Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 3: Biểu thị kinh tế của suy thoái môi trường - Đại học Kinh tế TP.HCM

1) Việc sử dụng tài nguyên quá mức, lãng phí và không hiệu quả cùng tồn tại với sự khan hiếm và thiếu hụt ngày càng gia tăng. 2) Một nguồn tài nguyên ngày càng khan hiếm bị đưa vào sử dụng một cách không bền vững, hiệu quả thấ và thứ cấp trong khi các cách sử dụng bền vững, hiệu quả và cao cấ vẫn đang tồn tại. 3) Một nguồn tài nguyên có thể tái sinh và có thể được quản lý một cách bền vững lại bị khai thác một cách vơ vét. 4) Một nguồn tài nguyên được sử dụng cho một mục đích chuyên biệt trong khi cách sử dụng đa dạng có thể tạo ra lợi ích lớn hơn.

pdf12 trang | Chia sẻ: candy98 | Lượt xem: 294 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 3: Biểu thị kinh tế của suy thoái môi trường - Đại học Kinh tế TP.HCM, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Biểu thị kinh tế của suy thoái môi trường Bộ môn Kinh tế Môi trường, Nông nghiệp và Tài nguyên (Department of Environmental, Agricultural, and Resource Economics) 1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận, Tp.HCM Môn học: Kinh tế môi trường ▪ Tài liệu tham khảo: Panayotou. 1993. Green markets: The economics of sustainable development. Chapter 6. (Tiếng Việt) Biểu thị kinh tế 1) Việc sử dụng tài nguyên quá mức, lãng phí và không hiệu quả cùng tồn tại với sự khan hiếm và thiếu hụt ngày càng gia tăng. 2) Một nguồn tài nguyên ngày càng khan hiếm bị đưa vào sử dụng một cách không bền vững, hiệu quả thấp và thứ cấp trong khi các cách sử dụng bền vững, hiệu quả và cao cấp vẫn đang tồn tại. 3) Một nguồn tài nguyên có thể tái sinh và có thể được quản lý một cách bền vững lại bị khai thác một cách vơ vét. 4) Một nguồn tài nguyên được sử dụng cho một mục đích chuyên biệt trong khi cách sử dụng đa dạng có thể tạo ra lợi ích lớn hơn. 5) Đầu tư vào việc bảo vệ và nâng cao nguồn tài nguyên không được thực hiện, mặc dù chúng có thể tạo ra một hiện giá ròng dương nhờ tăng năng suất và đẩy mạnh sự bền vững. 6) Rất nhiều nỗ lực và chi phí đang được sử dụng trong khi có thể tạo ra một sản lượng cao hơn, nhiều lợi tức hơn và ít phương hại đến tài nguyên hơn bằng những nỗ lực và chi phí thấp hơn. 7) Các cộng đồng địa phương và những nhóm yếu thế phải đi nơi khác hoặc bị tước đoạt quyền sử dụng tài nguyên theo tập tục của họ, cho dù sự có mặt của họ hay những kiến thức truyền thống và lợi ích riêng của họ khiến họ có thể là người quản lý hiệu quả nhất các tài nguyên ấy. 8) Các dự án công được thực hiện không tạo ra hay cung cấp đủ lợi ích để bồi thường đầy đủ cho những phần tử bị ảnh hưởng (bao gồm cả môi trường) để khiến họ được lợi hơn một cách rõ rệt so với khi không có dự án. 9) Tài nguyên và phụ phẩm không được tái chế, ngay cả khi việc tái chế tạo ra các lợi ích cả về kinh tế lẫn môi trường. 10) Các khu vực và môi trường cư trú độc đáo bị mất, nhiều loài thực vật và động vật đang bị diệt chủng mà không có lý do kinh tế cưỡng chế nào để đáp lại giá trị của tính độc đáo, sự đa dạng và tổn thất của những mất mát không thể phục hồi được.
Tài liệu liên quan