Bài giảng Kỹ năng giao tiếp - Cao Thị Thẩm

3. Vai trò, ý nghĩa của giao tiếp * Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội. * Để có thể sống, lao động, học tập, công tác con người không thể không dành thời gian để giao tiếp với các cá nhân khác.

pdf40 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 140 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kỹ năng giao tiếp - Cao Thị Thẩm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tài liệu liên quan