Phương pháp Nghiên cứu khoa học - Phần 3: Kỹ thuật viết Báo cáo nghiên cứu

Loại báo cáo nghiên cứu khoa học  Tiểu luận, đề án, luận án, luận văn, bài đăng tạp chí, báo cáo hội nghị chuyên đề, báo cáo nội bộ  Tiểu luận, đề án, luận văn tốt nghiệp và luận án

pdf12 trang | Chia sẻ: anhquan78 | Ngày: 01/11/2018 | Lượt xem: 206 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phương pháp Nghiên cứu khoa học - Phần 3: Kỹ thuật viết Báo cáo nghiên cứu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Phương pháp Nghiên cứu khoa học Phần 3 Kỹ thuật viết báo cáo nghiên cứu 2Loại báo cáo nghiên cứu khoa học  Tiểu luận, đề án, luận án, luận văn, bài đăng tạp chí, báo cáo hội nghị chuyên đề, báo cáo nội bộ  Tiểu luận, đề án, luận văn tốt nghiệp và luận án 3Quy trình viết báo cáo nghiên cứu Phác thảo đề cương Viết bản thảo Đánh giá và hiệu chỉnh 4Phác thảo đề cương  Giúp cho việc viết báo cáo đi đúng định hướng, tránh những sai lệch và những sai sót.  Đảm bảo việc nghiên cứu đi đúng mục tiêu.  Phác thảo đề cương viết báo cáo chính là các phần, chương, mục của báo cáo. 5Viết bản thảo  Thực hiện đồng thời với việc phân tích dữ liệu.  Sau đó cần phải đánh giá sự phù hợp của các nội dung trong bản thảo, bao gồm phù hợp với chương, mục và phù hợp với các nội dung khác.  Trên cơ sở đó hiệu chỉnh và in ấn chính thức 6Cấu trúc cơ bản của báo cáo nghiên cứu  Phần dẫn nhập  Phần này bao gồm các trang bìa; trang phụ bìa; lời cam đoan danh dự về công trình khoa học này của mình (đối với luận văn, luận án); mục lục; danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt; danh mục các bảng; danh mục các hình vẽ, đồ thị và phần mở đầu hay giới thiệu. 7Phần nội dung  Phần này bao gồm các chương, mục, tiểu mục và phần kết luận, kiến nghị. Số lượng chương tùy thuộc vào loại báo cáo và loại nghiên cứu. 8Cấu trúc truyền thống 1. Cơ sở khoa học; 2. Thực trạng vấn đề cần nghiên cứu; 3. Những chính sách và giải pháp đề xuất. 9Phần tham khảo  Danh mục công trình công bố của tác giả (đối với luận văn, luận án),  Tài liệu tham khảo và  Phụ lục. 10 Hình thức soạn thảo  In trên một mỗi giấy trắng khổ A4  Số trang (không kể phụ lục) tùy vào loại báo cáo nghiên cứu, đề tài và yêu cầu cụ thể.  Sử dụng chữ Times New Roman, cỡ 13 hoặc 14 của hệ soạn thảo winword hoặc tương đương. Mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo giãn khoảng cách giữa các chữ. Dãn dòng đặt ở chế độ từ 1,3-1,5 lines. 11 Hình thức soạn thảo  Lề trên khoảng 3,5 cm; lề dưới khoảng 3 cm; lề trái khoảng 3,5 cm và lề phải khoảng 2 cm.  Trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị.  Đánh số trang. Số bảng biểu, số hình vẽ  Nếu dùng header, footer để nhấn mạnh thì chỉ nên sử dụng chữ thường, hạn chế dùng chữ in hoa; cỡ chữ nên nhỏ hơn cỡ chữ ở phần nội dung chính 12 Hình thức soạn thảo  Dùng style để có danh mục tự động
Tài liệu liên quan