Kinh tế và quản lý môi trường - Chương V: Quản lý môi trường

(Bản scan) - Những vấn đề chung về quản lý môi trường - Quản lý nhà nước về môi trường - Quản lý môi trường trong các doanh nghiệp - Quản lý môi trường dựa vào cộng đồng - Các công cụ quản lý môi trường

pdf23 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 31/10/2018 | Lượt xem: 252 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kinh tế và quản lý môi trường - Chương V: Quản lý môi trường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên