Bài giảng Xây dựng thang bảng lương

Về phía người lao động: § Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu để chi trả các chi phí trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày § Tiền lương thể hiện tài năng của người lao động § Tiền lương thể hiện sự đánh giá về sự đóng góp của cá nhân đối với doanh nghiệp.

ppt13 trang | Chia sẻ: vietpd | Lượt xem: 2885 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Xây dựng thang bảng lương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG MỤC TIÊU BÀI GIẢNG Hiểu được vai trò của hệ thống tiền lương trong doanh nghiệp. 2. Xây dựng hệ thống đánh giá vị trí công việc để xác định mức lương phù hợp. 3. Xây dựng thang bảng lương cho doanh nghiệp (3Ps). 4. Tính và chi trả lương cho người lao động. THAM KHẢO THANG BẢNG LƯƠNG HIỆN TẠI (xem) THANG BẢNG LƯƠNG HIỆN TẠI Quy định xét lương: Đối với nhân viên mới tuyển: xét lương ở bậc một Xét lương định kỳ: đúng niên hạn mỗi CB.CNV được xét tăng một bậc (24 tháng/36 tháng) Xét lương đột xuất: CB.CNV có những đóng góp đem lại lợi ích cho công ty, được xét tăng trước thời hạn. VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM Tiền lương không phải là lý do duy nhất để nhân viên làm việc cho doanh nghiệp Nhưng mức lương không thoả đáng, không công bằng là nguyên nhân chính gây nên: sự bất mãn của nhân viên hiệu quả làm việc không cao và làm gia tăng tình trạng xin thôi việc. Về phía người lao động: Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu để chi trả các chi phí trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày Tiền lương thể hiện tài năng của người lao động Tiền lương thể hiện sự đánh giá về sự đóng góp của cá nhân đối với doanh nghiệp. VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM Về phía doanh nghiệp: Tiền lương là một khoản chi phí đáng kể Tiền lương là công cụ quản lý hữu hiệu nhất trong giai đoạn hiện nay Tiền lương là yếu tố động viên và góp phần phát triển nguồn nhân lực. VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM MỤC TIÊU CỦA HỆ THỐNG TIỀN LƯƠNG VỀ PHÍA DOANH NGHIỆP: Chi phí Công cụ quản lý Phát triển nguồn nhân lực VỀ PHÍA NGƯỜI LAO ĐỘNG: Thu nhập Sự đóng góp Tài năng HỆ THỐNG TIỀN LƯƠNG 3Ps CẤU TRÚC 3Ps Position : vị trí công việc Person skill : năng lực cá nhân Performance: kết quả công việc 3Ps Vị trí công việc Đánh giá vị trí công việc Lương vị trí công việc Tiêu chuẩn năng lực Tiêu chuẩn kết quả công việc Đánh giá Năng lực Đánh giá kết quả công việc Lương Năng lực Thưởng kết quả công việc CẤU TRÚC 3Ps VỊ TRÍ CÔNG VIỆC Vị trí công việc/chức danh công việc (position): Được xác lập nhằm thực hiện một công việc hoặc một số công việc trong doanh nghiệp. Số lượng vị trí nhiều hay ít phụ thuộc vào số lượng công việc của doanh nghiệp. Công việc của một vị trí được liệt kê trong Bảng mô tả công việc. ĐÁNH GIÁ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC Đánh giá vị trí công việc: Nhằm xem xét giá trị/độ lớn của một vị trí công việc đóng góp vào cho doanh nghiệp. Trong mối tương quan với giá trị của những vị trí công việc khác. Đánh giá vị trí công việc thông qua Bảng mô tả công việc.
Tài liệu liên quan