Bài giảng Kỹ năng giao tiếp & Kỹ năng lắng nghe

Tại sao học giao tiếp? Giao tiếp đời thường Hiệu quả của công việc Giáo dục nhiều = Giao ti?p tốt? Kỹ năng kỹ thuật = Kỹ năng giao tiếp? Khái niệm giao tiếp Là một quá trình Quan trọng với từng cá nhân, nhóm, xã hội Bao gồm tạo ra và phản hồi thông điệp Thích nghi với con người và môi trường

ppt40 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 21/06/2022 | Lượt xem: 167 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Kỹ năng giao tiếp & Kỹ năng lắng nghe, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kỹ Năng Giao Tiếp & Kỹ Năng Lắng Nghe Tiên học lễ, hậu học văn Nội dung Khái niệm giao tiếp Kỹ năng lắng nghe Nội dung Khái niệm giao tiếp Kỹ năng lắng nghe Tại sao học giao tiếp ? Giao tiếp đời thường Hiệ u quả của công việc Giáo dục nhiều = Giao ti?p tốt? Kỹ năng kỹ thuật = Kỹ năng giao tiếp? Khái niệm giao tiếp Là một quá trình Quan trọng với t ừ ng cá nhân, nh ó m, xã hội Bao gồm tạo ra và phản hồi thông điệp Th í ch nghi với con người và m ôi trường Quá trình giao tiếp Ý tưởng Mã hóa Gửi Nhận Giải mã Hiểu Phản hồi Người gửi Người nhận Sơ đồ giao ti ế p hội thoại Phản hồi giải mã Thông điệp Ng ười giao tiếp Người giao tiếp Giải mã phản hồi Nhiễu Các cách giao ti ế p Tự thoạ i Hai người Nh ó m nhỏ Công cộng Đại chúng T ại sao g iao ti ế p không thành? S uy diễn sai Nhầm lẫn nghĩa của t ừ Nhận thức khác nhau Quá tả i thông tin T hời gian không hợp Giao ti ế p không thành ... Quan niệm sai v ề giao ti ế p L úc nào c ũ ng tốt G iả i quy ế t được mọi ch u yện Nhi ề u hơn là tốt hơn Giao tiếp là việc dễ Nói là gieo, nghe là gặt Nội dung Khái niệm giao tiếp Kỹ năng lắng nghe Kỹ năng nghe Khái niệm chung Nguyên nhân nghe không hiệu quả Kỹ năng lắng nghe hiệu quả Kỹ năng nghe Khái niệm chung Nguyên nhân nghe không hiệu quả Kỹ năng lắng nghe hiệu quả Khái niệm Sóng âm Màng nhĩ Não Nghĩa Nghe th ấ y Lắng nghe Chú ý – Hiểu - - Phản hồi – Ghi nhớ Lợi í ch của việc biết lắng nghe Trong công việc Luật sư, Nhân viên113/4/5, Nhân viên BH,... Trong tình yêu Phụ nữ thích dãi bày Trong cuộc sống Trung gian hoà giải Thời lượng sử dụng các kỹ năng H iệu suất nghe : 25 - 30% So sánh các hoạt động giao tiếp Phân loại theo chức năng Nghe thông tin Nghe phân tích Nghe đồng cảm Các yếu tố ảnh hưởng Người nghe Thông điệp Người nói Môi trường Người nghe Nhu cầu của người nghe Thái độ, lòng tin và giá trị Mục đích của người nghe Nhận thức, kinh nghiệm và thói quen Sự thông minh và khả năng ngôn từ Thông điệp Kênh truyền thông điệp Cấu trúc của thông điệp Sự mới lạ, hấp dẫn Các quy tắc ngôn ngữ và ngữ pháp Người nói Sự gần gũi của người nói Sự hấp dẫn của người nói Sự tin tin tưởng đối với người nói Động cơ, mục đích Cách diễn đạt của người nói Địa vị, quyền lực Môi trường Hoàn cảnh xã hội Các yếu tố tâm lý Mức độ quen thuộc Kỹ năng nghe Khái niệm chung Nguyên nhân nghe không hiệu quả Kỹ năng lắng nghe hiệu quả Nguyên nhân nghe không hiệu quả Nghe không nỗ lực/ tập trung Nghe phục kích Nghe một phần Giả vờ nghe Điếc hơn người điếc là người không muốn nghe Nguyên nhân nghe không hiệu quả Quá nhiều thông điệp Nghĩ nhanh hơn nói Nhiễu tâm lý Nhiễu vật lý Nguyên nhân nghe không hiệu quả Có vấn đề về thính giác Nghe phòng thủ Võ đoán Cho rằng nói có lợi hơn nghe Nói là bạc, im lặng là vàng, lắng nghe là kim cương Kỹ năng nghe Khái niệm chung Nguyên nhân nghe không hiệu quả Kỹ năng lắng nghe hiệu quả Kỹ năng nghe hiệu quả Nghe xong hãy nói Gác tất cả các việc khác lại Kiểm soát cảm xúc bản thân Phản hồi đề ủng hộ người nói Dừng lại một chút trước khi phản hồi Kỹ năng nghe hiệu quả Nhìn vào người nói Không ngắt lời khi chưa thật cần Không vội vàng tranh cãi hay phán xét Hỏi để hiểu rõ vấn đề Kỹ năng nghe hiệu quả Không khoanh tay, vắt chân Ngồi thẳng trên ghế Đối diện với người nói Nghiêng người về phía trước Giao lưu bằng mắt Kỹ năng nghe hiệu quả Nhắc lại nội dung Diễn giải nội dung Tìm ra ý chính Không võ đoán Ghi chép thông tin cơ bản Ngạn ngữ Cái gì cũng chép cũng ghi Không biết thì hỏi tự ty làm gì Thà dốt 5 phút còn hơn ngu cả đời. Thà dốt trước vài người còn hơn ngu trước thiên hạ. Chỉ có chúa mới biết mình dốt Chỉ dốt mới nghĩ mình là chúa Học ăn, học nói, học gói, học mở