Đề án Thực trạng và giải pháp huy động vốn của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Sự tồn tại và phát triển của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế thị trường là một tất yếu khách quan do nhu cầu của thị trường rất đa dạng và phong phú mà các Doanh nghiệp lớn không đáp ứng được. Các Doanh nghiệp vừa và nhỏ với đặc điểm linh hoạt, thích ứng nhanh, dễ dàng thâm nhập mọi ngõ ngách của thị trường, có vai trò đáng kể trong việc làm cho nền kinh tế năng động hơn, thu hút vốn và tạo thêm nhiều việc làm với chi phí thấp. Ở Việt Nam hiện nay, riêng trong khu vực công nghiệp và dịch vụ, số lượng Doanh nghiệp và nhỏ chiếm trên 94%. Năm 1998, các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong công nghiệp, vận tải, thương mại dịch vụ đã thu hút trên 8,5 triệu lao động, chiếm 45,6% tổng vốn đầu tư của các lĩnh vực này, tạo ra 26% giá trị tổng sản lượng toàn ngành công nghiệp & 54% giá trị công nghiệp địa phương, chiếm 78% tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ, đóng góp không nhỏ vào ngân sách nhà nước. Do vậy, việc tìm hiểu thực trạng và đề ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ có ý nghĩa rất lớn đối với nền kinh tế cũng như đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của cả nước theo đường lối mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Khó khăn lớn nhất đối với DNVVN hiện nay là thiếu vốn. Tuy tỉ trọng vốn vay cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tổng vốn tín dụng ngân hàng đã tăng lên ( năm 1995: 50%; năm 1996: 55%; năm 1998: 65% ) nhưng nhìn chung, các Doanh nghiệp này vẫn ở trong tình trạng thiếu vốn trầm trọng. Do thị trường vốn trung và dài hạn mới ở giai đoạn sơ khai, hệ thống ngân hàng còn yếu kém, chưa phát huy hết khả năng của mình cộng thêm sự kém mạnh dạn của các DNVVN nên nhiều nơi chỉ có khoảng 60% số Doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận được với tín dụng ngân hàng (có nơi chỉ 30 - 35%), đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu vốn, đặc biệt là vốn đầu tư khi thành lập Doanh nghiệp. Phần lớn lượng vốn còn lại được trang trải bằng vốn tự có và bằng các hình thức huy động phi chính thức. Các nguồn vốn này hiện chưa được nghiên cứu, đánh giá một cách đầy đủ. Do đó chưa có giải pháp hữu hiệu để huy động và sử dụng một cách an toàn , có hiệu quả. Qua thời gian học tập và nghiên cứu tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân và được sự hướng dẫn của cô giáo, thạc sĩ Hoàng Thị Thuý Nga, em đã chọn đề tài: “Thực trạng và giải pháp huy động vốn của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ” làm đề án môn học. Do thời gian nghiên cứu và trình độ còn hạn hẹp, vì vậy, không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong được sự góp ý của các thầy (cô) giáo cùng các bạn, để đề tài được hoàn thiện hơn.

doc50 trang | Chia sẻ: oanhnt | Ngày: 21/05/2013 | Lượt xem: 656 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề án Thực trạng và giải pháp huy động vốn của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan