Đề tài Tăng cường huy động vốn tại Công ty cổ phần xây dựng Đất Việt

Vốn là điều kiện không thể thiếu được để một doanh nghiệp được thành lập và tiến hành các hoạt động sản xuất – kinh doanh. Có thể nói, vốn là một trong những yếu tố quan trọng, giữ vai trò quyết định trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Vốn được đầu tư vào quá trình sản xuất kinh doanh nhằm tăng thêm lợi nhuận, tăng thêm giá trị của doanh nghiệp. Chính vì vậy, bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển đều phải quan tâm đến vấn đề huy động, quản lý và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả nhằm đạt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Trong những năm gần đây, nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng phải trải qua nhiều sự biến động lớn. Tính đến năm 2013 là năm thứ 6 nền kinh tế Việt Nam rơi vào trạng thái trì trệ, tăng trưởng dưới tiềm năng. Đây cũng là giai đoạn bất ổn kinh tế vĩ mô kéo dài nhất, tính từ đầu thập niên 1990 đến nay. Trong tình hình khó khăn hiện nay, các Công ty cạnh tranh với nhau trên mọi lĩnh vực và khía cạnh để duy trì sự tồn tại và phát triển. Để tồn tại và phát triển trong môi trường khắc nghiệt này, doanh nghiệp cần có một lượng vốn nhất định để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tùy thuộc vào quy mô và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải chủ động trong việc huy động vốn đảm bảo cho quá trình kinh doanh của mình không bị gián đoạn. Huy động vốn và sử dụng hiệu quả nguồn vốn sẽ góp phần quyết định sự thành bại của doanh nghiệp, chính vì vậy bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng đều quan tâm đến vốn và vấn đề tăng cường huy động vốn. Đặc biệt là trong tình hình hiện tại, các doanh nghiệp thiếu vốn để hoạt động trong khi các ngân hàng không tăng được tín dụng, chính vì vậy bài toán về vốn càng trở nên cấp thiết hơn đối với doanh nghiệp. Là một Công ty xây dựng và tư vấn thiết kế các công trình dân dụng nên doanh nghiệp cần một lượng vốn rất lớn để kinh doanh và phát triển, đầu tư. Nhận thức được tầm quan trọng, sự cần thiết của vốn đối với một doanh nghiệp, trong thời gian thực tập tại Công ty em mạnh dạn chọn đề tài: “Tăng cường huy động vốn tại Công ty cổ phần xây dựng Đất Việt”.

pdf83 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 22/01/2020 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tăng cường huy động vốn tại Công ty cổ phần xây dựng Đất Việt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG ---o0o--- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẤT VIỆT SINH VIÊN THỰC HIỆN : HÀN BẢO NGỌC MÃ SINH VIÊN : A17785 CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH HÀ NỘI - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG ---o0o--- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẤT VIỆT Sinh viên thực hiện : Hàn Bảo Ngọc Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS Lưu Thị Hương Mã sinh viên : A17785 Chuyên ngành : Tài chính HÀ NỘI – 2014 Thang Long University Library LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện dưới sự hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được trích dẫn rõ ràng. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này! Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2014 Sinh viên Hàn Bảo Ngọc LỜI CẢM ƠN Trong quá trình hoàn thành khóa luận tốt nghiệp em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ thầy cô, gia đình và bạn bè. Đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của cô giáo, PGS-TS. Lưu Thị Hương đã hướng dẫn và chỉ bảo cho em trong suốt quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo tại trường Đại học Thăng Long đã truyền đạt kiến thức và giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập tại trường. Bên cạnh đó, em xin chân thành cảm ơn các anh chị, cô chú phòng Tài chính – Kế toán của Công ty Cổ phần Xây dựng Đất Việt đã tạo điều kiện, giúp đỡ em trong suốt quá trình thực tập cũng như quá trình hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp. Cuối cùng, em xin gửi tới lời cám ơn chân thành nhất đến gia đình, bạn bè, những người đã giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để giúp em hoàn thành khóa luận một cách tốt nhất. Em xin được bày tỏ lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Quý Thầy Cô, Quý Công ty, gia đình, bạn bè đã giúp em thực hiện đề tài này! Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2014 Sinh viên Hàn Bảo Ngọc Thang Long University Library MỤC LỤC CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP ................................................................................................. 1 1.1. Tổng quan về vốn của doanh nghiệp ..................................................................... 1 1.1.1. Khái quát về doanh nghiệp ..................................................................................... 1 1.1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp ............................................................ 1 1.1.1.2 Phân loại doanh nghiệp ....................................................................................... 3 1.1.1.3 Hoạt động cơ bản của doanh nghiệp .................................................................... 5 1.1.2. Vốn của doanh nghiệp ............................................................................................ 8 1.1.2.1 Khái niệm và phân loại vốn .................................................................................. 8 1.1.2.2 Vai trò của vốn ................................................................................................... 10 1.2. Huy động vốn của doanh nghiệp ......................................................................... 11 1.2.1. Huy động vốn chủ sở hữu ..................................................................................... 11 1.2.2. Huy động nợ......................................................................................................... 13 1.2.3. Chỉ tiêu đánh giá huy động vốn của doanh nghiệp ............................................... 15 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn của doanh nghiệp ........................... 17 1.3.1. Nhóm nhân tố chủ quan ....................................................................................... 17 1.3.2. Nhóm nhân tố khách quan .................................................................................... 18 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẤT VIỆT ............................................................................................... 23 2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ phần Xây dựng Đất Việt ............................ 23 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ....................................................................... 23 2.1.2. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng Đất Việt .... 24 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Xây dựng Đất Việt ..................................... 24 2.1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đất Việt trong 3 năm (2011 - 2013).................................................................................... 26 2.1.4.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng Đất Việt giai đoạn 2011 – 2013. ............................................................................... 28 2.1.4.2 Tình hình tài sản – nguồn vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng Đất Việt............. 31 2.1.4.3 Các chỉ tiêu tài chính cơ bản đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh . 37 2.2. Thực trạng huy động vốn tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đất Việt .................. 39 2.2.1. Thực trạng huy động vốn chủ sở hữu .................................................................... 39 2.2.2. Thực trạng huy động vốn nợ ................................................................................. 42 2.2.3. Chỉ tiêu đánh giá huy động vốn của doanh nghiệp ............................................... 49 2.2.4. Chỉ tiêu đánh giá khả năng quản lí nợ .................................................................. 51 2.3. Đánh giá thực trạng huy động vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng Đất Việt .. 52 2.3.1. Kết quả đạt được .................................................................................................. 52 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân ...................................................................................... 53 2.3.2.1 Hạn chế ............................................................................................................. 53 2.3.2.2 Nguyên nhân ...................................................................................................... 54 CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẤT VIỆT ............................................................................ 57 3.1. Định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Xây dựng Đất Việt ...................... 57 3.1.1. Cơ hội và thách thức đối với Công ty ................................................................... 57 3.1.2. Định hướng phát triển của Công ty ...................................................................... 59 3.2. Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đất Việt . 61 3.2.1. Giảm lượng hàng tồn kho ..................................................................................... 61 3.2.2. Vay dài hạn của ngân hàng thương mại ............................................................... 61 3.2.3. Huy động vốn từ nội bộ Công ty ........................................................................... 62 3.2.4. Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và định mức tín nhiệm của Công ty ................................................................................................................ 62 3.2.5. Thuê tài chính ...................................................................................................... 63 3.2.6. Phát hành trái phiếu Công ty ............................................................................... 63 3.2.7. Quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả ..................................................................... 64 3.2.8. Thường xuyên đánh giá hiệu quả của các phương thức huy động vốn hiện tại..... 65 3.3. Kiến nghị đối với Nhà Nước................................................................................. 66 Thang Long University Library DANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ Bảng 2.1 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Xây dựng Đất Việt giai đoạn 2011 – 2013.................................................................................. 27 Bảng 2.2 Tình hình tài sản tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đất Việt năm 2011 – 2013 .................................................................................................................................. 31 Bảng 2.3 Chỉ tiêu xác định khả năng sinh lời ............................................................. 37 Bảng 2.4 Thực trạng vốn tín dụng thương mại năm 2011 – 2013 ............................... 43 Bảng 2.5 So sánh vốn chiếm dụng và vốn bị chiếm dụng ........................................... 46 Bảng 2.6 Các khoản thuế phải nộp và các khoản phải trả ngắn hạn khác .................... 47 Bảng 2.7 Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán......................................................... 49 Bảng 2.8 So sánh khả năng thanh toán của Công ty với trung bình ngành năm 2013.. 49 Bảng 2.9 Tỷ số lợi nhuận sau thuế trên tổng nợ.......................................................... 51 Bảng 2.10 Tỷ số doanh thu thuần trên tổng nợ vay .................................................... 51 Biểu đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Xây dựng Đất Việt ........................ 24 Biểu đồ 2.2 Tăng trưởng doanh thu, giá vốn hàng bán và lợi nhuận ........................... 28 Biểu đồ 2.3 Cơ cấu tài sản của Công ty năm 2011 – 2013 .......................................... 32 Biểu đồ 2.4 Quy mô vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng Đất Việt năm 2011 – 2013 35 Biểu đồ 2.5 Tỷ trọng vốn chủ sở hữu trong tổng nguồn vốn giai đoạn 2011 - 2013 .... 39 Biểu đồ 2.6 Cơ cấu vốn chủ sở hữu của Công ty năm 2011 - 2013 ............................. 40 Biểu đồ 2.7 Tình hình khoản lợi nhuận giữ lại năm 2011 - 2013 ................................ 42 Biểu đồ 2.8 Tỷ trọng vốn tín dụng thương mại trong tổng nguồn vốn ........................ 44 Biểu đồ 2.9 Cơ cấu vốn tín dụng thương mại năm 2011 - 2013 .................................. 45 Biểu đồ 2.10 Quy mô nợ dài hạn năm 2011 - 2013 .................................................... 48 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Kí hiệu viết tắt Viết đầy đủ CHS Chủ sở hữu DH Dài hạn DN Doanh nghiệp HĐTC Hoạt động tài chính LN Lợi nhuận NH Ngắn hạn NM Người mua SXKD Sản xuất kinh doanh TNDN Thu nhập doanh nghiệp TSCĐ Tài sản cố đinh TSDH Tài sản dài hạn TSNH Tài sản ngắn hạn TDTM Tín dụng thương mại VCSH Vốn chủ sở hữu Thang Long University Library LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do nghiên cứu đề tài Vốn là điều kiện không thể thiếu được để một doanh nghiệp được thành lập và tiến hành các hoạt động sản xuất – kinh doanh. Có thể nói, vốn là một trong những yếu tố quan trọng, giữ vai trò quyết định trong quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Vốn được đầu tư vào quá trình sản xuất kinh doanh nhằm tăng thêm lợi nhuận, tăng thêm giá trị của doanh nghiệp. Chính vì vậy, bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển đều phải quan tâm đến vấn đề huy động, quản lý và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả nhằm đạt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Trong những năm gần đây, nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng phải trải qua nhiều sự biến động lớn. Tính đến năm 2013 là năm thứ 6 nền kinh tế Việt Nam rơi vào trạng thái trì trệ, tăng trưởng dưới tiềm năng. Đây cũng là giai đoạn bất ổn kinh tế vĩ mô kéo dài nhất, tính từ đầu thập niên 1990 đến nay. Trong tình hình khó khăn hiện nay, các Công ty cạnh tranh với nhau trên mọi lĩnh vực và khía cạnh để duy trì sự tồn tại và phát triển. Để tồn tại và phát triển trong môi trường khắc nghiệt này, doanh nghiệp cần có một lượng vốn nhất định để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tùy thuộc vào quy mô và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải chủ động trong việc huy động vốn đảm bảo cho quá trình kinh doanh của mình không bị gián đoạn. Huy động vốn và sử dụng hiệu quả nguồn vốn sẽ góp phần quyết định sự thành bại của doanh nghiệp, chính vì vậy bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng đều quan tâm đến vốn và vấn đề tăng cường huy động vốn. Đặc biệt là trong tình hình hiện tại, các doanh nghiệp thiếu vốn để hoạt động trong khi các ngân hàng không tăng được tín dụng, chính vì vậy bài toán về vốn càng trở nên cấp thiết hơn đối với doanh nghiệp. Là một Công ty xây dựng và tư vấn thiết kế các công trình dân dụng nên doanh nghiệp cần một lượng vốn rất lớn để kinh doanh và phát triển, đầu tư. Nhận thức được tầm quan trọng, sự cần thiết của vốn đối với một doanh nghiệp, trong thời gian thực tập tại Công ty em mạnh dạn chọn đề tài: “Tăng cường huy động vốn tại Công ty cổ phần xây dựng Đất Việt”. 2. Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về huy động vốn của doanh nghiệp đồng thời tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng huy động vốn của Công ty cổ phần xây dựng Đất Việt. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại Công ty cổ phần xây dựng Đất Việt. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu huy động vốn của doanh nghiệp, những nhân tố ảnh hưởng và những giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại Công ty cổ phần xây dựng Đất Việt. Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu huy động vốn của Công ty cổ phần xây dựng Đất Việt từ năm 2011 đến năm 2013. Thời gian nghiên cứu: Đề tài được nghiên cứu trên giác độ doanh nghiệp trong thời gian 4 tháng. 4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài Ý nghĩa khoa học của đề tài: Cung cấp cơ sở khoa học cho việc hệ thống hóa và làm rõ thêm lý luận về tăng cường huy động vốn và giải pháp trong vấn đề huy động vốn của doanh nghiệp. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài: Kết quả nghiên cứu của đề tài giúp cho các nhà quản trị của Công ty cổ phần xây dựng Đất Việt nắm rõ hơn tình hình huy động vốn, phương thức sử dụng trong việc huy động vốn và hiệu quả trong 3 năm gần đây. 5. Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong quá trình thực hiện khóa luận: phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp, phân tích thống kê kết hợp công thức, bảng biểu để tính toán và rút ra kết luận. 6. Kết cấu của khóa luận Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục tham khảo, khóa luận được trình bày trong ba chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về huy động vốn của doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại Công ty Cổ phần xây dựng Đất Việt Chương 3: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Công ty Cổ phần xây dựng Đất Việt. Thang Long University Library 1 CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 1.1. Tổng quan về vốn của doanh nghiệp 1.1.1. Khái quát về doanh nghiệp 1.1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp Khái niệm: Trên phương diện lý thuyết có rất nhiều các khái niệm doanh nghiệp. Dựa trên mỗi góc độ và quan điểm khác nhau sẽ có những khái niệm khác nhau được đưa ra, và mỗi khái niệm đều mang những giá trị nhất định nhưng đều nhằm mục đích giải thích thế nào là doanh nghiệp. Quan điểm pháp lý: Theo điều 4 của Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 đưa ra khái niệm về doanh nghiệp như sau: Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. Trong đó, kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi. Quan điểm của nhà tổ chức: doanh nghiệp là một tổng thể các phương tiện, máy móc thiết bị và con người được tổ chức lại nhằm đạt một mục đích. Quan điểm lợi nhuận: doanh nghiệp là một tổ chức sản xuất, thông qua đó, trong khuôn khổ một tài sản nhất định, người ta kết hợp nhiều yếu tố sản xuất khác nhau, nhằm tạo ra những sản phẩm và dịch vụ để bán trên thị trường và thu khoản chênh lệch giữa giá thành và giá bán sản phẩm. Quan điểm chức năng: doanh nghiệp là một đơn vị sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện một, một số, hoặc tất cả các công đoạn trong quá trình đầu tư từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc thực hiện các dịch vụ nhằm mục đích sinh lợi. Tóm lại, có thể hiểu đơn giản rằng: “Doanh nghiệp là chủ thể kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân, hoạt động kinh doanh trên thị trường nhằm làm tăng giá trị của chủ sở hữu.” (Tài chính doanh nghiệp – PGS-TS. Lưu Thị Hương - PGS-TS. Vũ Duy Hào) Đặc điểm của doanh nghiệp: Dựa trên hoạt động sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp có các đặc điểm sau: Doanh nghiệp có chức năng sản xuất và kinh doanh. Theo luật Doanh Nghiệp, kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục 2 đích sinh lợi. Trong đó, sản xuất là quá trình biến đổi những yếu tố đầu vào thành đầu ra, nhằm mục đích tạo giá trị gia tăng để cung cấp cho khách hàng. Đầu vào của quá trình chuyển đổi bao gồm nguồn nhân lực, vốn, kĩ thuật, nguyên vật liệu, đất, năng lượng, thông tin. Đầu ra của quá trình chuyển đổi là sản phẩm, dịch vụ, tiền lương, những ảnh hưởng đối với môi trường. Vì hoạt động chính của doanh nghiệp là kinh doanh dựa trên mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận, vì vậy đây là hai chức năng cơ bản, đặc biệt quan trọng và không thể tách rời của doanh nghiệp. Căn cứ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là thị trường. Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế vị lợi, mặc dù thực tế một số tổ chức doanh nghiệp có các hoạt động không hoàn toàn nhằm mục tiêu lợi nhuận tuy nhiên hoạt động chính của doanh nghiệp là vẫn là kinh doanh. Để duy trì sự tồn tại và phát triển thì mỗi doanh nghiệp phải tự tìm ra được một thị trường riêng. Lợi nhuận là mục tiêu cơ bản và quan trọng nhất của doanh nghiệp, nhưng đồng thời cũng hướng đến các mục tiêu khác. Doanh nghiệp chấp nhận cạnh tranh để tồn tại và phát triển. Thị trường kinh doanh vô cùng rộng lớn, số lượng các doanh nghiệp tham gia vào thị trường ngày một nhiều, vì vậy việc cạnh tranh lẫn nhau để tồn tại là việc tất yếu xảy ra và trở thành một trong những đặc điểm cơ bản của doanh nghiệp. Mục đích của doanh nghiệp Doanh nghiệp có ba mục đích cơ bản thể hiện khuynh hướng tồn tại và phát triển của doanh nghiệp: Mục đích kinh tế: Đối với các doanh nghiệp thương mại thì mục tiêu quan trọng nhất là thu lợi nhuận. Mục đích xã hội: Đối với các doanh nghiệp công ích thì việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội mới là mục tiêu quan trọng hàng đầu. Thỏa mãn các nhu cầu cụ thể và đa dạng của từng cá nhân trong doanh nghiệp. Mục tiêu của doanh nghiệp Mỗi doanh nghiệp đều có một mục tiêu nhất định và riêng biệt. Tùy thuộc vào mục đích hoạt động và tùy thuộc vào từng thời kì phát triển mà từng doanh nghiệp đặt ra các mục tiêu khác nhau. Mỗi mục tiêu đặt ra như một mốc cụ thể, đánh dấu quá trình phát triển của doanh nghiệp. Các yêu cầu đặt ra đối với mục tiêu có thể khái quát như sau: Mỗi mục tiêu đặt ra cần phù hợp với doanh nghiêp. Thang Long University Library 3 Mục tiêu đạt được cần phải thỏa mãn tiêu chí về số lượng và chất lượng. Phương tiện thực hiện mục tiêu phải được xác định và sử dụng một cách hợp lý, hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu. Mục tiêu phải luôn bám sát từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Tùy thuộc vào từng thời kì phát triển nhưng về cơ bản thì một doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh cần phải có những mục tiêu cụ thể sau: Luôn hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, tăng năng suất lao động, giảm chi phí. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả sản xuất kinh doanh. N
Tài liệu liên quan