Bài giảng Các thách thức CTCL và phương pháp tiếp cận Coaching

Các bước coaching 1 và 2 1. Phát hiện và lập kế hoạch: Xác định các lĩnh vực cần thực hiện coaching và cách tiếp cận • Lắng nghe tích cực • Phát hiện các khó khăn mà nhóm gặp phải • Xác địch cách tiếp cận để giúp nhóm thực hiện 2. Bắt đầu coaching - Phản hồi ban đầu • Chia sẻ các quan sát • Khích lệ thành công • Thông cảm với những khó khăn - Lắng nghe, quan sát và đặt câu hỏi - Thực hiện các can thiệp coaching khác

pdf9 trang | Chia sẻ: candy98 | Lượt xem: 682 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Các thách thức CTCL và phương pháp tiếp cận Coaching, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Coaching thực hiện CTCL Giới thiệu Mục tiêu học tập • Nhận ra được những vấn đề thường gặp trong quá trình CTCL cần đến coaching. • Nhận ra được các thách thức thường gặp trong CTCL. • Hiểu được cách phát hiện một vấn đề trong CTCL và xây dựng cách tiếp cận coaching. Chu trình liên tục của coaching CTCL Phát hiện và lập kế hoạch Để nhóm thực hiện Theo dõi tiến triển Đưa ra các phản hồi mang tính xây dựng Coach Các bước coaching 1 và 2 1. Phát hiện và lập kế hoạch: Xác định các lĩnh vực cần thực hiện coaching và cách tiếp cận • Lắng nghe tích cực • Phát hiện các khó khăn mà nhóm gặp phải • Xác địch cách tiếp cận để giúp nhóm thực hiện 2. Bắt đầu coaching - Phản hồi ban đầu • Chia sẻ các quan sát • Khích lệ thành công • Thông cảm với những khó khăn - Lắng nghe, quan sát và đặt câu hỏi - Thực hiện các can thiệp coaching khác Các bước coaching 1 và 2 1. Phát hiện và lập kế hoạch: Xác định các lĩnh vực cần thực hiện coaching và cách tiếp cận • Lắng nghe tích cực • Phát hiện các khó khăn mà nhóm gặp phải • Xác địch cách tiếp cận để giúp nhóm thực hiện 2. Bắt đầu coaching - Phản hồi ban đầu • Chia sẻ các quan sát • Khích lệ thành công • Thông cảm với những khó khăn - Lắng nghe, quan sát và đặt câu hỏi - Thực hiện các can thiệp coaching khác Các lý do tại sao thay đổi không xảy ra (rà soát nhanh) • Sự không hợp tác (cá nhân hoặc nhóm): - Nền tảng gia đình và giáo dục, kinh nghiệm, kiến thức • Không có sự tham gia của lãnh đạo • Hệ thống quá yếu kém - Không có đủ nguồn lực - Không có tập huấn Anh/chị với vai trò của coach là để: • Xác định các lý do vì sao thay đổi không xảy ra và • Xây dựng một can thiệp coaching để giúp nhóm thực hiện Các thách thức thường gặp mà chúng ta sẽ xem xét • Phòng khám không sử dụng số liệu • Kiến thức CTCL thấp • Nhóm không có khả năng lựa chọn kế hoạch CTCL ưu tiên • Nhóm CTCL không biết cách lựa chọn giải pháp • Hoạt động/kế hoạch CTCL trì trệ • Thiếu sự tham gia của lãnh đạo Cách tiếp cận coaching chúng ta sẽ xem xét • Truyền đạt kiến thức: giảng dạy, học thông qua công việc • Giải quyết mâu thuẫn • Ma trận ưu tiên • Bốn câu hỏi để nhóm bắt đầu thực hiện • Xây dựng sự đồng thuận • Quan sát, cân nhắc, đặt câu hỏi • Theo dõi tiến triển cải thiện chất lượng
Tài liệu liên quan