Tổng quan về dự án và quản lý dự án

Các đặc trưng cơ bản của dự án • Mục đích và mục tiêu rõ ràng • Có chu kỳ riêng và thời gian tồn tại hữu hạn • Liên quan đến nhiều bên và có sự tương tác phức tạp giữa các bộ phận quản lý chức năng với quản lý dự án • Sản phẩm đơn chiếc • Bị hạn chế bởi nguồn lực • Có tính bất định và rủi ro

pdf4 trang | Chia sẻ: thanhlam12 | Ngày: 14/02/2019 | Lượt xem: 133 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổng quan về dự án và quản lý dự án, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Tổng quan về DA và QLDA Lê Mạnh Đức 1 Khái niệm • Điều mà người ta dự định làm • Một nỗ lực tạm thời được thực hiện để tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất – Tính tạm thời – Tính duy nhất 2 Các đặc trưng cơ bản của dự án • Mục đích và mục tiêu rõ ràng • Có chu kỳ riêng và thời gian tồn tại hữu hạn • Liên quan đến nhiều bên và có sự tương tác phức tạp giữa các bộ phận quản lý chức năng với quản lý dự án • Sản phẩm đơn chiếc • Bị hạn chế bởi nguồn lực • Có tính bất định và rủi ro 3 Quan hệ giữa các dự án và các hệ thống sản xuất khác 4 2So sánh dự án với sản xuất liên tục Quá trình sản xuất liên tục • Nhiệm vụ có tính lặp lại và liên tục • Tỷ lệ sử dụng nguồn lực thấp • Sản xuất hàng loạt hoặc theo lô • Thời gian tồn tại lâu dài • Các số liệu thống kê có sẵn và hữu ích đối với ra quyết định Dự án • Nhiệm vụ mới mẻ • Tỷ lệ sử dụng nguồn lực cao • Sản xuất đơn chiếc • Thời gian hữu hạn • Các số liệu thống kê được sử dụng hạn chế, kinh nghiệm đã qua ít có giá trị 5 So sánh dự án với sản xuất liên tục (tiếp theo) Quá trình sản xuất liên tục • Không quá tốn kém khi phải chuộc lại lỗi lầm • Tổ chức tương đối ổn định • Trách nhiệm rõ ràng và được điều chỉnh theo thời gian • Môi trường làm việc tương đối ổn định Dự án • Trả giá đăt cho các quyết định sai lầm • Nhân sự mới cho mỗi dự án • Phân chia trách nhiệm thay đổi tùy theo tính chất của từng dự án • Môi trường làm việc luôn thay đổi 6 Quản lý dự án Các nguồn lực Chất lượng 7 Nội dung cơ bản của quản lý dự án Lập kế hoạch - Thiết lập mục tiêu - Điều tra nguồn lực - Xây dựng kế hoạch Điều phối thực hiện - Điều phối tiến độ thời gian - Phân phối các nguồn lực - Phối hợp các nỗ lực Giám sát - Đo lường kết quả - So sánh với mục tiêu, báo cáo - Giải quyết các vấn đề 8 3Các lĩnh vực quản lý dự án 1. Lập kế hoạch tổng quan 2. Quản lý phạm vi 3. Quản lý thời gian 4. Quản lý chi phí 5. Quản lý chất lượng 6. Quản lý nhân lực 7. Quản lý thông tin 8. Quản lý rủi ro 9. Quản lý cung ứng 9 Quản lý theo vòng đời dự án 10 Dự án đầu tư xây dựng công trình • Là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để xây dựng mới, mở rộng và hoặc cải tạo những công trình xây dựng nhằm mục đích phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong một thời hạn nhất định 11 Các chủ thể cơ bản trong một dự án xây dựng • Chủ đầu tư • Tư vấn kế hoạch tài chính • Công ty kiến trúc và thiết kế • Công ty thiết kế thi công • Nhà quản lý xây dưng chuyên nghiệp • Nhà quản lý vận hành và bảo trì 12 4Quản lý dự án dưới góc độ của chủ đầu tư Giai đoạn chuẩn bị đầu tư . Xin chủ trương đẩu tư . Hợp đồng với tư vấn lập dự án . Thẩm định dự án .Hoàn thành thủ tục ra quyết định đầu tư Giai đoạn thực hiện đầu tư . Tuyển chọn tư vấn thiết kế . Tổ chức đấu thầu và chọn thầu . Ký hợp đồng xây dựng và bàn giao mặt bằng . Giám sát thưucj hiện sự án Giai đoạn nghiệm thu bàn giao . Tổ chức nghiệm thu bàn giao . Phối hợp kiểm toán công trình . Quản lý bảo hành công trình 13 Quản lý dự án dưới góc độ các nhà tư vấn Chủ đầu tư Nhà thầu Tư vấn thiết kế Tư vấn quản lý dự án 14
Tài liệu liên quan