Bài giảng cơ sở hóa phân tích

(Bản scan) Bài giảng cơ sở hóa phân tích I/ Đối tượng và nhiệm vụ của hóa phân tích Hóa học phân tích là một ngành khoa hjc nghiên cứu về thành phần hóa học của các chất Thành phần hóa học của một chất bao gồm: Thành phần về tính và thành phần về lowngj do vậy hóa phân tích gồm phân tích đình tính và phân tích định lượng

pdf153 trang | Chia sẻ: thuychi11 | Lượt xem: 799 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng cơ sở hóa phân tích, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên