Bài giảng Chính sách nhân sự phần 1

Ví dụ 1: Chính sách kinh doanh “Công ty cam kết tiến hành kinh doanh theo pháp luật và các tiêu chuẩn đạo đức nhất định. Chúng tôi mong muốn mỗi một nhân viên của công ty phải trung thực và công bằng với khách hàng, các nhà cung cấp và đồng nghiệp. Bằng việc duy trì những tiêu chuẩn này, chúng ta sẽ khuyếch trương danh tiếng của mình và uy tín của chúng ta sẽ ngày càng tăng lên trong cộng đồng”.

ppt18 trang | Chia sẻ: vietpd | Lượt xem: 2146 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Chính sách nhân sự phần 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. Chính sách Nhân sự Hiểu rõ về chính sách nhân sự. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH Biết cách xây dựng chính sách nhân sự. . Áp dụng chính sách nhân sự vào họat động của doanh nghiệp. Tìm hiểu về chính sách nhân sự. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH Phát triển chính sách nhân sự. . Vận hành chính sách nhân sự. Nhìn từ góc độ Quốc gia: KHÁI NIỆM VỀ CHÍNH SÁCH Chính sách là đường lối hướng dẫn các hoạt động của xã hội nhằm đạt những mục tiêu xã hội. . Đường lối đó được cụ thể hoá bằng pháp lệnh, bộ luật, nghị định, thông tư hướng dẫn... Như vậy chính sách của Quốc gia được thể hiện thông qua pháp lệnh, bộ luật, nghị định, thông tư hướng dẫn... Nhìn từ góc độ Doanh nghiệp: KHÁI NIỆM VỀ CHÍNH SÁCH Chính sách là phương hướng nhằm hướng dẫn các hoạt động của nhân viên đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. . Phương hướng đó được thể hiện bằng chính sách kinh doanh, chính sách tài chính, chính sách nhân sự....của doanh nghiệp. Ví dụ 1: Chính sách kinh doanh “Công ty cam kết tiến hành kinh doanh theo pháp luật và các tiêu chuẩn đạo đức nhất định. Chúng tôi mong muốn mỗi một nhân viên của công ty phải trung thực và công bằng với khách hàng, các nhà cung cấp và đồng nghiệp. Bằng việc duy trì những tiêu chuẩn này, chúng ta sẽ khuyếch trương danh tiếng của mình và uy tín của chúng ta sẽ ngày càng tăng lên trong cộng đồng”. KHÁI NIỆM VỀ CHÍNH SÁCH Chính sách nhân sự phản ảnh cách nhìn, cách sử dụng, cách đối xử của chủ doanh nghiệp đối với nhân viên trong quá trình quản lý doanh nghiệp. KHÁI NIỆM CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ Cách nhìn, cách sử dụng, cách đối xử đó nhằm đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. Chính sách nhân sự: KHÁI NIỆM CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ Ví dụ 2: Chính sách nhân sự “Theo chương trình đánh giá kết quả công việc của công ty, các nhân viên và cán bộ quản lý trực tiếp sẽ cùng nhau đánh giá kết quả công việc của nhân viên định kỳ. Sự đánh giá này sẽ rất có ích trong việc giúp nhân viên hiểu các trách nhiệm cũng như mức độ hòan thành công việc của mình. Nó cũng giúp công ty xác định nhu cầu đào tạo và phát triển phù hợp nhằm giúp nhân viên nâng cao kết quả công việc và phát triển nghề nghiệp”. KHÁI NIỆM CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ Ví dụ 3: Chính sách nhân sự “ Đôi khi công ty cần anh chị làm việc thêm giờ để hòan thành công việc theo yêu cầu. Công ty chỉ yêu cầu anh chị làm thêm giờ khi anh chị có thể. Cán bộ quản lý trực tiếp của anh chị sẽ cố gắng thông báo cho anh chị sớm để anh chị thu xếp công việc và giải quyết các mối quan hệ cá nhân trước”. KHÁI NIỆM CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ Chủ đề 1: Anh Chị dùng ví dụ số 3 để viết lại Chính sách nhân sự theo cách nhìn, cách sử dụng, cách đối xử với nhân viên của Anh Chị KHÁI NIỆM CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ Chính sách nhân sự bao gồm: Chính sách tuyển dụng Chính sách lương, thưởng Chính sách đào tạo, phát triển Chăm sóc y tế, Bảo hiểm, Trợ cấp, Phụ cấp, Phân chia lợi nhuận. KHÁI NIỆM CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ Chính sách phúc lợi như: Ví dụ 4: Chính sách nhân sự “Việc tuyển dụng nhân sự được thực hiện khi công ty có nhu cầu nhân sự. Bên cạnh nguồn tuyển dụng từ bên ngòai, công ty còn xem xét để tuyển lại những nhân viên cũ, nếu họ thỏa mãn các điều kiện sau: - Nộp đầy đủ hồ sơ xin việc - Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của vị trí cần tuyển - Là nhân viên tốt tại thời điểm thôi việc”. KHÁI NIỆM CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Cấp lãnh đạo doanh nghiệp là người đưa ra hoặc tiếp nhận từ cấp dưới nhưng phải là người quyết định về chính sách nhân sự . Các cấp quản lý: Trong quá trình quản lý sẽ phát hiện ra những điều tốt, điều chưa tốt của chính sách nhân sự hiện tại và tiến hành đề xuất thay đổi, bổ sung để chính sách nhân sự ngày càng hòan thiện hơn. KHÁI NIỆM CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ Ai làm chính sách nhân sự? Đội ngũ nhân viên: - Đội ngũ nhân viên là số đông người thực hành và bị chi phối bởi chính sách nhân sự nên những ý kiến đóng góp của họ là thiết thực nhất. - Những ý kiến đóng góp của nhân viên ở nhiều mức độ khác nhau: * Góp ý trực tiếp với các cấp quản lý * Góp ý qua thùng thư, mạng nội bộ, diễn đàn * Tranh chấp lao động KHÁI NIỆM CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ Ai làm Chính sách nhân sự ? Tất cả mọi nhân viên trong doanh nghiệp KHÁI NIỆM CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ Chính sách nhân sự áp dụng cho ai? Tùy thuộc vào mỗi lọai chính sách mà có phạm vi áp dụng khác nhau. Ví dụ: * Chính sách về Đánh giá và thưởng theo kết quả công việc, có áp dụng cho Giám đốc không ? * Chính sách về Quy định chấm công giờ làm việc, tăng ca có tính lương....có được áp dụng cho các Trưởng bộ phận không ? KHÁI NIỆM CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ Chính sách nhân sự áp dụng cho ai? Mỗi loại chính sách nhân sự sẽ có phạm vi, đối tượng áp dụng khác nhau. KHÁI NIỆM CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ
Tài liệu liên quan