Cơ sở khoa học môi trường – Hệ sinh thái môi trường: Các yếu tố vô sinh ảnh hưởng hệ sinh thái

Nội dung: Các yếu tố vô sinh ảnh hưởng HST Nhiệt độ Nước và ẩm độ Nhiệt độ ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến đời sống của các loài. Vì vậy, mỗi vùng nhiệt độ khác nhau có những nhóm loài sinh vật đặc trưng. Dựa vào nhiệt độ, người ta chia sinh vật thành hai nhóm: nhóm biến nhiệt và nhóm đẳng nhiệt.

pptx7 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 244 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cơ sở khoa học môi trường – Hệ sinh thái môi trường: Các yếu tố vô sinh ảnh hưởng hệ sinh thái, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Cơ sở khoa học môi trường – Hệ sinh thái môi trườngNhóm:Nội dung: Các yếu tố vô sinh ảnh hưởng HST Nhiệt độNước và ẩm độCơ sở khoa học môi trường – Hệ sinh thái môi trường1. Nhiệt độNhiệt độ ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến đời sống của các loài. Vì vậy, mỗi vùng nhiệt độ khác nhau có những nhóm loài sinh vật đặc trưng. Dựa vào nhiệt độ, người ta chia sinh vật thành hai nhóm: nhóm biến nhiệt và nhóm đẳng nhiệt.Cơ sở khoa học môi trường – Hệ sinh thái môi trường1. Nhiệt độnhóm biến nhiệt: sinh vật có nhiệt độ biến thiên theo nhiệt độ môi trườngCơ sở khoa học môi trường – Hệ sinh thái môi trường1. Nhiệt độnhóm đẳng nhiệt: sinh vật có nhiệt độ không biến thiên theo nhiệt độ môi trườngCơ sở khoa học môi trường – Hệ sinh thái môi trường2. Nước và ẩm độNước chiếm 50 – 70% khối lượng cơ thể. Nước không chỉ là môi trường sống của thủy sinh vật mà còn là dung môi cho các phản ứng sinh hóa diễn ra trong tế bào của cơ thể sống. Dưới tác động của nhiệt độ, nước luôn bốc hơi từ mọi bề mặt, kể cả các sinh vật đẳng nhiệt và biến nhiệt, tạo nên độ ẩm của không khí. Độ ẩm càng thấp, nhiệt độ càng cao, gió càng mạnh, tốc độ bốc hơi và thoát hơi nước càng lớn. Vì thế, cơ thể sinh vật luôn luôn bị mất nước nên chúng phải có cơ chế ngăn cản sự thoát hơi nước và lấy nước bổ sung từ môi trường: hút qua rễ, một phần qua thân, đối với thực vật; uống nước hay lấy nước qua thức ăn,.. đối với động vật. Cơ sở khoa học môi trường – Hệ sinh thái môi trường2. Nước và ẩm độNước là môi trường sốngCơ sở khoa học môi trường – Hệ sinh thái môi trường2. Nước và ẩm độNước cho nhu cầu cơ thể