Hệ thống thông tin kế toán nâng cao

Hiểu cấu trúc và các thành phần của HTTTKT Biết các thành phần và chức năng của hệ thống ERP Hiểu biết tổng quan các chu trình kinh doanh liên quan đến kế toán

pdf26 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 31/01/2020 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hệ thống thông tin kế toán nâng cao, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giới thiệu học phần Tên học phần: HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN NÂNG CAO Mã học phần: ACC1110 Số tín chỉ: 03 Trình độ đào tạo: Cử nhân Kế toán – Kiểm toán Học phần tiên quyết: Hệ thống thông tin kế toán 2 Tài liệu học tập Tài liệu tham khảo chính  Bộ môn HTTTKT, ĐH Kinh tế TP.HCM 2015, Hệ thống thông tin kế toán tập 2, NXB Phương Đông.  Romney and Steinbart 2012, Accounting Information Systems 12e, International Edition, Pearson publisher. 3 Đánh giá kết quả học tập  Điểm quá trình (50%): Chuyên cần (10%) Hoạt động cá nhân & nhóm (15%) Kiểm tra giữa kỳ (25%)  Thi cuối kỳ (50%) 4 CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN  GV: THS.NGUYỄN THANH TÙNG, 2016 Mục tiêu Chương 1 6 Hiểu cấu trúc và các thành phần của HTTTKT Biết các thành phần và chức năng của hệ thống ERP Hiểu biết tổng quan các chu trình kinh doanh liên quan đến kế toán Nội dung chương 1 7 1.Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán 2.Tổng quan các chu trình kinh doanh 3.Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) 1. Tổng quan về Hệ thống thông tin kế toán 8  Hệ thống thông tin kế toán là một hệ thống thu thập, xử lý, tổng hợp và lưu trữ dữ liệu nhằm cung cấp các thông tin hữu ích liên quan đến kế toán, tài chính, phục vụ cho việc ra quyết định. Các thành phần của HTTT – theo quy trình xử lý 9 10 Các thành phần của HTTT – theo cấu trúc vật lý Hệ thống dữ liệu đầu vào 11 Dữ liệu thu thập chỉ một lần, tránh trường hợp ghi nhận thông tin dữ liệu quá thừa hoặc quá thiếu. Hệ thống chứng từ kế toán Hệ thống tài khoản kế toán Hệ thống các đối tượng quản lý chi tiết Dữ liệu đầu vào Thông tin đầu ra Xử lý Kiểm soát Lưu trữ Kiểm soát Hệ thống xử lý 12 Quy trình luân chuyển chứng từ. Cách thức nhập liệu, khai báo, cập nhật dữ liệu. Quy trình kỹ thuật xử lý các NVKTPS. Phương thức xử lý. Dữ liệu đầu vào Thông tin đầu ra Xử lý Kiểm soát Lưu trữ Kiểm soát Hệ thống lưu trữ Hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán trong hệ thống kế toán thủ công. Các tập tin, bảng tính lưu trữ dữ liệu trong môi trường máy tính. 13 Chứng từ kế toán Sổ sách Kế toán DataBase Hệ thống kiểm soát Quy định, Thủ tục, Chính sách kế toán 14 Thông tin trung thực, hữu ích Đảm bảo Dữ liệu đầu vào Thông tin đầu ra Xử lý Kiểm soát Lưu trữ Kiểm soát Hệ thống thông tin đầu ra Hệ thống Báo cáo tài chính Hệ thống Báo cáo quản trị Hệ thống Sổ sách kế toán 15 Dữ liệu đầu vào Thông tin đầu ra Xử lý Kiểm soát Lưu trữ Kiểm soát Chức năng của hệ thống thông tin kế toán Hỗ trợ thực hiện và quản lý các hoạt động Hỗ trợ ra các quyết định quản trị Cung cấp các báo cáo cho các đối tượng sử dụng bên ngoài DN Hoạch định và kiểm soát Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ 16 Vai trò của HTTT kế toán trong chuỗi giá trị của doanh nghiệp Gia tăng chất lượng và giảm chi phí sản phẩm hoặc dịch vụ. Gia tăng hiệu quả chuỗi giá trị, cung cấp thông tin kịp thời, giá trị hơn. Gia tăng kiểm soát nội bộ, dẫn đến kiểm soát chuỗi giá trị. Gia tăng đưa ra quyết định. Gia tăng cạnh tranh doanh nghiệp và hợp tác. 17 2. CÁC QUY TRÌNH KINH DOANH 18 2. HỆ THỐNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP (ERP) 19 Giới thiệu ERP Các thành phần của hệ thống ERP Các chức năng chính của hệ thống ERP Các mô hình phát triển ERP Lợi ích và khó khăn khi doanh nghiệp triển khai hệ thống ERP Giới thiệu ERP 20 Các thành phần của hệ thống ERP 21 Các chức năng chính của hệ thống ERP 22 Cơ sở dữ liệu trung tâm Bán hàng và phân phối (sale &distribution) Quản trị HTK (Materials Management) Quản trị chất lượng (Quality Management) Quản trị nguồn nhân lực (Human Resources) Quản trị dự án (Project Management) Tài chính và kế toán ( Financial & Accounting) • Hoạt động KhHàng • Xử lý đặt hàng • Chuẩn bị giao hàng • V.v • Thực hiện theo dõi v/chuyển • Lịch trình gi.hàng • Lập hóa đơn • Xử lý trả lại hàng/giảm giá • V.v Quản trị NVL Mua hàng Hàng tồn kho Kho hàng Đánh giá người c.cấp KH sản xuất v.v • Tài chính &Kế toán • Kế toán tài chính • Kiểm soát chi phí • Trung tâm chi phí • Tính giá thành SP • Đo lường/đánh giá thực hiện hoạt động V.v Quản trị nguồn nhân lực • KH tuyển dụng/huấn luyện • Tính lương, thưởng • XD sơ đồ tổ chức DN • Mô tả công việc/phân tích th.hiện c.việc V.v Quản trị sản xuất Lập KH SX và quản trị hoạt động sản xuất Các mô hình phát triển ERP 24 Màn hình chính ERP “SAP” 25 Màn hình chính ERP “Microsoft AX 2012” 26 Màn hình chính AMIS 27