Bài giảng Nghiệp vụ công tác nhân sự - Chuyên ngành tham vấn tâm lý và quản trị nhân sự

NHIỆM VỤ CƠ BẢN CỦA CÁN BỘ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ Tuyển dụng lao động Phân tích & xây dựng mô tả công việc Định mức lao động Xây dựng quy chế trả lương, trả thưởng Tính lương tháng Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ Nghiệp vụ bảo hiểm Đào tạo phát triển đội ngũ Lập kế hoạch LĐ, quỹ lương, đơn giá TL .

ppt4 trang | Chia sẻ: hadohap | Lượt xem: 510 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Nghiệp vụ công tác nhân sự - Chuyên ngành tham vấn tâm lý và quản trị nhân sự, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1BÀI GIẢNGNGHIỆP VỤ CÔNG TÁC NHÂN SỰChuyên ngành THAM VẤN TÂM LÝ & QT NHÂN SỰBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾNThS. HUYØNH THÒ THAØNH ThS. TRAÀN QUOÁC VIEÄT2NHIỆM VỤ CƠ BẢNCỦA CÁN BỘ QUẢN TRỊ NHÂN SỰTuyển dụng lao độngPhân tích & xây dựng mô tả công việcĐịnh mức lao độngXây dựng quy chế trả lương, trả thưởngTính lương thángĐánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụNghiệp vụ bảo hiểmĐào tạo phát triển đội ngũLập kế hoạch LĐ, quỹ lương, đơn giá TL ...3CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂNGHIỆP VỤ CÔNG TÁC NHÂN SỰNghiệp vụ trả lương trong doanh nghiệpNghiệp vụ Định mức lao độngNghiệp vụ Bảo hiểmThực hành tính lương bằng MS EXCEL.4ĐÁNH GIÁ1. Điểm QUÁ TRÌNH 30% - Thái độ 30% - Bài kiểm tra quá trình 70% 2. Điểm THI/TIỂU LUẬN 70%3. Điểm HỌC PHẦN