại học văn hóa Hà nội • Viện Văn hóa • Trường Đại học Văn hóa TPHCM • Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đồng Nai • Trường Cao đẳng Múa Việt Nam • Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc • Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc • Trường Trung học Múa TPHCM • Trường Cán bộ Quản lý VHTT • Trường Trung học xiếc Việt Nam Khối Viện: • Viện bảo tồn Di tích • Viện Phim Việt Nam • Viện Văn hóa Thông tin Khối Doanh nghiệp (các công ty Sách, phát hành phim, các Hãng phìm v.v) Khối Hội chợ triển lãm: Khối Nhà xuất bản Bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa thông tin ở địa phương: Sở VHTT là cơ quan tham mưu về quản lý hành chính nhà nước về văn hóa – thông tin trên địa bàn Cơ quan sở VHTT là cơ quan quản lý HCNH, thường có các phòng ban: - Phòng tổ chức hành chính - Phòng kế hoạch tài chính - Phòng quản lý nghiệp vụ (có các bộ phận: Quản lý thông tin – báo chí, Quản lý và tổ chức lễ hội, bộ phận Phong trào TD ĐKXD ĐSVH - Thanh tra Sở Bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa thông tin ở cấp huyện: Phòng VHTT – Thể thao là cơ quan tham mưu chó UBND huyện, thị về quản lý hành chính nhà nước về văn hóa – thông tin – thể thao trên địa bàn Hiện nay, ở các tỉnh nhỏ, biên chế cán bộ VHTT còn rất thiếu, có nơi chỉ có 4, 5 người, trong đó có 1 trưởng phòng, 1 phó phòng, kinh phí hạn hẹp, hoạt động rất khó khăn Bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa thông tin ở cấp huyện: Trung tâm VĂN HÓA - TT – truyền thanh – Thể thao là đơn vị hoạt động sự nghiệp, thường có các bộ phận: Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở Văn nghệ tuyên truyền, Thông tin lưu động Thư viện Truyền thanh, truyền hình Thể thao Bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa thông tin ở cấp xã: Hiện nay chỉ có 01 biên chế cán bộ VHTT cấp xã, cán bộ này thường xuyên biến động, ít được tập huấn về chuyên môn