Bài giảng Kỹ năng giao tiếp ngành nghề - Chương 0: Giới thiệu môn học

Đầu ra của CT đào tạo KS Khoa Điện SV tốt nghiệp biết hay có thể làm: a) Xác định và áp dụng kiến thức KH KT vào giài các bài toán chuyên ngành. b) Thiết kế và thực hiện các thí nghiệm chuyên ngành c) Thiết kế và chế tạo các hệ thống chuyên ngành d) Làm việc nhóm f) hiểu biết về đạo dức và nhiệm vu nghề nghiệp. g) Giao tiếp hiệu quả các vấn dề kỹ thuật qua viết, nói. h) Hiểu biết về các tác dụng của xã hội, môi trường với chuyên ngành. i) học tập nâng cao trình độ. j) Hiểu biết các vấn đề luật pháp liên quan k) Sử dụng được các thiết bị, kỹ năng, phương pháp mới trong chuyên môn

pdf12 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 159 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kỹ năng giao tiếp ngành nghề - Chương 0: Giới thiệu môn học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giới thiệu Page 1 Công tác Kỹ sư – 2008 KỸ NĂNG GIAO TIẾP NGÀNH NGHỀ (COMMUNICATIONS for TECHNICIANS) (Nhập môn Công tác Kỹ sư) Giới thiệu Page 2 Công tác Kỹ sư – 2008 Quan sát 1: Đầu ra của CT đào tạo KS Khoa Điện SV tốt nghiệp biết hay có thể làm: a) Xác định và áp dụng kiến thức KH KT vào giài các bài toán chuyên ngành. b) Thiết kế và thực hiện các thí nghiệm chuyên ngành c) Thiết kế và chế tạo các hệ thống chuyên ngành d) Làm việc nhóm f) hiểu biết về đạo dức và nhiệm vu nghề nghiệp. g) Giao tiếp hiệu quả các vấn dề kỹ thuật qua viết, nói. h) Hiểu biết về các tác dụng của xã hội, môi trường với chuyên ngành. i) học tập nâng cao trình độ. j) Hiểu biết các vấn đề luật pháp liên quan k) Sử dụng được các thiết bị, kỹ năng, phương pháp mới trong chuyên môn Giới thiệu Page 3 Công tác Kỹ sư – 2008 Quan sát 2: HỌC BỔNG INTEL TẠI HOA KỲ (năm 2010) Điều kiện ứng tuyển: - Kết quả học tập trên 7.0 - TOEFL 525 hoặc hoặc IELTS 6.5 - Hiện tại chưa làm việc cho công ty nào hoặc cam kết làm việc cho công ty nào đó - Đòi hỏi một số kỹ năng tốt như kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết tình huống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lãnh đạo, và sáng tạo. - Tích cực tham gia các họat động ngọai khóa và họat động cộng đồng Baïn nghó gì veà caùc ñieàu kieän naøy? Khoù hay deã? Giới thiệu Page 4 Công tác Kỹ sư – 2008 Giao tiếp (Communication): Nhằm cung cấp / thu nhận thông tin cho cá nhân / tập thể Giao tiếp trực tiếp: qua ngôn ngữ (verbal) phi ngôn ngữ (nonverbal) Giao tiếp gián tiếp (đọc/viết): báo cáo, đơn thư, biên bản.. Cá nhân Cá nhân/ tập thể THÔNG ĐiỆP, TÀI LiỆU Quá trình GIAO TiẾP Giới thiệu Page 5 Công tác Kỹ sư – 2008 Mục tiêu môn học cung cấp: các kỹ năng giao tiếp cơ bản (basic communication skills) Khái niệm về nghề nghiệp kỹ sư Nhằm mục đích: Xây dựng phương pháp học tập GIỚI THIỆU các KỸ NĂNG cho học tập – làm việc Các kỹ năng cơ bản: Kỹ năng tổ chức (quản lý thời gian, làm việc nhóm, hội họp) Kỹ năng nói (thuyết trình, phỏng vấn, thương lượng, đối thoại..) Kỹ năng viết (báo cáo, bài báo, luận văn – đồ án, đơn từ) Giới thiệu Page 6 Công tác Kỹ sư – 2008 Công tác kỹ sư Công việc Đối tượng Nội dung Chuyên môn Máy móc, sản phẩm Tính toán, thiết kế, chế tạo, vận hành, sửa chữa Tổ chức, quản lý Máy móc, sản phẩm, con người Tổ chức sàn xuất – chế tạo, kinh doanh, quản lý Vai trò của kỹ năng giao tiếp: Kỹ sư  Tài liệu, báo cáo, thiết kế, dự án (đọc, viết) Kỹ sư  Đồng sự, Khách hàng (thuyết trình, phỏng vấn, hội họp, thương lượng) Kỹ năng giao tiếp và Sinh viên: Sinh viên  Giáo trình, tài liệu (đọc) báo cáo, thiết kế, đồ án (viết) Sinh viên  Bài giảng (ghi chép, soạn thảo) Bài tập (thuyết trình, hội họp) Sinh viên  thầy, bạn, các công ty (thực tập, tập sự)  Rèn luyện Kỹ năng giao tiếp trong nhà trường để học tập tốt, chuẫn bị cho hoạt động nghề nghiệp Giới thiệu Page 7 Công tác Kỹ sư – 2008 Giới thiệu các kỹ năng Kỹ năng là gì? – Phân loại: Kỹ năng cơ bản – chuyên ngành Đọc, viết, nói, tính toán Kỹ năng giao tiếp người-người (interpersonal communication) Đối thoại, lãnh đạo Kỹ năng mềm – cứng Mềm: không thuộc chuyên môn (cứng) của nhân viên Kỹ năng chuyển giao (transferable skills) Chung cho các ngành nghề: giao tiếp, nghiên cứu – hoạch định, quan hệ nhân sự, tổ chức – quản lý – lãnh đạo, làm việc, hỗ trợ cho chuyên môn Giới thiệu Page 8 Công tác Kỹ sư – 2008 Nội dung môn học Ch1: người kỹ sư và quá trình sản xuất Ch2: Nhóm và làm việc nhóm Ch3: Phương pháp ghi chép Ch4: Giải quyết vấn đề Ch5: Kỹ năng giao tiếp trực tiếp Đối thoại – Thuyết trình – Hội họp Ch6: Kỹ năng viết Văn bản hành chánh – kỹ thuật Giới thiệu Page 9 Công tác Kỹ sư – 2008 Để hoàn thành môn học: Nghe giảng lý thuyết Chuẩn bị ở nhà: đọc tài liệu, làm bài tập Thực hành: Thảo luận, thuyết trình trên lớp (song song với nghe giảng LT) Thang điểm Thực hành: Điểm thuyết trình: 40% Điểm viết (bài tập, báo cáo): 30% Điểm thi cuối kỳ: 30% Giới thiệu Page 10 Công tác Kỹ sư – 2008 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Giáo trình “GT tom tat Cong tac ky su.pdf” 2. Tủ sách BUSINESS EDGE – Bộ Sách Tăng Hiệu Quả Làm Việc Cá nhân; NXB Trẻ. 3. Các tài liệu liên quan đến các nội dung của môn hoc do GV cung cấp: 4. web www.giaovien.net 5. Các tài liệu học tập gởi trực tiếp lên Bkel – E-nearning, mục thuyết trình. Giới thiệu Page 11 Công tác Kỹ sư – 2008 tủ sách BUSINESS EDGE – nxb TRẺ Giới thiệu Page 12 Công tác Kỹ sư – 2008 Basic Skills are those foundation skills in reading, writing, mathematics, and English as a Second Language, as well as learning skills and study skills, which are necessary for students to succeed in college-level work [Center for Student Success, Basic Skills as a Foundation for Success in California Community Colleges, 2007, p.13]