Nguyên lí kế toán - Chương 6: Hệ thống thông tin kế toán

Kế toán thủ công và kế toán máy • Ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán • Hệ thống thông tin kế toán • Các phân hệ ứng dụng cơ bản • Cơ sở dữ liệu trong hệ thống • Vận hành hệ thống thông tin kế toán

pdf8 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Ngày: 30/01/2020 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nguyên lí kế toán - Chương 6: Hệ thống thông tin kế toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Vũ Quốc Thông 1 1 Chương 6 HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN GV. ThS. Vũ Quốc Thông NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN Sau khi học xong chương này, bạn có thể: • So sánh kế toán thủ công và kế toán máy • Giải thích được ứng dụng của công nghệ thông tin trong kế toán • Mô tả hệ thống thông tin kế toán bao gồm các phân hệ ứng dụng và cơ sở dữ liệu • Giới thiệu cách thức vận hành của hệ thống thông tin kế toán 2 Mục tiêu Vũ Quốc Thông 2 • Kế toán thủ công và kế toán máy • Ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán • Hệ thống thông tin kế toán • Các phân hệ ứng dụng cơ bản • Cơ sở dữ liệu trong hệ thống • Vận hành hệ thống thông tin kế toán 3 Nội dung Dữ liệu kinh tế Ghi chép ban đầu (Chứng từ) Phân loại, ghi chép, tổng hợp (sổ sách) Cung cấp thông tin (Báo cáo) Thông tin Quy trình kế toán Công cụ / môi trường làm việc ? 4 Vũ Quốc Thông 3 So sánh Hình thức KẾ TOÁN THỦ CÔNG KẾ TOÁN MÁY Các giai đoạn Ghi / nhập dữ liệu Chứng từ (hóa đơn bán hàng, phiếu thu, chi) Ghi chép thủ công Nhập liệu qua bàn phím hoặc dùng máy quét Xử lý / lưu trữ dữ liệu Lưu trữ và biến đổi dữ liệu trên các sổ nhật ký thành thông tin lưu trên sổ cái Ghi chép thủ công trên các sổ - Sổ nhật ký - Sổ cái Tự động xử lý và lưu trữ trong chương trình ở dạng các tập tin / CSDL (table – database) Kết xuất thông tin -Báo cáo quản trị - Báo cáo tài chính - Báo cáo hỗ trợ khai thuế Thủ công, tổng hợp báo cáo bằng tay Tự động kết xuất theo chương trình 5 Các mức độ ứng dụng – Hệ thống xử lý bán thủ công với sự trợ giúp của các bảng tính Excel – Hệ thống phần mềm kế toán dạng điều khiển bằng trình đơn (Menu – Driven- Systems) – Hệ thống hoạch định nguồn lực toàn doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning – ERP) 6 Ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán Lợi ích: o Giảm bớt khối lượng công việc oTăng tốc độ xử lý o Giúp công tác kế toán chuyển sang hướng trình bày và phân tích thông tin. Vũ Quốc Thông 4 7 Minh họa Hệ thống xử lý bằng bảng tính Excel 8 Minh họa Hệ thống xử lý bằng bảng phần mềm kế toán Vũ Quốc Thông 5 9  Các phân hệ ứng dụng cơ bản  Vai trò của cơ sở dữ liệu  Vận hành hệ thống thông tin kế toán 10 Hệ thống thông tin kế toán Vũ Quốc Thông 6  Phân hệ mua hàng  Phân hệ bán hàng  Phân hệ nhân sự  Phân hệ sổ cái Trong doanh nghiệp sản xuất, còn có thêm phân hệ sản xuất 11 Các phân hệ ứng dụng cơ bản Giới thiệu Phân hệ bán hàng 12 Phân hệ Chức năng Các bộ phận liên quan Các dữ liệu liên quan Bán hàng Xử lý đơn đặt hàng khách hàng, chứng từ giao hàng và hóa đơn của đơn vị, theo dõi thu tiền và cập nhật kho. - Bộ phận bán hàng - Bộ phận giao hàng - Bộ phận kế toán - Bộ phận kho - Dữ liệu khách hàng - Dữ liệu bán hàng - Dữ liệu kho hàng - Dữ liệu sổ cái Ví dụ 3 Vũ Quốc Thông 7 13 Tham vấn Xử lý Ra báo cáo Cơ sở dữ liệu giúp tránh được trùng lắp về nhập liệu, đảm bảo tính nhất quán về quản lý dữ liệu và giúp kết xuất dữ liệu từ nhiều nguồn với độ chính xác cao Vai trò của cơ sở dữ liệu  Khai báo hệ thống  Quy trình vận hành • Nhập dữ liệu • Xử lý dữ liệu • Kết xuất báo cáo 14 Vận hành hệ thống thông tin kế toán Vũ Quốc Thông 8 Sau khi học xong chương này, bạn có thể: • So sánh kế toán thủ công và kế toán máy • Giải thích được ứng dụng của công nghệ thông tin trong kế toán • Mô tả hệ thống thông tin kế toán bao gồm các phân hệ ứng dụng và cơ sở dữ liệu • Giới thiệu cách thức vận hành của hệ thống thông tin kế toán 15 Tóm lại
Tài liệu liên quan