Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 1: Bản chất của lãnh đạo

Những kiểu của người lãnh đạo Lãnh đạo bằng ví trí đạt được Lãnh đạo bằng nhân cách, uy tín Lãnh đạo bởi tấm gương đạo đức Lãnh đạo bởi quyền lực nắm giữ Lãnh đạo bằng trí tuệ Lãnh đạo vì khả năng để thực hiện những công việc

ppt26 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 23/06/2022 | Lượt xem: 127 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 1: Bản chất của lãnh đạo, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bản chất của lãnh đạo Chương 1 0 12- 1 Lãnh đạo Khả năng ảnh hưởng đến người khác nhằm đạt được các mục tiêu của tổ chức . 0 2 © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved. Lãnh đạo Dẫn dắt Ảnh hưởng Yêu cầu Hướng dẫn 3 © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved. Những kiểu của người lãnh đạo Lãnh đạo bằng ví trí đạt được Lãnh đạo bằng nhân cách, uy tín Lãnh đạo bởi tấm gương đạo đức Lãnh đạo bởi quyền lực nắm giữ L ãnh đạo bằng trí tuệ Lãnh đạo vì khả năng để thực hiện những công việc 4 © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved. Điều gì làm nên lãnh đạo Khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý lớn hơn là khác biệt giữa hai nhóm kỹ năng . Lãnh đạo tức là biểu hiện tinh thần của con người . Quan tâm của chúng ta về lãnh đạo không phải là cơn sốt hay thời trang . Lãnh đạo là một khái niệm đã được nghiên cứu hàng nghìn năm . nó là một phần của hiểu biết về bản tính con người chúng ta . Người ta biểu hiện tính lãnh đạo khi họ trình bày điểm tuyệt hảo của họ và của những người khác . 5 © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved. Để thành một lãnh đạo , trước hết phải hiểu chính bản thân mình . Mỗi người chúng ta là một lãnh đạo đặc biệt . Vì vậy , ta sẽ thất bại nếu cứ cố sắp lãnh đạo ngăn nắp vào trong cái hộp . Lãnh đạo không đặt căn bản trên địa vị hay chức vị . Tính lãnh đạo phát ra từ bất kỳ người nào có khả năng và được khuyến khích để biểu hiện chính mình trong khi làm việc có mục đích và ý nghĩa . Điều gì làm nên lãnh đạo 6 © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved. Tính lãnh đạo không thể đạt được trong cô lập . Điều quan trọng là các cá nhân trong tổ chức cùng nhau phát triển , và tổ chức được đối xử như là một sinh vật có hít thở . Tính lãnh đạo cần môi trường thích ứng để nẩy nở . Tính lãnh đạo phải có ưu tiên hơn quản lý trong thế giới thay đổi nhanh chóng ngày nay. “ Lãnh đạo là một hành trình , không phải là điều bạn có thể học trong một khóa học năm ngày . Lãnh đạo đòi hỏi thời gian và suy tưởng .” Điều gì làm nên lãnh đạo 7 © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved. Nhà quản trị và Người lãnh đạo Nhà quản trị Chú trọng đến công việc Làm đúng công việc Hoạch định Tổ chức Chỉ đạo Kiểm soát Theo các quy tắc Người lãnh đạo Chú trọng đến con người Làm những điều đúng Truyền cảm hứng Ảnh hưởng Động viên Xây dựng 8 © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved. Những hoạt động chung Hoạch định Tổ chức Chỉ đạo Kiểm soát 9 © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved. Hoạch định Nhà quản trị Hoạch định Lập ngân sách Đặt mục tiêu Lập kế hoạch chi tiết Phân bổ nguồn lực Người lãnh đạo Đặt chiến lược Xác định phương hướng Tạo ra tầm nhìn 10 © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved. Tổ chức Nhà quản trị Tạo ra cấu trúc Mô tả công việc Kế hoạch nhân sự Phân cấp Giao phó nhiệm vụ Đào tạo Người lãnh đạo Dẫn dắt mọi người làm theo chiến lược Giao thiệp Hệ thống mạng lưới 11 © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved. Chỉ đạo công việc Nhà quản trị Giải quyết vấn đề Thương lượng Mang đến sự đồng thuận Người lãnh đạo Trao quyền Người lãnh đạo vui vẻ 12 © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved. Kiểm soát Nhà quản trị Thực hiện hệ thống kiểm soát Thực hiện các biện pháp Xác định phương sai Sửa sai Người lãnh đạo Động viên Truyền cảm hứng Cho cảm giác hoàn thành 13 © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved. Đặc điểm cá nhân của người lãnh đạo Đặc điểm về thể chất Mạnh Có khả năng chịu đựng Thành phần xã hội Học vấn Tầng lớp xã hội Sự thông minh và khả năng Khả năng nhân thức và đánh giá Kiến thức Phán xét , quyết đoán Tính cách Tự tin Trung thực Nhiệt tình Mong muốn làm lãnh đạo Độc lập Đặc tính liên quan đến công việc Mong muốn vượt trội Kiên trì theo đuổi mục tiêu Kiên trì chống lại trở ngại Đặc tính xã hội T hân thiện, có kỹ năng giao tiếp Hợp tác Khả năng tranh thủ hợp tác Khéo léo 0 14 © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved. Hiệu quả của lãnh đạo Các tiêu chuẩn hiệu quả Sự thành công của nhóm do người lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Thái độ của cấp dưới đối với lãnh đạo Sự đóng góp của người lãnh đạo đối với sự phát triển của nhóm 0 15 © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved. Sự thành công của nhóm của người lãnh đạo Đo lường bằng : Lợi nhuận , doanh số , thị phần , năng suất , chi phí Có thể đo lường từ đồng sự và cấp dưới của người lãnh đạo 0 16 © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved. Thái độ của cấp dưới đối với người lãnh đạo Các tiêu chuẩn hiệu quả Người lãnh đạo thỏa mãn nhu cầu và mong đợi của cấp dưới tốt đến mức độ nào ? Những người dưới quyền có thích , tôn trọng , kính trọng người lãnh đạo ? Những người dưới quyền có tích cực , nhiệt tình trong việc thực hiện đòi hỏi của người lãnh đạo ? 0 17 © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved. Sự đóng góp của người lãnh đạo đối với sự phát triển của nhóm Các tiêu chuẩn hiệu quả Người lãnh đạo có củng cố và tăng cường tính vững chắc của nhóm , sự hợp tác của các thành viên trong nhóm , giải quyết các xung đột trong nhóm ? Người lãnh đạo có đóng góp vào việc tăng hiệu quả của nhóm , làm giàu các nguồn lực của nhóm ? Người lãnh đạo có hoàn thiện chất lượng cuộc sống của người lao động , góp phần vào sự trưởng thành về tâm lý của người dưới quyền ? 0 18 © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved. Lựa chọn các tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả lãnh đạo Việc đánh giá tùy thuộc mục tiêu và các giá trị của người đánh giá Sử dụng các tiêu thức đánh giá khác nhau , có thể dẫn đến các kết luận không giống nhau . Nghiên cứu về hiệu quả lãnh đạo cần sử dụng nhiều tiêu thức để có một cái nhìn toàn diện . 0 19 © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved. Các tiếp cận chủ yếu trong nghiên cứu về lãnh đạo Tiếp cận về quyền lực và sự ảnh hưởng . Tiếp cận theo phẩm chất Tiếp cận theo phong cách Tiếp cận theo tình huống Tiếp cận người lãnh đạo mới về chất 0 20 © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved. Tiếp cận về quyền lực và sự ảnh hưởng Quyền lực là quan trọng không chỉ trong sự ảnh hưởng tới người dưới quyền mà còn quan trọng trong việc ảnh hưởng đến người khác : đồng sự , cấp trên , những người ngoài tổ chức . Những vấn đề quan tâm Cơ sở của quyền lực cá nhân là các tương tác giữa tình huống và cá nhân trong việc xác định mức độ quyền lực mà cá nhân có . Cách thức mà quyền lực có thể đạt được hoặc mất đi thông qua quá trình ảnh hưởng qua lại giữa các cá nhân . 0 21 © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved. Tiếp cận theo phẩm chất Cách tiếp cận này chú trọng vào những đặc tính cá nhân của người lãnh đạo Rất nhiều nghiên cứu theo tiếp cận phầm chất được thực hiện 1930-1940 để tìm kiếm phẩm chất cá nhân của người lãnh đạo thành công , song không tìm ra những phẩm chất đảm bảo sự thành công . 0 22 © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved. Tiếp cận theo phong cách Chú trọng vào những điều mà người lãnh đạo làm trên cương vị của họ . Hành vi, cách thức mà người lãnh đạo giải quyết công việc Rất nhiều nghiên cứu cố gắng tìm kiếm giải thích phong cách của người lãnh đạo thành công và phân biệt dạng hành vi thành công và không thành công trong hoạt động của người lãnh đạo . 0 23 © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved. Tiếp cận theo tình huống Cho rằng không có phong cách lãnh đạo thành công cho mọi tình huống . Sự thành công của người lãnh đạo phụ thuộc vào sự phù hợp giữa phong cách và tình huống . 0 24 © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved. Cách tiếp cận này chú trọng việc xác định các dặc tính của tình huống như quyền hạn của người lãnh đạo , thực chất công việc được thực hiện , mức độ động viên và năng lực thực hiện của người lao động . Xác định phong cách của người lãnh đạo , xác định sự phù hợp phong cách với tình huống cụ thể . 25 © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved. Tiếp cận người lãnh đạo mới về chất Từ những năm 1990, các nhà nghiên cứu đã tập trung nghiên cứu về lãnh đạo trong môi trường đầy biến động trước sự phát triển của KHCN và quá trình toàn cầu hóa Lãnh đạo mới về chất là sự lãnh đạo bằng sức hấp dẫn , sức cuốn hút , tầm nhìn , bằng nguồn cảm hứng của người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ và bằng phát huy tối đa tài năng của người lao động , nguồn lực quan trọng nhất của sự phát triển . 0 26 © 2006 by South-Western, a division of Thomson Learning. All rights reserved.
Tài liệu liên quan