Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm - Chương 3: Kỹ năng lãnh đạo nhóm hiệu quả

1. Những tố chất cần thiết của người lãnh đạo nhóm  Vai trò người lãnh đạo nhóm:  Gia tăng việc sử dụng chức năng đan xen của nhóm  Vượt qua thách thức về văn hóa, hạn chế về kinh nghiệm làm việc của thành viên.  Tận dụng tối đa việc hỗ trợ kỹ thuật trong điều hành công việc.  Giải quyết tốt các xung đột lợi ích trong nhóm.  Có khả năng chịu đựng trong môi trường làm việc áp lực cao.  Có tầm nhìn bao quát, phán đoán và điều chỉnh kịp thời hoạt động của nhóm một cách hiệu quả.  Tạo được sự tín nhiệm trong nhóm, ngoài nhóm và các đối tác.

pdf11 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 24/06/2022 | Lượt xem: 82 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kỹ năng làm việc nhóm - Chương 3: Kỹ năng lãnh đạo nhóm hiệu quả, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 93 CHƯƠNG III : KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO NHÓM HIỆU QUẢ KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 94 1. Những tố chất cần thiết của người lãnh đạo nhóm  Vai trò người lãnh đạo nhóm:  Gia tăng việc sử dụng chức năng đan xen của nhóm  Vượt qua thách thức về văn hóa, hạn chế về kinh nghiệm làm việc của thành viên.  Tận dụng tối đa việc hỗ trợ kỹ thuật trong điều hành công việc.  Giải quyết tốt các xung đột lợi ích trong nhóm.  Có khả năng chịu đựng trong môi trường làm việc áp lực cao.  Có tầm nhìn bao quát, phán đoán và điều chỉnh kịp thời hoạt động của nhóm một cách hiệu quả.  Tạo được sự tín nhiệm trong nhóm, ngoài nhóm và các đối tác. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 95 Tố chất cần thiết:  Khả năng phán đoán tuyệt vời những năng lực và cá tính của các thành viên trong nhóm.  Giỏi tìm ra các cách vượt qua những điểm yếu.  Có khả năng thông tin hai chiều.  Biết tạo bầu không khí hưng phấn và lạc quan trong nhóm.  Ngoài ra, cần phải có các kỹ năng hàng đầu, khả năng theo dõi các tiến độ, đảm đương công việc thừa hành, biết lắng nghe, biết phê phán với tinh thần xây dựng, biết lượng thứ trong lúc chỉnh sửa khuyết điểm của người khác, và bám sát chỉ tiêu, KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 96 2. Các việc làm cụ thể của người lãnh đạo nhóm  Tập trung vào kết quả:  Nêu ra mục đích hoạt động của nhóm  Xác nhận yêu cầu về kết quả cần đạt: • Yếu tố định tính • Yếu tố định lượng  Quản lý các nguồn lực trong nhóm: • Nguồn lực vật chất • Yếu tố thời gian • Năng lực & kinh nghiệm của các thành viên nhóm • Các điều kiện hỗ trợ khác KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 97 2. Các việc làm cụ thể của người lãnh đạo nhóm  Xây dựng cơ cấu tổ chức:  Phân định vai trò, trách nhiệm của mỗi thành viên nhóm: • Người lãnh đạo nhóm • Người góp ý • Người bổ sung • Người giao dịch • Người điều phối • Người tham gia ý kiến • Người giám sát KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 98  Xây dựng cơ cấu tổ chức:  Xây dựng nguyên tắc hoạt động của nhóm: • Tạo sự đồng thuận • Xây dựng mối quan hệ với ban quản trị • Khuyến khích óc sáng tạo • Phát sinh ý kiến mới • Ủy thác công việc • Khuyến khích phát biểu ý kiến • Chia sẻ kinh nghiệm • Ứng xử linh hoạt  Theo dõi việc thực hiện: • Xác định tiêu chí đánh giá • Đo lường sự thực hiện của các nhóm viên KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 99 2. Các việc làm cụ thể của người lãnh đạo nhóm  Xây dựng nhóm làm việc:  Duy trì các mối quan hệ: • Các mối quan hệ trong nhóm • Các mối quan hệ ngoài nhóm: – Với Ban quản trị/Cấp trên – Với các nhóm khác “Cần giữ liên lạc với những nhân vật chủ chốt ở các phòng ban khác và bên ngoài cơ quan, biết chắc ai là những người nắm các thông tin đặc biệt. Dùng mọi phương tiện hiện đại để cập nhật hoá và soạn lại danh sách này thường xuyên để khi cần bạn có thể liên hệ nhờ giúp đỡ nhóm trong suốt quá trình hoạt động”. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 100  Xây dựng nhóm làm việc  Phát triển các kỹ năng giao tiếp • Các kỹ năng giao tiếp cá nhân • Sử dụng các phương tiện hiện đại để hỗ trợ việc giao tiếp: – Thư điện tử là một phương tiện truyền thông giữa các thành viên trong nhóm, có điều độ tin cậy không chắc chắn. Các phần mềm có thể đáp ứng việc thông tin giữa các thành viên nhóm. – Việc truyền tải thông tin bằng phim ảnh hội nghị cũng hữu dụng, giúp các thành viên đánh giá các điệu bộ và trạng thái của người khác. Ngoài ra, Hệ thống điện thoại tốt giúp thông báo tin tức hội họp hay hội ý giữa các thành viên nằm ở các vị trí khác nhau. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 101  Xây dựng nhóm làm việc  Hỗ trợ các thành viên nhóm : • Khen thưởng đúng lúc đúng việc. • Phê phán đúng cách, đúng lúc, đúng nơi – trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. • Cần chú ý rằng, mọi người trong nhóm đều có những đặc điểm riêng của cá nhân họ. Họ chỉ hòa mình vào trong nhóm theo mục đích chung của nhóm chứ không phải để trở thành người khác theo khuôn mẫu định sẵn. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 102  Tránh những hành vi làm tổn thương nhóm  Nói chuyện tầm phào  Ghen tị  Vội phê phán  Phê phán lòng can đảm  Ích kỷ  Chây lười làm việc  Ương ngạnh  Chủ nghĩa tiêu cực  Đổ thừa và lừa dối KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 103 XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
Tài liệu liên quan