Chia sẻ thuật ngữ trong tuyển dụng IT cho HR - Lại Đức Chung

Nội dung Giới thiệu tổng quan về tuyên dụng ngành CNTT • Phân loại theo công nghệ và vị trí tuyển dụng • Phân loại theo ứng dụng • Kiến trúc và mô hình ứng dụng • Một số thuật ngữ khác

pdf35 trang | Chia sẻ: hadohap | Lượt xem: 495 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chia sẻ thuật ngữ trong tuyển dụng IT cho HR - Lại Đức Chung, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Terms of IT for HR Chia sẻ thuật ngữ trong tuyển dụng IT cho HR Present: Th.S Lại Đức Chung Email: chungld.hanam@gmail.com Phone: 0968018161 11/06/2019 1 Terms of IT for HRTer s of IT for R • Giới thiệu tổng quan về tuyên dụng ngành CNTT • Phân loại theo công nghệ và vị trí tuyển dụng • Phân loại theo ứng dụng • Kiến trúc và mô hình ứng dụng • Một số thuật ngữ khác 11/06/2019 2 Nội dung Terms of IT for HRTer s of IT for R 11/06/2019 3 Tổng quan về tuyển dụng ngành CNTT Mục tiêu HR . Nắm rõ thuật ngữ của các vị trí cần tuyển Săn đúng người Terms of IT for HRTer s of IT for R • Designer Web -Thiết kế web • Developer .NET - Lập trình viên .NET • Developer PHP - Lập trình viên PHP • Developer Java – Lập trình viên Java • Developer Nodejs, React, Angular – Lập trình viên web • Developer Mobile – Lập trình viên Mobile • Developer System – Lập trình viên hệ thống 11/06/2019 4 Phân loại theo công nghệ - vị trí tuyển dụng Junior Senior Fresher Manager Terms of IT for HRTer s of IT for R • Developer Python, Ruby – Lập trình viên đa nền tảng • Developer Database – PTTK, lập trình cơ sở dữ liệu • Tester – Kiểm thử phần mềm • Marketing online – tạo các kênh quảng các trên mạng • Network administrator and system security • Project manager - Quản trị dự án • Expert AI – chuyên gia trí tuệ nhân tạo 11/06/2019 5 Phân loại theo công nghệ - vị trí tuyển dụng Junior Senior Fresher Manager Terms of IT for HRTer s of IT for R • HTML5 – ngôn ngữ sử dụng để thiết kế trình bày nội dung trang web • CSS3 – ngôn ngữ định kiểu, cải thiện giao diện trang web đẹp, phù hợp với mọi thiết bị • JavaScript – ngôn ngữ kịch bản tương tác trên trình duyệt web • Jquery – framework dựa trên javascript • BootStrap – framework dựa trên CSS • Photoshop – phần mềm thiết kế đồ họa phục vụ cắt ghép giao diện web 11/06/2019 6 Designer Web - Thiết kế Web Terms of IT for HRTer s of IT for R • C#, VB.NET - Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (required) • Windows Forms – Framework cho phát triển ứng dụng Desktop • ASP.NET WebForms, ASP.NE MVC, ASP.NET Core – Các Framework phát triển web • Web Service,WCF Service, Web API – Các dịch vụ web trên .NET • AngularJS, Angular2, Ajax, React – Framework dựa trên JavaScript • SQL Server, Oracle – Hệ quản trị cơ sở dữ liệu • Xamarin – Framework cho phát triển ứng dụng mobile đa nền tảng 11/06/2019 7 Developer .NET (Microsoft .NET Framework) Terms of IT for HRTer s of IT for R • PHP – ngôn ngữ lập trình PHP • MySQL – Hệ quản trị cơ sở dữ liệu • Mongo DB – Hệ quản trị cơ sở dữ liệu không sử dụng SQL • Laravel, Yii, Codeigniter– Framework phát triển web PHP • Joomla, Wordpress – Framework CMS phát triển web PHP • Web API Service – Dịch vụ web trên PHP 11/06/2019 8 Developer PHP&MySQL – Lập trình viên PHP Terms of IT for HRTer s of IT for R • Java core – nguôn ngữ lập trình hướng đối tượng (required) • Java Swing – thư viện cho phát triển ứng dụng Desktop • JSP Servet, Spring, Struts, JSF, Hibernate – Các Framework phát triển web • EJB, Web Service – Framework dành cho phát triển ứng dụng phân tán và dịch vụ web • SQL Server, Oracle, MySQL, Sysbase – Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 11/06/2019 9 Developer Java – Lập trình viên Java Terms of IT for HRTer s of IT for R • NodeJS – Framework phát triển ứng dụng web nhỏ gọn, chạy nhanh • React – Framework phát triển thành phần web UI kết hợp với HTML5, CSS3 • AngularJS, Angular – Framework dựa trên javascript phát triển web • MongoDB – Hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL • MySQL – Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ 11/06/2019 10 Developer Nodejs, React, Angular Terms of IT for HRTer s of IT for R • Android – Java, Kotlin language • iOS – Object C language • Window Phone – C# language 11/06/2019 11 Developer Mobile – Lập trình viên Mobile Xamarin (C#) React native (javascript) Unity(C#) Unreal(C++) Terms of IT for HRTer s of IT for R • C/C++ - Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng • Java – Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng 11/06/2019 12 Developer System – Lập trình viên hệ thống Terms of IT for HRTer s of IT for R • Python: Ngôn ngữ lập trình sử dụng với mục đích chung (viết nhiều loại ứng dụng khác nhau trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo) • Ruby: Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng • Ruby on Rails : Framework phát triển ứng dụng web 11/06/2019 13 Developer Python, Ruby Terms of IT for HRTer s of IT for R • Thiết kế cơ sở dữ liệu • Quản trị cơ sở dữ liệu • Thực thị cơ sở dữ liệu 11/06/2019 14 Developer Database – PTTK, lập trình cơ sở dữ liệu Terms of IT for HRTer s of IT for R • Lập kế hoạch, tổ chức và quản lý, giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành đúng thời gian, trong phạm vi ngân sách đã được duyệt, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu cụ thể của dự án và các mục đích đề ra. 11/06/2019 15 Project Management – Quản trị dự án Terms of IT for HRTer s of IT for R • Native Language Process – Xử lý ngôn ngữ tự nhiên • Machine Learning – học máy thống kê • Deep learning – học sâu • Data mining – khai phá dữ liệu • Big data – là tập các dữ liệu lớn thuộc nhiều chủng loại khác nhau được lưu trữ phân tán trên các hệ thống máy tính khủng hoặc cloud • Internet of things – Vạn vật kết nối • Data warehouse – cơ sở dữ liệu lớn với rất nhiều dữ liệu giao dịch có tính lịch sử cần thu thập và xử lý từ nhiều nguồn • Blockchain – là công nghệ truyền tải dữ liệu an toàn dựa vào việc mã hoá phức tạp. 11/06/2019 16 Expert AI – chuyên gia trí tuệ nhân tạo Terms of IT for HRTer s of IT for R • Process Quality Assurance (PQA) – Đảm bảo chất lượng của việc xây dựng hệ thống, quy trình sản xuất của công ty theo một chuẩn mực • Software Quality Assurance (SQA) – Kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng sản phẩm 11/06/2019 17 Tester – Kiểm thử phần mềm Terms of IT for HRTer s of IT for R • Publish content to web – xuất bản nội dung lên web • SEO Web – Tối ưu các từ khóa tìm kiếm • Email marketing – Tạo hệ thống gửi mail tự động tới khách hàng • Marketing social – Tạo các fanpage, channel, blog.. trên mạng xã hội, chia sẻ link • SMS – Triển khai hệ thống gửi tin nhắn tự động tới điện thoại khách hàng. 11/06/2019 18 Marketing online Terms of IT for HRTer s of IT for R • Install software, maintain system • Network Infrastructure, Switch, Firewall, Load Balancing, Mail server, Web Server, Performance, Firewall.. 11/06/2019 19 Network Administrator and System Security Terms of IT for HRTer s of IT for R 11/06/2019 20 Phân loại theo ứng dụng Applications Desktop ApplicationWeb Application Mobile Application Game Application Terms of IT for HRTer s of IT for R 11/06/2019 21 Desktop Application Terms of IT for HRTer s of IT for R 11/06/2019 22 Web Application Terms of IT for HRTer s of IT for R 11/06/2019 23 Web Application Terms of IT for HRTer s of IT for R 11/06/2019 24 Mobile application Terms of IT for HRTer s of IT for R 11/06/2019 25 Game mobile Terms of IT for HRTer s of IT for R • Kiến trúc ứng dụng là cách thức triển khai ứng dụng trên các hệ thống máy tính (vật lý) 11/06/2019 26 Architechture Application - Kiến trúc ứng dụng Terms of IT for HRTer s of IT for R 11/06/2019 27 Architecture Application - Kiến trúc ứng dụng Terms of IT for HRTer s of IT for R 11/06/2019 28 Architechture Application - Kiến trúc ứng dụng Terms of IT for HRTer s of IT for R • Mô hình là cách tổ chức ứng dụng trong giai đoạn phát triển (logic) 11/06/2019 29 Mô hình thiết kế ứng dụng MÔ HÌNH 3 LỚP Terms of IT for HRTer s of IT for R 11/06/2019 30 Mô hình thiết kế ứng dụng MÔ HÌNH MVC Terms of IT for HRTer s of IT for R 11/06/2019 31 Một số thuật ngữ khác Terms of IT for HRTer s of IT for R 11/06/2019 32 Developer Full - stack Terms of IT for HRTer s of IT for R 11/06/2019 33 Phương pháp Agile Terms of IT for HRTer s of IT for R 11/06/2019 34 Quy trình phát triển phần mềm Scrum Terms of IT for HRTer s of IT for R 11/06/2019 35