Bài giảng Kỹ năng thanh niên - Kỹ năng truyền tin mật thư - Phần 2: Thực hành - Nguyễn Thanh Hiếu

OTT: Đường đi không khó, chỉ sợ lòng không bền BV: D,E,E,X – D,Z,A,A,Y,J – H,A,R – AR DỄ DZẬY HẢ OTT: Về nguồn BV: E,H,K – H,N,A,H,T – N,A,U,Q – AR QUAN THANH KHE

ppt9 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 24/06/2022 | Lượt xem: 52 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Kỹ năng thanh niên - Kỹ năng truyền tin mật thư - Phần 2: Thực hành - Nguyễn Thanh Hiếu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN KỸ NĂNG THANH NIÊN KỸ NĂNG TRUYỀN TIN MẬT THƯ (PHẦN 02 - THỰC HÀNH) Nguyễn Thanh Hiếu – HLV Cấp I Trung ương Nguyễn Thanh Hiếu – HLV Cấp I Trung ương OTT: Đường đi không khó, chỉ sợ lòng không bền BV: D,E,E,X – D,Z,A,A,Y,J – H,A,R – AR OTT: Về nguồn BV: E,H,K – H,N,A,H,T – N,A,U,Q – AR DỄ DZẬY HẢ QUAN THANH KHE Nguyễn Thanh Hiếu – HLV Cấp I Trung ương OTT: Bỏ ba BV: TIKENOLEMNDPOAHNVJIEON – AR OTT: Bỏ bảy BV: BEM-HAOC-DIACHY-MAT-AR TIEN LEN DOAN VIEN EM HOC DICH MT Nguyễn Thanh Hiếu – HLV Cấp I Trung ương OTT: ăn hột bỏ vỏ BV: HBM, PAO, TCI – OHU, IOL – AR B A C H O OTT: Em học lái xe an toàn theo chỉ dẫn BV: CTH, KPU, LPN – MPC, OTO, NTU – AR C U N C O N BAC HO CUN CON Nguyễn Thanh Hiếu – HLV Cấp I Trung ương OTT: Đôi bờ BV: Em thêm một tuổi càng thấy lớn Lên thêm một lớp mẹ vui cùng Thành một người lớn xây dựng phố Anh chị trông mong một người hùng – AR EM LỚN LÊN CÙNG THÀNH PHỐ ANH HÙNG Em lớn cùng Lên Thành Anh phố hùng Nguyễn Thanh Hiếu – HLV Cấp I Trung ương OTT: Xoắn ốc BV: POHG – HNO - UGN – AR OTT: MÙA HÈ BV: UIU – HHE – ENN – MTG – ANY – AR PHUONG HONG TINH NGUYEN P O H G H N O U G N M U A H E T I N H N G U Y E N Nguyễn Thanh Hiếu – HLV Cấp I Trung ương OTT: Cam ranh BV: DE – I – DI – V – OE – J – ON – AR OTT: Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh BV: 61, 53, A – 84, 12, 31, 55 – AR ĐỘI VIÊN HOA HONG 3 1 5 7 2 6 4 C A M R A N H D D O O I J V I E E N 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 3 4 D O I T H I E U N I E N T I E N P H O N G H O C H I M I N H Nguyễn Thanh Hiếu – HLV Cấp I Trung ương OTT: Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn BV: U-1,G+2,M+1,I-1*P-2,H-1,T+1,A-2,D+1,L+2 – AR OTT: Con số học trò BV: 7,1,11,76-13,2,11 – AR TINH NGUYEN TINH BAN Nguyễn Thanh Hiếu – HLV Cấp I Trung ương OTT: Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn BV: U-1,G+2,M+1,I-1*P-2,H-1,T+1,A-2,D+1,L+2 – AR OTT: Con số học trò BV: 7,1,11,76-13,2,11 – AR TINH NGUYEN TINH BAN