Bài giảng Khoa học quản lý đại cương - Chương 8: Chức năng kiểm tra - Tạ Thị Bích Ngọc

Nội dung bài học 8.1 Khái niệm kiểm tra 8.1.1 Định nghĩa 8.1.2 Đặc điểm của kiểm tra trong quản lý 8.1.3 Phân loại kiểm tra 8.1.4 Vai trò của kiểm tra trong quản lý 8.2 Quy trình, phương pháp và yêu cầu kiểm tra 8.2.1 Quy trình kiểm tra 8.2.2 Phương pháp kiểm tra 8.2.3 Yêu cầu của kiểm tra

pdf33 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 25/06/2022 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Khoa học quản lý đại cương - Chương 8: Chức năng kiểm tra - Tạ Thị Bích Ngọc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên