Mô hình tổ chức quản lý dự án

Tóm lược bài giảng trước • Sự tiến hóa của các mô hình cấu trúc quản lý doanh nghiệp: – Cấu trúc tổ chức đơn giản – Cấu trúc tổ chức chức năng – Cơ cấu tổ chức theo khách hàng, thị trường, hoặc sản phẩm – Cấu trúc của tổ hợp công nghiệp conglomerate – Cơ cấu tổ chức hỗn hợp và ma trận – Cơ cấu tổ chức theo nhóm dự án – Công ty ảo và mô hình tổ chức mạng lưới (network structure)

pdf2 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 181 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mô hình tổ chức quản lý dự án, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Mô hình tổ chức quản lý dự án Lê Mạnh Đức Tóm lược bài giảng trước • Sự tiến hóa của các mô hình cấu trúc quản lý doanh nghiệp: – Cấu trúc tổ chức đơn giản – Cấu trúc tổ chức chức năng – Cơ cấu tổ chức theo khách hàng, thị trường, hoặc sản phẩm – Cấu trúc của tổ hợp công nghiệp conglomerate – Cơ cấu tổ chức hỗn hợp và ma trận – Cơ cấu tổ chức theo nhóm dự án – Công ty ảo và mô hình tổ chức mạng lưới (network structure) Cơ cấu tổ chức cứng và mềm Cơ cấu tổ chức cứng • Các tính chất chung: – Lĩnh vực công việc thực hiện hẹp – Nhiều thủ tục và nguyên tắc cụ thể – Trách nhiệm rõ ràng – Mang nặng tính công thức và khó thể hiện cá tính cá nhân Cơ cấu tổ chức mềm • Các tính chất chung: – Lĩnh vực công việc thực hiện rộng – Một vài chỉ dẫn chung – Biên giới trách nhiệm không rõ ràng – Không có tính công thức và có chỗ cho tính sáng tạo Cơ cấu tổ chức cứng và mềm (tiếp) Cơ cấu tổ chức cứng • Môi trường vận dụng: – Môi trường ổn định và có thể dự báo – Mục tiêu rõ ràng ít thay đổi – Cơ cấu các vấn đề công việc rõ ràng – Công việc có thể định lượng – Quyển lực được thể chế hóa Cơ cấu tổ chức mềm • Môi trường vận dụng: – Môi trường bất định và động – Mục tiêu không rõ ràng và có thể thay đổi – Cơ cấu các vấn đề và công việc không rõ ràng – Công việc khó định lượng – Quyền lực cần được thử thách và cấp dưới khâm phục 2Nguyên tắc thiết kế cơ cấu tổ chức dự án • Cơ cấu tổ chức dự án cần phù hợp với: – Hệ thống mối quan hệ giữa các thành viên trong dự án – Nội dung dự án – Yêu cầu của môi trường bên ngoài Các mô hình tổ chức quản lý dự án của hệ thống mẹ • Mô hình tách biệt • Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý theo dự án • Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý chung • Mô hình đúp Các mô hình quản lý dự án xây dựng công trình • Mô hình chủ đầu tư thực hiện các chức năng chính về quản lý dự án • Mô hình tổng thầu quản lý thực hiện dự án • Mô hình tư vấn quản lý thực hiện dự án • Mô hình tư vấn quản lý thực hiện dự án có tổng thầu