Luận văn Đặc trưng của môđun cohen – macaulay dãy qua tính chất phân tích tham số

Cho R là vành địa phương Noether với iđêan tối đại m và M là R-môđun hữu hạn sinh với dim M=d. Cho x=x1,.,xd là hệ tham số của M và q = (x1,.,xd) là iđêan tham số của M sinh bởi x. Với mỗi số nguyên dương n. ký hiệu Ta nói rằng hệ tham số x có tính chất phân tích tham số nếu đẳng thức qnM

pdf40 trang | Chia sẻ: vietpd | Ngày: 03/09/2013 | Lượt xem: 816 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Đặc trưng của môđun cohen – macaulay dãy qua tính chất phân tích tham số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên