Bài giảng Kỹ năng giao tiếp - Chương 3: Nguyên tắc và phong cách giao tiếp

1. Nguyên tắc giao tiếp Khái niệm Nguyên tắc giao tiếp là hệ thống những quan điểm chỉ đạo, định hướng thái độ hành vi ứng xử, đồng thời chỉ đạo việc lựa chọn các phương pháp, phương tiện giao tiếp của cá nhân. Nguyên tắc giao tiếp mang tính bền vững và tương đối ổn định. Nguyên tắc giao tiếp được hình thành từ thói quen và từ vốn sống kinh nghiệm cá nhân và được rèn luyện trong thực tế.

pdf19 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 123 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kỹ năng giao tiếp - Chương 3: Nguyên tắc và phong cách giao tiếp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên