Bài giảng PR và marketing thương hiệu tại doanh nghiệp

Nội dung môn học và hình thức  Nội dung môn học: • Tìm hiểu về thương hiệu. • Phương pháp xây dựng thương hiệu. • PR và thực tế tại doanh nghiệp  Hình thức: • Thành lập nhóm thảo luận. • Thực tập và báo cáo chuyên đề. • 12 buổi lý thuyết, 3 buổi thực hành.Nguyên tắc thực hành  Mỗi nhóm sẽ gửi Nội dung và Mục lục chuyên đề vào tuần thứ 3 của khoá học, bài này đƣợc xem là phần giữa kỳ.  Giảng viên sẽ hoàn thiện và phản hồi vào tuần thứ 5.  Sinh viên sẽ thực hiện và Báo cáo chuyên đề từ tuần thứ 13 trở đi.  Nội dung đề tài: • Thực tế tại Doanh nghiệp. • Xây dựng chiến lược thương hiệu và PR bằng điển cứu thực tế.Nguyên tắc thực hành  Các nhóm sẽ Báo cáo, trình bày và phản biện trƣớc giảng đƣờng.  Báo cáo đƣợc thể hiện bằng slide.  Báo cáo tối thiểu là 30 slide với font 28, tiêu đề font 32.

pdf148 trang | Chia sẻ: thuyduongbt11 | Ngày: 24/06/2022 | Lượt xem: 92 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng PR và marketing thương hiệu tại doanh nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PR và Marketing Thương hiệu tại Doanh nghiệp Giới thiệu sơ lược  Họ và tên: Vƣơng Thanh Long.  Trình độ: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.  Vị trí công tác: • Hiện tại: Giám đốc Marketing, Tập đoàn Thái Tuấn. • Trước đây: Giám đốc Marketing cà phê Trung Nguyên, C.T Group, FPT, Phương Nam • Giám đốc điều hành: SAG, AD Event, Song Kim.  Tƣ vấn: KDL Đại Nam, Inox Sơn Hà, Xi măng Đồng Lâm, Én Việt, Givral  Thông tin liên hệ: • Email: vuonglong08@vnn.vn • Website: www.strategy.vn • Mobile: 0909 693 999 Một số lưu ý trong lớp  Tinh thần tự giác học tập.  Tôn trọng và Chia sẻ.  Tránh trao đổi riêng “Người nói phải có người nghe”.  Trao đổi trực tiếp, tránh tranh luận.  Học để Hành.  Tắt hoặc để chế độ rung của điện thoại. Nội dung môn học và hình thức  Nội dung môn học: • Tìm hiểu về thương hiệu. • Phương pháp xây dựng thương hiệu. • PR và thực tế tại doanh nghiệp  Hình thức: • Thành lập nhóm thảo luận. • Thực tập và báo cáo chuyên đề. • 12 buổi lý thuyết, 3 buổi thực hành. Nguyên tắc thực hành  Mỗi nhóm sẽ gửi Nội dung và Mục lục chuyên đề vào tuần thứ 3 của khoá học, bài này đƣợc xem là phần giữa kỳ.  Giảng viên sẽ hoàn thiện và phản hồi vào tuần thứ 5.  Sinh viên sẽ thực hiện và Báo cáo chuyên đề từ tuần thứ 13 trở đi.  Nội dung đề tài: • Thực tế tại Doanh nghiệp. • Xây dựng chiến lược thương hiệu và PR bằng điển cứu thực tế. Nguyên tắc thực hành  Các nhóm sẽ Báo cáo, trình bày và phản biện trƣớc giảng đƣờng.  Báo cáo đƣợc thể hiện bằng slide.  Báo cáo tối thiểu là 30 slide với font 28, tiêu đề font 32. Tiến độ bài thi  Tổng cộng có 9 buổi lên lớp, với thời lƣợng 45 tiết.  Từ buổi thứ 3 đến thứ buổi 4: Nộp bài thi giữa kỳ bao gồm: • Giới thiệu sơ lược về đề án, công ty, thương hiệu báo cáo. • Trình bày đề cương báo cáo.  Từ buổi thứ 5 đến buổi thứ 7: Làm bài thi cuối khóa.  Buổi thứ 8 và buổi thứ 9: Từng nhóm báo cáo trƣớc lớp. (Nếu báo cáo không kịp sẽ học ngoài giờ).  Nộp bài báo cáo cuối kỳ trong thời gian làm bài và báo cáo.  Quy định mỗi nhóm từ 10 đến 15 bạn, không chấp nhận nhóm dƣới 8 bạn. Nội dung bài giảng Nội dung bài giảng 1. Định nghĩa Thƣơng hiệu, sự khác nhau giữa thƣơng hiệu và nhãn hiệu. 2. Vai trò của Thƣơng Hiệu. 3. Các thành tố của thƣơng hiệu. 4. Các loại thƣơng hiệu. 5. Ý nghĩa của thƣơng hiệu 6. Hiện Trạng Của Thƣơng Hiệu ở Nƣớc Ta. 7. Xây dựng chiến lƣợc thƣơng hiệu. 8. Mối tƣơng quan giữa PR và Thƣơng hiệu. 9. Thực tế PR xây dựng thƣơng hiệu tại Việt Nam. Thương hiệu thực tế Các thông số  Trung bình mỗi ngƣời dân Bắc Mỹ biết đến hơn 4,500 thông điệp thƣơng hiệu mỗi ngày.  Ngƣời tiêu dùng chấp nhận trả giá cho thƣơng hiệu quen biết và tin tƣởng cao hơn từ 9% đến 15% so với thƣơng hiệu xa lạ.  Thƣơng hiệu Coca Cola đáng giá ½ tổng giá trị thị trƣờng của Công ty.  Top 100 thƣơng hiệu nổi tiếng thế giới theo Interbrand. Định nghĩa Thương hiệu Thương hiệu là gì? Thảo luận 10 phút và chia nhóm trả lời  Ý kiến 1: • Nhãn hiệu được định vị trong lòng Người tiêu dùng. • Có uy tín và giá trị. • Nhiều người biết. • Khẵng định giá trị của người tiêu dùng.  Ý kiến 2: • Tên tuổi, hình ảnh -> định vị. • Chổ đứng va giá trị về thương mại. • Đánh giá được chất lượng và uy tín công ty.  Ý kiến 3: • Khai sinh xác nhận có mặt trên thị trường • Được công chúng xác nhận.  Ý kiến 4: • Hình ảnh đại diện cho cty. • Chất lượng sản phẩm. • Dấu hiệu nhận biết và tài sản phi vật chất.  Ý kiến 5: • Tạo dấu ấn đặc trưng và phân biệt. • Tạo vị thế trong tâm trí khách hàng  Ý kiến 6: • Hình ảnh, thông điệp tức thời mà NTD nghĩ đến, khi nhắc đến sản phẩm Thương hiệu là gì?  Hiện nay, thuật ngữ thƣơng hiệu đang đƣợc sử dụng rộng rãi ở Việt Nam. Tuy hiện đang tồn tại nhiều cách giải thích khác nhau xoay quanh thuật ngữ này.  Trong văn bản pháp luật của Việt Nam không có thuật ngữ thương hiệu mà chỉ có các thuật ngữ liên quan khác trong đó có nhiều quan điểm nhãn hiệu hàng hóa, tên thƣơng mại, tên gọi xuất xứ hàng hóa, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp Thương hiệu là gì?  Thƣơng hiệu là: • Khái niệm trong người tiêu dùng về sản phẩm với dấu hiệu của nhà sản xuất gắn lên mặt, lên bao bì hàng hoá nhằm khẳng định chất lượng và xuất xứ sản phẩm. • Thương hiệu thường gắn liền với quyền sở hữu của nhà sản xuất và thường được uỷ quyền cho người đại diện thương mại chính thức. Thương hiệu là gì?  Thƣơng hiệu - theo định nghĩa của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO): là một dấu hiệu (hữu hình và vô hình) đặc biệt để nhận biết một sản phẩm hàng hoá hay một dịch vụ nào đó đƣợc sản xuất hay đƣợc cung cấp bởi một cá nhân hay một tổ chức.  Thƣơng hiệu (Theo Hiệp hội nhãn hiệu thƣơng mại quốc tế ITA_International Trademark Association): bao gồm những từ ngữ, tên gọi, biểu tƣợng hay bất kì sự kết hợp nào giữa các yếu tố trên đƣợc dùng trong thƣơng mại để xác định và phân biệt hàng hoá của các nhà sản xuất hoặc ngƣời bán với nhau và để xác định nguồn gốc của hàng hoá đó. Thương hiệu là tập hợp các dấu hiệu để nhận biết và phân biệt sản phẩm, doanh nghiệp là hình tượng về sản phẩm trong tâm trí Người tiêu dùng  Các dấu hiệu trực giác.  Các dấu hiệu tri giác. Thƣơng hiệu là sự kỳ vọng, là hình ảnh và sự nhận thức nảy sinh trong suy nghĩ Ngƣời tiêu dùng mỗi khi họ nhìn thấy hay nghe nói đến tên, sản phẩm/dịch vụ hay logo của thƣơng hiệu nào đó. Theo TS Hubert K. Rampersad (Effective Personal & Company Brand Management) Các dấu hiệu trực giác  Các dấu hiệu trực giác đƣợc tiếp nhận thông qua các giác quan. • Tên hiệu. • Logos và symbols. • Khẩu hiệu (Slogan). • Nhạc hiệu. • Kiểu dáng của hàng hoá và bao bì. • VM. • Các dấu hiệu khác (mùi, màu sắc). Sự hiện hữu của các dấu hiệu trực giác. Tác động trực tiếp lên các giác quan, khả năng tiếp nhận nhanh chóng Các “dấu hiệu” tri giác  Cảm nhận về sự an toàn, tin cậy.  Giá trị cá nhân khi tiêu dùng sản phẩm.  Hình ảnh về sự vƣợt trội, khác biệt. Tính vô hình của dấu hiệu tri giác. Hình ảnh về sản phẩm trong tâm trí người tiêu dùng. Tri giác được dẫn dắt bởi các dấu hiệu trực giác Vai trò và chức năng của Thương hiệu Bài tập  Mỗi nhóm ghi ra giấy: • Vai trò của thương hiệu tại doanh nghiệp Việt Nam. • Sự khác biệt giữa Nhãn hiệu và Thương hiệu?.  5 nhóm trình bày trƣớc lớp. Vai trò của thương hiệu  Trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay khi mà thƣơng mại đã phát triển mạnh mẽ, giao lƣu hàng hoá đã mở rộng trên phạm vi toàn cầu, đời sống nhân dân đƣợc nâng cao thì thƣơng hiệu trở nên không thể thiếu trong đời sống xã hội.  Ngƣời tiêu dùng giờ đây có nhiều cơ hội lựa chọn hơn, họ quan tâm nhiều đến xuất xứ hàng hoá, đến thƣơng hiệu. Chính vì thế mà thƣơng hiệu ngày càng khẳng định đƣợc vị trí của nó trong nền kinh tế. Vai trò của thương hiệu  Thƣơng hiệu vốn không đơn thuần là việc gắn một cái tên cho sản phẩm mà nó có bao hàm tất cả những gì doanh nghiệp muốn đem đến cho khách hàng với sản phẩm của mình. Những nỗ lực phát triển thƣơng hiệu luôn mang lại những hiệu quả về chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ nhằm phục vụ ngƣời tiêu dùng, cũng có ý nghĩa là tạo ra giá trị xã hội.  Doanh nghiệp muốn hoạt động ổn định và phát triển thì đều phải giải quyết tất cả các vấn đề pháp luật và kinh tế liên quan đến thƣơng hiệu. Vậy thƣơng hiệu có tầm quan trọng nhƣ thế nào đối với doanh nghiệp, với ngƣời tiêu dùng và với nền kinh tế. Vai trò của thương hiệu  Thƣơng Hiệu là dấu hiệu đặc trƣng giúp nhận biết và phân biệt giữa một doanh nghiệp, hoặc một sản phẩm, tổ chức trên thị trƣờng.  Thƣơng hiệu còn là giá trị vô hình đại diện cho uy tín và chất lƣợng của sản phẩm, dịch vụ của công ty, tổ chức đƣợc đánh giá bởi khách hàng, đối tác và Ngƣời tiêu dùng. Vai trò của thương hiệu  Đối với doanh nghiệp: Có thương hiệu là có tất cả.  Thƣơng hiệu không chỉ là công cụ cạnh tranh của doanh nghiệp mà thƣơng hiệu còn có vai trò nhƣ một tài sản quan trọng của doanh nghiệp.  Không nên xem tiền bỏ vào thƣơng hiệu là Chi phí và nên xem là chi phí đầu tƣ. Chức năng của thương hiệu  Chức năng nhận biết và phân biệt. • Là chức năng quan trọng nhất. • Tập hợp các dấu hiệu nhằm phân biệt. • Hàng hoá càng phong phú càng cần phân biệt. • Điều kiện đầu tiên để được bảo hộ. Chức năng của thương hiệu  Chức năng thông tin và chỉ dẫn. • Thông tin về nơi sản xuất, chất lượng. • Thông điệp về tính năng, công dụng. • Thông điệp về đặc tính sản phẩm. Chức năng của thương hiệu  Chức năng tạo sự cảm nhận và tin cậy. • Cảm nhận sự khác biệt, vượt trội. • Cảm nhận giá trị cá nhân khi tiêu dùng (đẳng cấp). • Yên tâm và thân thiện. Chức năng của thương hiệu  Chức năng kinh tế. • Giá trị tài sản của doanh nghiệp. • Thu hút đầu tư. • Gia tăng doanh số và lợi nhuận. Khác nhau giữa Thương hiệu và Nhãn hiệu Khác biệt giữa thương hiệu và nhãn hiệu  Thƣơng Hiệu (brand) và Nhãn hiệu hàng hóa (trade mark).  Dấu hiệu, biểu tƣợng hoặc tên gọi của một sản phẩm dùng để nhận biết và phân biệt trên thị trƣờng. Nhaõn hieäu haøng hoùa ñöôïc ñaêng kyù vôùi cô quan chöùc naêng vaø ñöôïc luaät phaùp baûo veä quyeàn söû duïng treân thò tröôøng. Thöông Hieäu ñöôïc doanh nghieäp xaây döïng vaø ngöôøi tieâu duøng chaáp nhaän, söû duïng treân thò tröôøng Nhãn Hiệu khác Thương Hiệu  Giá trị cụ thể và tài sản hữu hình.  Hiện diện trên văn bản pháp lý.  Doanh nghiệp đăng ký, cơ quan chức năng công nhận.  Xây dựng trên hệ thống luật pháp quốc gia.  Là phần thân thể của doanh nghiệp.  Khái niệm trừu tƣợng và tài sản vô hình.  Hiện diện trong tâm trí ngƣời tiêu dùng.  Doanh nghiệp Xây dựng, ngƣời tiêu dùng chấp nhận và tin tƣởng.  Xây dựng do hệ thống tổ chức của công ty.  Là phần linh hồn của doanh nghiệp. Trách Nhiệm Chuyên Trách Nhãn Hiệu và Thương Hiệu NHÃN HIỆU HÀNG HÓA  Luật sư  Công việc  Đăng ký  Bảo vệ quyền sử dụng  Khởi kiện vi phạm  Từ chuyên môn  Nhãn hiệu hàng hóa  Nhãn hiệu dịch vụ  Tên gọi xuất xứ  Chỉ dẫn địa lý  Tên thương mại  Vi phạm quyền sử dụng nhãn hiệu THƢƠNG HIỆU  Bộ phận marketing và thương hiệu  Công việc  Xây dựng chiến lược kinh doanh  Chiến lược Marketing và quảng bá  Từ chuyên môn  Định vị thương hiệu  Tính cách thương hiệu  Kiến trúc thương hiệu  Lợi ích lý tính và cảm tính  Hệ thống nhận diện  Tầm nhìn thương hiệu Trách Nhiệm Chuyên Trách Nhãn Hiệu & Thương Hiệu  Ngƣời phụ trách nhãn hiệu hàng hóa nắm rõ  Luật pháp về quyền sở hữu trí tuệ  Tiến trình đăng ký nhãn hiệu  Tiến trình khởi kiện các sai phạm sở hữu trí tuệ.  Ngƣời phụ trách thƣơng hiệu nắm rõ  Chiến lược kinh doanh và tiếp thị của công ty  Định vị sản phẩm trên thị trường  Chiến lược đối thoại với người tiêu dùng. Rủi Ro của Thương Hiệu & Nhãn Hiệu Hàng Hóa  Nhãn Hiệu Hàng Hóa đã đăng ký và đƣợc chấp nhận bảo hộ vẫn có rủi ro không đƣợc ngƣời tiêu dùng chấp nhận nếu sản phẩm không đáp ứng yêu cầu.  Một thƣơng hiệu mạnh đƣợc ngƣời tiêu dùng ƣa chuộng chƣa đăng ký quyền sử dụng nhãn hiệu có nhiều rủi ro bị mất cắp do ngƣời khác đăng ký trƣớc nhãn hiệu của mình. Bài tập Bài tập  Một doanh nhân mong muốn xây dựng thƣơng hiệu cho dòng sản phẩm thời trang dành cho trẻ em từ 3 tuổi đến 10 tuổi.  Vị doanh nhân này chƣa biết cách tiếp cận nhƣ thế nào cho chuyên nghiệp để triển khai ý tƣởng của mình.  Sinh viên PR Văn Lang giúp vị Doanh nhân này: • Xác định khách hàng mục tiêu. • Xây dựng định vị thương hiệu. • Xây dựng tính cách thương hiệu. • Và phương thức để triển khai thương hiệu cho dòng sản phẩm này. Nhóm 1  Khách hàng mục tiêu: • Tầng lớp trung lưu. • Ba mẹ mua sản phẩm cho con, có thu nhập trung bình khá, công nhân viên chức, văn phòng. • Tâm lý tiêu dùng: Gout thẩm mỹ tốt, chuộng chất lượng, yêu thích cá tính thương hiệu.  Định vị: • Đơn giản – Chu du thế giới học hỏi điều hay. • Tạo sự tò mò và khám phá thế giới xung quanh. • Vừa đi chơi vừa đi học.  Tính cách: Đơn giản, đẹp, có giá trị.  Hoạt động lớn: • Tài trợ chương trình Đồ rê mí: Tự tin khám phá. • Ngày hội gia đình: Ca sỹ và những người nổi tiếng, trò chơi liên hoàn, khám sức khỏe. Nhóm 2 – Chi tiết và có bố cục báo cáo tốt  Tên thƣơng hiệu: Thời trang cao cấp BRICK – Caring from basic.  Có giá từ 500 – 1 triệu đồng/ sản phẩm: Sản phẩm ra theo chủ đề (Bước ra thế giới).  Khách hàng mục tiêu: Gia đình thu nhập cao (7-15t/tháng).  Định vị: Chăm sóc, quan tâm, học hỏi, tiếp thu từ những nền tảng cơ bản (khác biệt: Cao cấp, hàng Việt Nam)  Tính cách: thời trang, phong cách đi kèm sự hiểu biết.  Kênh phân phối: Cửa hàng, TTTM, online.  Truyền thông: • “Bước ra thế giới” từ những điều nhỏ nhất. • Kết hợp thương hiệu nổi tiếng!: lego – hình ảnh trên áo. • Tại các trường quốc tế.  Câu hỏi: Thu nhập của hộ gia đình, kết hợp thƣơng hiệu cao cấp rất khó. Nhóm 3  Thƣơng hiệu K Star – Dòng sản phẩm cao cấp.  Khách hàng: Bà mẹ có thu nhập cao, trên 15 triệu – Bé đi dự tiệc.  Thế mạnh: Chất lƣợng, chất liệu, thiết kế, tâm lý trẻ em.  Tính cách: đẹp, độc đáo, đáng yêu – sự tỏa sáng.  Định vị: “Bé là ngôi sao!”.  Event: • Cuộc thi children got talent. • Biểu diễn thời trang như một đêm dạ tiệc.  Kết hợp sữa Dutch Lady.  Marketing: giá 500- 1 triệu, phân phối TTTM. Nhà thiết kế thời trang riêng, khách hàng thân thiết.  Quảng cáo trên báo Cosmo. Nhóm 4  Thƣơng hiệu: Prince & priness Fashion.  Sản phẩm: cao cấp, từ 300 – 1 triệu đồng.  Thu nhập từ 30 triệu/ tháng, thành phố lớn.  Định vị: Thời trang cao cấp, thể hiện đẵng cấp cho cha mẹ.  Thời trang đẵng cấp nhất Việt Nam.  Tính cách: Tƣơi sáng, dễ thƣơng nổi bật, đơn giản.  Truyền thông: báo chí, website  Cửa hàng: lâu đài cho bé.  Chăm sóc khách hàng. Nhóm 5  Tên thƣơng hiệu: Bi Bi Fashion.  Giới trung lƣu, có thu nhập khá.  Kênh phân phối: siêu thị.  Định vị: dễ thương thoải mái – Bé xinh bé mặc Bibi.  Tính cách: Vui vẻ, năng động, dễ thƣơng.  Sản phẩm theo mùa, theo mùa sự kiện trong năm.  Bộ truyện tranh: Hành trình của bé. Nhóm 6  Khách hàng: Thu nhập cao, trung tâm đô thị. Mua hàng: Em bé và mẹ của bé.  Định vị: Chất liệu tốt, đẵng cấp, chống bẩn.  Tính cách: Sử dụng hình tƣợng (cậu bé và em bé). Xinh đẹp và năng động.  Truyền thông: • Tạp chí mẹ và bé. • Ngày hội Mẹ và bé. • Hội chợ: trò chơi và biểu diễn thời trang. • Banner tại các trường. Nhóm 7  Sản phẩm cao cấp, phụ huynh có thu cao và rất cao.  Định vị: Bé ah bố mẹ yêu con – sản phẩm có chất lƣợng tốt nhất.  Mẫu mã đa dạng và phong phú – Dòng sản phẩm dự tiệc. Sự khác biệt là chất liệu.  Dự tiệc, thể thao, đồ ngủ.  Tính cách: Thoải mái.  Đồng phục cho các trƣờng. Một số gợi ý  Mong muốn thầm kín của cha mẹ đối với con cái: • Khoẻ mạnh, Thông minh, Xinh xắn, Thể hiện cá tính tốt đẹp, được mọi người yêu thương.  Tính cách mong muốn: Chăm sóc, quan tâm, tình yêu thương.  Chƣơng trình yêu cầu: • Ý tưởng khác biệt, độc đáo: Sản phẩm và giá trị cảm tính mang lại cho khách hàng. • Thể hiện được tính cách khác biệt , vận dụng được vào thực tế - tính hệ thống và thuyết phục.  Ý kiến: • Chưa có sự xuyên suốt từ ý tưởng đến thực thi. • Quá tập trung vào Chiến thuật (tactic). • Chưa thể hiện sự khác biệt. Các thành tố của thương hiệu Thành tố của thương hiệu  Các nhóm ghi ra các thành tố chính của Thƣơng hiệu hiện nay.  Trình bày và thảo luận. Các thành tố của Thƣơng hiệu Hệ thống nhận diện Thƣơng hiệu (CIP) Kiểu dáng hàng hóa Nhạc hiệu Các yếu tố khác Bao bì Khẩu hiệu (Slogan)  Thông điệp cụ thể Diệt nấm tận gốc Diệt sạch mọi loại côn trùng Ở đâu có điện, ở đó có Điện Quang Càng lắc càng ngon Thật nhƣ cuộc sống Bia của đàn ông Thời trang và chất lƣợng  Thông điệp trừu tƣợng Chỉ có thể là Heineken Nâng niu bàn chân Việt Khơi nguồn sáng tạo Vinausteel cho lộc trong thép Cho mắt ai mãi tìm Càng ngắm càng say Các loại thương hiệu Thương hiệu gia đình  Là thƣơng hiệu gán chung cho tất cả Hàng hóa, dịch vụ của Doanh nghiệp (Các Chabol của Hàn Quốc). Thương hiệu cá biệt  Là Thƣơng hiệu riêng cho từng chủng loại Hàng hóa và Dịch vụ của Doanh nghiệp. Thương hiệu tập thể  Là Thƣơng hiệu chung cho Hàng hoá và Dịch vụ của nhiều Doanh nghiệp trong cùng 1 liên kết nào đấy (còn gọi là Thƣơng hiệu nhóm) – Thƣơng hiệu tập đoàn. Viglacera Vinamilk HAGL Kinh Đô 29-Oct-11 62 New Zealand Thương hiệu quốc gia  Là Thƣơng hiệu chung cho Hàng hóa và dịch vụ, hình ảnh của một quốc gia. Thương hiệu địa phương và thương hiệu toàn cầu  Thƣơng hiệu địa phƣơng đƣợc sử dụng trong một khu vực, phù hợp với tập khách hàng nhất định.  Thƣơng hiệu toàn cầu là Thƣơng hiệu đƣợc sử dụng ở mọi khu vực thị trƣờng. @ Super Dream P/S Trà xanh hoa cúc Plano Colgate Honda Thương hiệu hàng hoá, Thương hiệu dịch vụ, Thương hiệu điện tử  Thiệu hiệu hàng hoá và dịch vụ.  TH điện tử (domain name). www.galanglieu.com.vn www.vgc.com.vn www.longanh.com www.vgc.com.ru www.tbh.com.vn  Tên miền – là bộ phận thƣơng hiệu  ứng xử nhanh nhạy.  Cần phân biệt đăng ký tên miền và xây dựng Thƣơng hiệu trên mạng. Ý Nghĩa của Thƣơng hiệu Thương Hiệu Mạnh là Nguồn Lực của Nền Kinh Tế  Tạo ngoại tệ từ xuất khẩu.  Xây dựng sức mạnh tiêu thụ nội địa.  Đóng góp ngân sách nhà nƣớc. Thương Hiệu Mạnh Tài sản quốc gia Coca cola Trị giá thƣơng hiệu 69,6 tỷ đôla Nokia Trị giá thƣơng hiệu 30 tỷ đôla SamSung Trị giá thƣơng hiệu 8,3 tỷ đôla Thương Hiệu Mạnh là Niềm Tự Hào Dân Tộc  Nhật Bản: Sony, Toyota, Honda  Đức: Mercedes  Pháp: Champagne, Cognac, Louis Vouiton  Hàn Quốc: Huyndai Thương Hiệu Mạnh là Niềm Tự Hào Dân Tộc  Nƣớc mắm Phú Quốc  Lụa Hà Đông  Gốm Bát Tràng  Nhãn lồng Hƣng Yên  Bún bò Huế  Kẹo dừa Bến Tre  Bƣởi Năm Roi Lợi ích của Thƣơng hiệu đối với Ngƣời tiêu dùng Thương Hiệu Giúp Người Tiêu Dùng  Xác định chất lƣợng, đẳng cấp và mức giá của sản phẩm • Mercedes; Toyota; Kia  Tạo tự tin trong chọn lựa sản phẩm qua uy tín, chất lƣợng của nhà sản xuất  Thể hiện chính mình qua phong cách của sản phẩm • Honda: Spacy; Dream; Future; Wave Lợi ích của Thƣơng hiệu đối với Doanh nghiệp Lợi ích từ Thương hiệu mạnh  Lợi nhuận cao hơn cho thƣơng hiệu mạnh  Khách hàng tin tƣởng và trung thành hơn với thƣơng hiệu mạnh  Đại lý tự tin hơn và hợp tác tốt hơn.  Có cơ hội phát triển thêm thƣơng hiệu phụ và cho thuê thƣơng hiệu  Doanh nghiệp có trách nhiệm hơn với sản phẩm của mình Thương Hiệu Gạo Thương Hiệu Là Tài Sản Lớn Nhất Của Một Doanh Nghiệp. Xu Hướng đưa giá trị thương hiệu vào bản cân đối tài sản doanh nghiệp Xây Dựng Thương Hiệu Quốc Gia Các Nước Khác Xây Dựng Bảo Vệ Thương Hiệu Của Họ Như Thế Nào? Thái Lan  Chính phủ Thái Lan đăng ký Tuk-Tuk tại Anh nhƣ một thƣơng hiệu của quốc gia Chiến Dịch “Một Thái Lan Kinh Ngạc” “Amazing ThaiLand” Trung Quốc 7 trong số 10 thƣơng hiệu nổi tiếng nhất của Trung Quốc trong năm 2001 là thƣơng hiệu nội địa Nguoàn: BrandZ 2001 Xây Dựng Hình Ảnh Sản Phẩm Hiện Trạng Của Thương Hiệu Việt Nam Hieän traïng thò tröôøng Hieän traïng doanh nghieäp Hieän traïng truyeàn thoâng Hieän traïng haønh chaùnh Hiện Trạng Thị Trường  Tích cực: • Truyền thông và thị trường tiêu dùng quan tâm hơn về vấn đề thương hiệu.  Chƣa tích cực: • Tệ nạn hàng nhái, ăn cắp thương hiệu kh
Tài liệu liên quan